Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Lungtransplantation

Min far (48 år, 75 kg, 180 cm) lider pga åratal av rökning av KOL (han har slutat med rökingen för cirka 1,5 år sedan), så till den grad att han inte längre klarar av sitt arbete eller sitt vardagliga liv, han klarar knappt av att ta sig från sovrummet till toaletten utan att få svårt att andas och de mängder av mediciner han tar dagligen hjälper föga. Jag är 22 år, 80 kg, 185 cm med fullt fungerade lungor och spelar fotboll på högre nivå. Min fråga är om det teoretiskt skulle kunna vara möjligt för mig att ge honom en av mina lungor och om han skulle bli bättre av detta?! Enligt vad jag hört är det svårt, för att inte säga omöjligt att vara elitidrottsman med bara en lunga, men jag skulle mer än gärna avsluta min idrottsliga karriär för att slippa se min fars lidande. Jag har funderat lite på detta och bara undrar om det skulle kunna vara möjligt, för om det inte skulle vara möjligt skulle jag vilja veta det så slipper jag grubbla mer på detta. Om det dock är möjligt finns det som jag ser det ingen tid att spilla.

Svar:

Det framgår emellertid inte om din pappa redan har genomgått utredning för lungtransplantation. En sådan utredning utförs alltid innan en transplantation kan bli aktuell.

Vad gäller lungtransplantation med levande donator, görs detta i mycket begränsad omfattning. Endast ca två procent av alla lungtransplantationer i världen utförs med levande donatorer. Vid en lungtransplantation med levande donator transplanteras en lob, det vill säga en bit av lungan (ungefär en tredjedels- till en halv lunga), från två donatorer. De två loberna transplanteras sedan till vardera sidan.

Att donera ett organ innebär alltid en viss risk för donatorn. Vid lungtransplantation med levande donator är denna risk högre än vid exempelvis njurdonation. Av den anledningen utförs endast lungtransplantation med levande donator, när det inte är möjligt att utföra en transplantation med lungor från en avliden donator. Den vanligaste anledningen är att mottagaren är mycket svårt sjuk samtidigt som den beräknade väntetiden för ett organ från en avliden donator är för lång. I Sverige har, mig veterligen, inte några lungtransplantationer med levande donator utförts.

Trots att det råder brist på organ från avlidna donatorer i Sverige, är situationen bättre än i många andra länder. Det stora flertalet av alla patienter som sätts upp väntelista för lungtransplantation med avliden donator, kan transplanteras. Under 2007 genomfördes exempelvis 43 lungtransplantationer i Sverige och 26 patienter sattes upp på väntelista. Två patienter avled emellertid i väntan på organ. Om din pappa är bosatt utomlands kan förhållandena se annorlunda ut.

Vad gäller dina möjligheter att donera, måste flera faktorer bedömas. Bland annat måste era blodgrupper stämma överens och storleken på den lunglob som doneras vara lagom. Därutöver måste en del andra medicinska hänsyn tas. I övrigt, behövs dessutom ytterligare en lämplig donator.

Om din pappa är uppsatt på väntelista för transplantation, kan ni kontakta den aktuella transplantationskliniken för diskussion om eventuell lungtransplantation med levande donator. Man kommer dock, med allra största sannolikhet, att förorda transplantation med avliden donator. Om din pappa inte har genomgått utredning för transplantation och således inte är uppsatt på någon väntelista, bör han i första hand diskutera eventuella möjligheter med en lungtransplantation med sin ordinarie läkare. Om hans ordinarie läkare inte är specialist på lungsjukdomar kan din pappa be om en remiss till en lungläkare som kan bedöma behovet av en transplantation eller eventuellt annan behandling som kan förbättra lungfunktionen.

Sammanfattningsvis, är det korta svaret att det teoretiskt skulle kunna vara möjligt för dig att donera en bit av en lunga men att det är många faktorer som måste beaktas.

Jag hoppas att mitt svar kommer att vara till hjälp för dig och din pappa.

Med vänliga hälsningar

Helena Genberg
läkare, transplantations-kirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Kondom vid oralsex om han har hepatit b?

2016-06-1 | 11:56

av Göran Günther

Hepatit C och cirros

2016-05-14 | 08:57

av Göran Günther

Hapatit b

2016-02-3 | 21:23

av Göran Günther

Sprututbytesprogram och hepatit C

2015-09-11 | 16:37

av Soo Aleman

Kan hepatit C-virus komma tillbaka efter lyckad behandling?

2015-09-11 | 16:34

av Soo Aleman

Efter SVR24 mot hepatit C?

2015-09-13 | 17:44

av Soo Aleman

Olika typer av hepatit C?

2015-09-13 | 20:46

av Soo Aleman

När får alla hepatit C-smittade behandling?

2015-09-9 | 15:12

av Soo Aleman

Obotlig hepatit

2015-09-9 | 18:39

av Soo Aleman

Dricka alkohol efter avslutad behandling av hepatit C?

2015-09-10 | 18:13

av Soo Aleman

hepatit C

2015-02-12 | 23:15

av Göran Günther

Hepatit

2014-05-1 | 09:16

av Göran Günther

Hepatit C

2013-07-19 | 19:07

av Göran Günther

Omtransplantation av lunga

2011-06-26 | 21:17

av Ann-Christin Croon

Hur går en leverdonation till?

2010-12-26 | 00:49

av Helena Genberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons