Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Levetransplantation

Hej, Min mamma (svensk medborgare) har diagnoss "skrumplever" pga alkohol missbruk samt hepatit C. Hon har haft det en längre tid utan att transplantation blivit aktuell pga periodviss alkhol intag. Har för 2 år sedan erbjudit mig att dela min lever för att kunna hjälpa till men fick avslag från Läkarna. Har inte min mamma rätt till den kvalificerade läkarvård vi har i landet pga att hon dricker periodvis (är idag en folksjukdom i sig.) Både hon och jag har jobbat sedan 16års ålder och betalt skatt för att få den vård man har rätt till, varför väntar man bara på att hjon ska gå bort? Vart vänder man sig för en "second oppinon?"

Svar:

Tack för din viktiga fråga som jag besvarar med allmän information

Inför en transplantation görs alltid en noggrann medicinsk bedömning av patienten, dennes sjukdom och dennes möjligheter att kunna genomgå en transplantation med bra resultat. Inte sällan kan man innan patienten accepteras för transplantation förbättra patientens utsikter till en lyckad transplantation.

I de fall det föreligger alkoholmissbruk kan specialister i leversjukdomar eller transplantationsenheterna remittera patienten till en alkoholklinik för att patienten skall få hjälp. Man accepterar nämligen inte patienter för transplantation med mindre än att de blir fria från sitt missbruk. Patienterna måste visa att de klarar att vara alkoholfria under minst ett halvår innan de kan accepteras för levertransplantation.

Hepatit C i sig är en vanlig orsak levertransplantation.

Självklart har alla har rätt till adekvat vård. Om patienten eller de anhöriga inte är nöjda med den bedömning som gjorts av en läkare eller en klinik har man alltid vid ”livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada” rätt till förnyad medicinsk bedömning. Om detta står det i Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område(2 kap 2a§). Den klinik eller de läkare som gjort en bedömning skall medverka till en sådan förnyad medicinsk bedömning genom att remittera patienten. Det finns flera transplantationsenheter och specialister i leversjukdomar som kan göra en sådan bedömning.

Det är generöst av dig att erbjuda din mor en del av din lever, men det ändrar i sak ingenting. Patienten måste alltid vara medicinskt lämplig för en levertransplantation. Levande givare används i allmänhet endast vid transplantation till barn- den del av en vuxen lever som kan tas tillvara från en levande givare räcker i allmänhet inte till för en vuxen mottagare.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Kondom vid oralsex om han har hepatit b?

2016-06-1 | 11:56

av Göran Günther

Hepatit C och cirros

2016-05-14 | 08:57

av Göran Günther

Hapatit b

2016-02-3 | 21:23

av Göran Günther

Sprututbytesprogram och hepatit C

2015-09-11 | 16:37

av Soo Aleman

Kan hepatit C-virus komma tillbaka efter lyckad behandling?

2015-09-11 | 16:34

av Soo Aleman

Efter SVR24 mot hepatit C?

2015-09-13 | 17:44

av Soo Aleman

Olika typer av hepatit C?

2015-09-13 | 20:46

av Soo Aleman

När får alla hepatit C-smittade behandling?

2015-09-9 | 15:12

av Soo Aleman

Obotlig hepatit

2015-09-9 | 18:39

av Soo Aleman

Dricka alkohol efter avslutad behandling av hepatit C?

2015-09-10 | 18:13

av Soo Aleman

hepatit C

2015-02-12 | 23:15

av Göran Günther

Hepatit

2014-05-1 | 09:16

av Göran Günther

Hepatit C

2013-07-19 | 19:07

av Göran Günther

Omtransplantation av lunga

2011-06-26 | 21:17

av Ann-Christin Croon

Hur går en leverdonation till?

2010-12-26 | 00:49

av Helena Genberg