Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Influensa

Influensa är en obehaglig virussjukdom som kännetecknas av hosta, muskel- och ledvärk, huvudvärk och feber mellan 38 och 40 grader. Sjukdomen varar normalt 3-5 dagar, men man kan vara trött i 2-3 veckor efteråt.

Uppdaterad den: 2015-05-13
Författare: Sven Britton, professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Utlandsmottagningen vid Cityakuten samt Infektionskliniken Gävle
Uppdaterare: Göran Günther, överläkare, specialist infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Annons

Det är speciellt vanligt med influensa under vinterhalvåret. Eftersom influensa beror på ett virus så kan den inte behandlas med antibiotika, utan behandlingen är i första hand vila och rikligt med dryck. Man kan dock vaccinera mot influensa. Särskilt äldre människor och de med underliggande kroniska sjukdomar som hjärt- och lungsjukdomar och diabetes rekommenderas ofta att vaccinera sig, liksom gravida kvinnor i trimester 2 och 3. Det finns också antivirala medel som kan dämpa influensasymtomen. De är receptbelagda.

Hur vet jag om jag har influensa?

Du kan ha fått influensa om du får mycket plötsliga symtom som:

 • Huvudvärk.
 • Svår torrhosta.
 • Feber omkring 38-40 grader.
 • Ömmande muskler och leder samt bröstsmärtor.
 • Dålig aptit.
 • Trötthet och svaghet.
 • Rinnande näsa och ont i halsen.
 • Frossa och frysningar.
 • Orolig mage, antingen kräkningar eller diarré.

Vad kan jag göra själv om jag fått influensa?

 • Drick så mycket som möjligt, eftersom du förlorar vätska vid feber.
 • Håll dig lugn och ligg gärna till sängs.
 • Sov mycket.
 • Undvik rökning och alkohol. Rökning och alkohol förlänger sjukdomsförloppet.
 • Febernedsättande och smärtstillande medicin kan lindra om det behövs.
 • Stanna inomhus tills sjukdomen gått över.
 • Uppsök läkare om symtomen inte försvinner på en vecka.

Hur sprids influensa?

Influensavirus sprids genom luften mellan människor. Det tar cirka två dagar från det man smittats till dess man blir sjuk. Viruset infekterar näsa, hals eller lungor. Influensa utvecklas ofta till en epidemi som sprids från stad till stad och från land till land. Varje område har typiskt epidemin i 4-6 veckor innan den börjar avta.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Finns det olika typer av influensa?

Det finns tre olika slags influensa, typ A, B och C.

Influensa Typ A

Den allvarligaste, med ofta svåra symtom, är också den vanligaste. Den dyker som regel upp vartannat eller vart tredje år, vintertid. Med 30-40 års mellanrum uppträder ett helt nytt influensavirus som då ofta är mycket smittsamt eftersom immunitet saknas i befolkningen. Viruset ger då upphov till en så kallad pandemi, vilket hände när ”svininfluensan H1N1” spreds i världen 2009.

Annons
Annons

Läs om Den nya influensan (svininfluensan) »

Influensa Typ B

Samma symptom, men inte så svåra. Dyker upp vart fjärde eller vart femte år och förekommer året runt.

Influensa Typ C

Den milda varianten med symptom som vid förkylning.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Hur länge varar influensa?

Influensa varar som regel i 3-5 dagar. Om den varar i mer än en vecka eller om symtomen är mycket svåra är det bäst att kontakta läkare. Det kan nämligen vara ett tecken på att sjukdomen håller på att kompliceras till exempel med lunginflammation eller bihåleinflammation.

Vilka är särskilt utsatta?

Influensa kan vara särskilt farligt för äldre människor. Äldre kan vaccinera sig en gång om året och på så sätt undvika att influensan blir början på en ond cirkel med andra svåra sjukdomar. Eftersom influensavirusen ständigt förändras något är det rekommenderat att vaccinera sig på nytt varje år. Fråga din läkare om du är osäker.

Kan influensa vara allvarligt?

Ja, influensa kan bli allvarligt om det utvecklas till lunginflammation och andra bakteriella infektioner. Om dessa följdsjukdomar dyker upp kan det sluta med dödlig utgång för äldre och svaga människor. Därför är det viktigt att göra sitt bästa för att hjälpa kroppen med att bekämpa sjukdomen.

Ska jag vaccinera mig mot influensa?

Gravida kvinnor och äldre > 65 år bedöms ha ökad risk för ett allvarligt förlopp av influensasjukdom:

Socialstyrelsen rekommenderar och subventionerar vaccination mot influensa, vilken dock inte är obligatoriskt, varje år i oktober-november för:

 1. Personer över 65 år. Indikationen ökar med stigande ålder och vid underliggande kronisk sjukdom.
 2. Personer som har kronisk hjärt-kärl sjukdom (endast förhöjt blodtryck utgör ingen ökad risk), behandlingskrävande kronisk obstruktiv lungsjukdom, svår astma, andningsinsufficiens, svår sockersjuka, njur- eller leversjukdom eller gravt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering).
 3. Personer med extrem fetma eller med neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen.
 4. Barn med flerfunktionshinder.
 5. Gravida kvinnor i 2:a och 3:e trimestern.
 6. Anhöriga och personal som vårdar personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar.

Den slutgiltiga bedömningen av enskilda personers risk för allvarligt sjukdomsförlopp görs av den behandlande läkaren. Viktigt att påpeka är att det vaccin som används mot säsongsinfluensa (inklusive den pandemiska influensan H1N1) är ett säkert vaccin som inte har några likheter med det vaccin som användes under ”svininfluensa-pandemin” och alltså inte ger de biverkningar man såg då.

Värt att veta om influensa

 • Både förkylning och influensa beror på virus, men influensasymtomen är svårare också med feber.
 • Antibiotika hjälper inte mot influensa.
 • Fuktig luft eller kyla kan inte utlösa influensa som många tror. Däremot kan plötsliga temperaturförändringar få symptomen att visa sig snabbare.
 • Man blir sällan smittad med samma influensavirus två gånger, eftersom man utvecklar immunitet mot viruset 2-4 veckor efter sjukdomen. Tyvärr utvecklas viruset hela tiden och ändrar form.
 • Man smittar andra så fort hostan börjar och man smittar fram till dagen efter det febern försvunnit.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons