Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | Leversjukdom

Övriga transplantationer

"Netdoktors expert Helena Genberg beskriver vilka transplantationer som klassas som övriga transplantationer"". "

Publicerad den: 2008-10-02
Författare: Helena Genberg, läkare, transplantations-kirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Annons

Hornhinnetransplantation:

Den först lyckade hornhinnetransplantationen (korneatransplantationen) genomfördes för över 100 år sedan. Horhinnetransplantation har sedan dess utvecklats och utförs idag i stor skala. Hornhinnetransplantation utförs på grund av skada på hornhinnan som inte kan behandlas på annat sätt. Uppskattningsvis utförs ca 60 000 hornhinnetransplantationer per år runt om i världen. Den immunhämmande behandlingen efter hornhinnetransplantation består framför allt av kortison som appliceras lokalt på hornhinnan genom ögondroppar. Resultaten på kort sikt är i allmänhet mycket bra. På längre sikt förloras dock många transplantat i avstötning. Regelmässigt görs inte någon matchning för blodgrupp eller vävnadstyp. Matchning skulle eventuellt kunna förbättra resultaten på längre sikt. Forskningsprojekt för att utvärdera detta pågår för närvarande.

Hudtransplantation:

För stora och svårläkta sår, kan det ibland vara nödvändigt att genomföra en hudtransplantation. Vid hudtransplantation idag används främst patientens egen hud, så kallad autotransplantation. Frisk hud flyttas till det hudområde som skadats. Vid transplantation med hud från en främmande givare föreligger en mycket stor risk för avstötning. Huden innehåller nämligen en stor mängd vita blodkroppar som följer med transplantatet vid transplantationen. Dessa vita blodkroppar ger en kraftig stimulering av mottagarens immunförsvar, vilket kan framkalla en avstötning av transplantatet. Omfattande livslång immunhämmande behandling krävs således för att förhindra avstötning. Man har emellertid lyckats att transplantera hud från främmande givare vid enstaka tillfällen, bland annat i samband med ansikts-, hand- och bukväggstransplantationer (se nedan).

Annons
Annons

Det är också möjligt att använda hud från donatorer utan samtidig immunhämmande behandling. Huden har då modifierats med bioteknik och saknar, i regel, levande celler. Sådan hud används bland annat för behandling av bensår och brännskador. Den modifierade huden är dock ömtålig och det kosmetiska resultatet inte alltid tillfredställande.

Ansiktstransplantation:

Tre ansiktstransplantationer har utförts i världen. Den första gjordes 2005 i Frankrike. Patienten var en kvinna som, på grund av hundbett, fått stora skador i ansiktet. Den andra transplantationen gjordes i Kina och den tredje i Frankrike. Resultaten av de första två transplantationerna har publicerats och är hittills är bra men uppföljningstiden är fortfarande kort och båda patienterna har behandlats för avstötning flera gånger. Den immunhämmande behandlingen vid ansiktstransplantation är lika omfattande som vid njur- eller hjärttransplantation och därmed förknippad med samma biverkningar. Underhållsbehandlingen har hittills bestått av en kombination av tabletterna tacrolimus (Prograf), mykofenolat mofetil (CellCept) samt kortison. Det finns dock även möjlighet att ge immunhämmande behandling genom lokal applikation av kortison- eller tacrolimuskräm (Protopic) på huden. Lokal behandling ger generellt färre biverkningar. Förutom de immunhämmande medicinerna innefattar behandlingen även intensiv sjukgymnastik för att normal rörlighet i ansiktsmuskulaturen skall kunna uppnås.

Handtransplantation:

Ett 40-tal patienter i världen har hittills genomgått handtransplantation. Den första gjordes 1998 i Frankrike. Den längsta uppföljningstiden är 9 år. Efter intensiv sjukgymnastik har god rörlighet i handen/händerna i många fall kunnat erhållas. Handtransplantation kräver dock, liksom ansiktstransplantation, samma immunhämmande behandling som vid organtransplantation.

Övriga transplantationer:

Ett fåtal transplantationer av bukvägg, strupe, tunga och knä har dessutom genomförts i världen.

Annons
Annons

&nbsp


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons