Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: PNH och stamcellstransplantation?

Kan man inte ta ut eget blod, behandla det med friska stamceller och ge det tillbaka? Hur är prognosen vid PNH och stamcellstransplantation

Svar:
Paroxysmal nocturnal hemoglobinuri (PNH) är en mycket ovanlig blodsjukdom. Cirka 10 patienter insjuknar varje år i Sverige i PNH. De flesta av dessa behandlas av specialister i hematologi (blodsjukdomar).


Vid PNH faller de röda blodkropparna sönder i ökande omfattning. Detta kan leda till blodbrist med symtom i form av trötthet och andfåddhet.


Blodbrist skall alltid utredas för att man skall kunna ge rätt behandling. När man ställt konstaterat blodbrist går man därför alltid vidare för att klassificera den. Vid PNH finns nedbrytningsprodukter från de röda blodkropparna i blodet. Diagnosen ställs genom en speciell analysmetod (flödescytometri) av ett blodprov


Det finns olika former av PNH. Ibland förekommer endast blodbrist som symtom, ibland kan blodbristen vara kombinerad med en annan sjukdom i de blodbildande cellerna i benmärgen


PNH behandlas vid svår blodbrist med blodtransfusioner. Någon gång kan stamcellstransplantation bli aktuell. Stamceller kan tas tillvara från okända givare som rekryterats från blodgivare i Sverige eller andra länder eller från friska släktingar. Intensiv forskning pågår kring andra behandlingsformer.


Mer detaljerade upplysningar kan Du få av Din behandlande läkare.


Vid särskilt allvarlig eller livshotande sjukdom eller skada och när det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida livskvalitet finns alltid möjlighet till en förnyad medicinsk bedömning hos en annan läkare ( Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 2 kap 2a§ 2st).


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Kondom vid oralsex om han har hepatit b?

2016-06-1 | 11:56

av Göran Günther

Hepatit C och cirros

2016-05-14 | 08:57

av Göran Günther

Hapatit b

2016-02-3 | 21:23

av Göran Günther

Sprututbytesprogram och hepatit C

2015-09-11 | 16:37

av Soo Aleman

Kan hepatit C-virus komma tillbaka efter lyckad behandling?

2015-09-11 | 16:34

av Soo Aleman

Efter SVR24 mot hepatit C?

2015-09-13 | 17:44

av Soo Aleman

Olika typer av hepatit C?

2015-09-13 | 20:46

av Soo Aleman

När får alla hepatit C-smittade behandling?

2015-09-9 | 15:12

av Soo Aleman

Obotlig hepatit

2015-09-9 | 18:39

av Soo Aleman

Dricka alkohol efter avslutad behandling av hepatit C?

2015-09-10 | 18:13

av Soo Aleman

hepatit C

2015-02-12 | 23:15

av Göran Günther

Hepatit

2014-05-1 | 09:16

av Göran Günther

Hepatit C

2013-07-19 | 19:07

av Göran Günther

Omtransplantation av lunga

2011-06-26 | 21:17

av Ann-Christin Croon

Hur går en leverdonation till?

2010-12-26 | 00:49

av Helena Genberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons