Fråga doktorn

Fråga   Infektion

PNH och stamcellstransplantation?

Kan man inte ta ut eget blod, behandla det med friska stamceller och ge det tillbaka? Hur är prognosen vid PNH och stamcellstransplantation

Svar:
Paroxysmal nocturnal hemoglobinuri (PNH) är en mycket ovanlig blodsjukdom. Cirka 10 patienter insjuknar varje år i Sverige i PNH. De flesta av dessa behandlas av specialister i hematologi (blodsjukdomar).


Vid PNH faller de röda blodkropparna sönder i ökande omfattning. Detta kan leda till blodbrist med symtom i form av trötthet och andfåddhet.


Blodbrist skall alltid utredas för att man skall kunna ge rätt behandling. När man ställt konstaterat blodbrist går man därför alltid vidare för att klassificera den. Vid PNH finns nedbrytningsprodukter från de röda blodkropparna i blodet. Diagnosen ställs genom en speciell analysmetod (flödescytometri) av ett blodprov


Det finns olika former av PNH. Ibland förekommer endast blodbrist som symtom, ibland kan blodbristen vara kombinerad med en annan sjukdom i de blodbildande cellerna i benmärgen


PNH behandlas vid svår blodbrist med blodtransfusioner. Någon gång kan stamcellstransplantation bli aktuell. Stamceller kan tas tillvara från okända givare som rekryterats från blodgivare i Sverige eller andra länder eller från friska släktingar. Intensiv forskning pågår kring andra behandlingsformer.


Mer detaljerade upplysningar kan Du få av Din behandlande läkare.


Vid särskilt allvarlig eller livshotande sjukdom eller skada och när det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida livskvalitet finns alltid möjlighet till en förnyad medicinsk bedömning hos en annan läkare ( Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 2 kap 2a§ 2st).

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Skrumplever?

2008-03-10 | 17:33

av Anonym användare

PNH och stamcellstransplantation?

2008-03-17 | 21:01

av Håkan Gäbel

Lungtransplantation?

2008-03-21 | 10:56

av Anonym användare

Duger jag?

2008-03-30 | 11:57

av Helena Genberg

Gravid och levertransplanterad?

2008-04-19 | 01:03

av Jonas Wadström

Hudtransplantation?

2008-05-3 | 02:12

av Mats Berg

Idrotta som transplanterad

2008-05-27 | 22:33

av Jonas Wadström

Hur många är vi som är levertransplanterade?

2008-06-14 | 21:18

av Anonym användare

Hudtransplantation mot melasma?

2008-07-4 | 19:52

av Mats Berg

Vad händer med min donerade kropp?

2008-10-21 | 10:46

av Ann-Christin Croon

Kan jag donera?

2008-10-21 | 10:47

av Ann-Christin Croon

Värdig hantering av organ?

2008-10-21 | 10:47

av Ann-Christin Croon

Får ej donera njure pga för hög glukosbelastning

2008-11-17 | 14:49

av Jonas Wadström

Stämbanden

2008-11-19 | 17:37

av Helena Genberg

Lungtransplantation

2008-12-24 | 03:33

av Helena Genberg


Annons
Annons
Annons
Annons