Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Hepatit B

Vilka provtagningar är aktuella vid Hepatit B? Vilka behandlingar samt rehabilitering är aktuell för en patient med Hepatit B?

Svar:

Hej,
De prover man tar i serum avser att fastställa om du varit utsatt för infektion (eller vaccination), om du utvecklat immunitet mot infektionen eller om du är kroniskt infekterad och i så fall om du dessutom skulle vara smittsam. Det går att avgöra om infektionen är färsk eller inträffar för länge sedan.
Har en kronisk infektion utvecklats finns det mediciner (interferon eller lamuvidin) som kan helt bryta infektionen hos ungefär hälften av de drabbade. Behandlingen är långvarig, dyr och behäftad med en hel del biverkningar. Kronisk hepatit B-infektion kan emellertid ge allvarliga leverskador varför många ändå väljer att underkasta sig behandlingen.

Med vänlig hälsning,

Sven Britton
Professor infektionsmedicin


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Har jag tagit rätt antal doser av TBE, med rätt intervall?

2020-05-8 | 08:59

av Lars Lindquist

Ständigt ont i kroppen - kan det vara borrelia?

2020-05-8 | 08:26

av Lars Lindquist

Funkar vaccinet mot TBE?

2020-05-6 | 20:31

av Lars Lindquist

Ska jag fylla på med TBE-vaccin?

2020-05-8 | 09:36

av Lars Lindquist

TBE till små barn

2020-05-6 | 22:04

av Lars Lindquist

Fästingvaccinering - är det nödvändigt?

2020-05-6 | 23:26

av Lars Lindquist

Har tagit dos ett mot TBE - måste jag börja om när corona-pandemin är över?

2020-05-8 | 08:23

av Lars Lindquist

Hur många doser av TBE-vaccin ger fullgott skydd?

2020-05-8 | 08:46

av Lars Lindquist

Borrelia, bartonella och psoriasis - vad ska jag göra?

2020-05-8 | 08:49

av Lars Lindquist

Missade tredje dosen av TBE-vaccinationen - måste vi börja om?

2020-05-8 | 09:48

av Lars Lindquist

Har fått tre doser med TBE-vaccin - hur ska jag gå vidare?

2020-05-8 | 09:04

av Lars Lindquist

Vem ska inte ta TBE-vaccin?

2020-05-8 | 08:58

av Lars Lindquist

Borrelian förvärrades av svininfluensavaccin - oro inför andra vaccinationer

2020-05-8 | 10:22

av Lars Lindquist

Vaccin mot TBE trots ägg-allergi?

2020-05-8 | 10:42

av Lars Lindquist

Långt glapp mellan vaccinationen mot TBE

2020-05-8 | 12:35

av Lars Lindquist


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.