Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Hepatit B

Vilka provtagningar är aktuella vid Hepatit B? Vilka behandlingar samt rehabilitering är aktuell för en patient med Hepatit B?

Svar:

Hej,
De prover man tar i serum avser att fastställa om du varit utsatt för infektion (eller vaccination), om du utvecklat immunitet mot infektionen eller om du är kroniskt infekterad och i så fall om du dessutom skulle vara smittsam. Det går att avgöra om infektionen är färsk eller inträffar för länge sedan.
Har en kronisk infektion utvecklats finns det mediciner (interferon eller lamuvidin) som kan helt bryta infektionen hos ungefär hälften av de drabbade. Behandlingen är långvarig, dyr och behäftad med en hel del biverkningar. Kronisk hepatit B-infektion kan emellertid ge allvarliga leverskador varför många ändå väljer att underkasta sig behandlingen.

Med vänlig hälsning,

Sven Britton
Professor infektionsmedicin


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
När finns ett vaccin mot nya coronaviruset tror du?

2020-03-6 | 12:56

av Jonas Vikman

Tål coronaviruset extrema temperaturer?

2020-03-4 | 16:14

av Jonas Vikman

Vad består egentligen vaccin utav?

2020-03-4 | 12:06

av Jonas Vikman

Hur framställs vaccin eller läkemedel?

2020-03-6 | 13:18

av Jonas Vikman

Risker med att ta fram vaccin så snabbt?

2020-03-4 | 12:18

av Jonas Vikman

Hur behandlar man coronaviruset idag, finns det några läkemedel?

2020-03-4 | 12:22

av Jonas Vikman

Får man immunitet mot coronavirus om man haft det?

2020-03-4 | 12:23

av Jonas Vikman

Om jag redan har influensa, kan jag då bli sjuk i covid-19?

2020-03-6 | 12:04

av Jonas Vikman

När kommer vaccin mot nya coronaviruset finnas på marknaden?

2020-03-6 | 12:55

av Jonas Vikman

L-variant och S-variant på coronaviruset

2020-03-6 | 13:43

av Jonas Vikman

Vaccin mot coronavirus - när kommer det tas fram?

2020-03-4 | 13:06

av Jonas Vikman

Blir man immun mot coronaviruset efter att man varit sjuk?

2020-03-4 | 14:08

av Jonas Vikman

Vilket begrepp gäller?

2020-03-4 | 15:01

av Jonas Vikman

Vaccin mot lunginflammation - kan det skydda mot coronaviruset?

2020-03-4 | 16:33

av Jonas Vikman

Vaccination mot lunginflammation & influensa, minskar det risken för covid-19?

2020-03-4 | 17:37

av Jonas Vikman


Annons
Annons
Annons