Information | Leversjukdom

Organdonation

Transplantation av organ från en människa till en annan har utförts i Sverige sedan 1964. Levande givare kan donera sin ena njure eller en bit av sin lever. Övriga organ doneras av avlidna givare.

Publicerad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Den nya transplantationslagen som trädde i kraft 1996 reglerar när och under vilka omständigheter organ och vävnader från människor får tas tillvara för att användas för transplantation och övriga medicinska ändamål.

Meddela sin inställnig till donation

Enligt lagen antas att den som avlider utan att ha meddelat sin inställning till donation accepterar donation. Närstående har dock rätt att säga nej vid dessa tillfällen.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Den egna inställningen till donation kan man meddela genom att tala med närstående, fylla i och bära ett så kallat donationskort eller genom att anmäla sitt beslut till Socialstyrelsens donationsregister.

Den avlidnes vilja

Den avlidnes sista vilja är den som gäller. Om den döende inför närstående eller vårdpersonal ändrat sig i slutskedet av sitt liv, så är det det sista beskedet som gäller oavsett uppgifter på donationskort eller i donationsregistret.

&nbsp

Annons
Annons