Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Frågor och svar om nya influensan A (H1N1) 2009


Uppdaterad den: 2009-08-27
Författare: Hélène Englund

Annons

Torsdagen den 27 augusti svarade Helène Englund, utredare på Socialstyrelsen, på besökarnas frågor om den nya influensan och den kommande massvaccineringen. Läs Helènes svar från chatten nedan.

Mon111: Är influensan farlig för dem som har hepatit C.

H&eacutelène Englund: Det beror på personens allmäntillstånd och bl.a. om levern har påverkats av infektionen. Personer som är smittade bör kontakta sin läkare för att få generella råd om hur de ska hantera luftvägsinfektioner.

Annons
Annons

Receptomaten: Hur lång tid tar innan influensan bryter ut hos en person? Eller hur många dagar hinner en person smitta innan han/hon själv blir sjuk?

H&eacutelène Englund: Inkubationstiden, det vill säga den tid det tar från det att man smittats till dess att man insjuknar är för den nya influensan 1-7 dagar, i snitt 3 dagar. Risken att man smittar andra innan man fått symtom bedöms som liten.

Annons
Annons

Sheriffen: Senaste veckan har jag haft släng av vad jag kallar för vanlig förkylning. I princip ingen feber men lite huvudvärk och problem med stämbanden. Sjukdomssymptonen försvann förutom att jag i princip tappade rösten helt och hållet. Hur vet man om det är just svininfluensan man råkat ut för? Mina symptom är ju såna som jag normalt aldrig skulle komma på tanken på att söka hjälp för.

H&eacutelène Englund: Många luftvägsinfektioner kan orsaka sådana symtom och du behöver inte söka sjukvård. Den nya influensan ger symtom som en vanlig influensa: feber, muskelvärk och luftvägsproblem som t.ex. hosta. Vissa får även diarr&eacute.

P_Andersson: Min son har infektionsastma (är snart 3 år). Han har lätt att dra på sig infektioner och har svårt att bli av med dem. Bör han "ha förtur"?

H&eacutelène Englund: Du bör tala med din sons läkare som bättre kan bedöma om han tillhör en riskgrupp.

Buggen: Behöver mina husdjur vaccineras!? Har en minigris bland annat.

H&eacutelène Englund: Nej, det vaccin som håller på att tas fram kommer att vara avsett för människor.

P_Andersson: Jag är 30 år och undrar om jag ska vaccinera mig. För ca 10 år sen blev jag övertalad att vaccinera mig mot influensan av min arbetsgivare. Jag blev jätteförkyld 4 gången på raken efter det (väldigt lång sjukperiod). Kan det hända mig med denna också?

H&eacutelène Englund: Vaccination mot influensan ska inte ge ökad risk för förkylningar. Troligtvis kommer inte samma sak hända om du vaccinerar dig mot den nya influensan.

Gäst47301: Hur gammal måste man vara för att vaccinera sig?

H&eacutelène Englund: När vaccinet är godkänt kommer även åldersgränserna att fastställas. Initialt kommer det troligtvis finnas underlag för att vaccinera barn från tre års ålder och uppåt och snart därefter också barn från sex månaders ålder.

Gäst14985: Jag har haft lunginflammation 6-7 gånger under en period på 15 år. Ligger jag illa till om jag får svininfluensan?

H&eacutelène Englund: Lunginflammation är en komplikation till den nya influensan, liksom till vanlig säsongsinfluensa. Om du känner dig orolig för att få lunginflammation bör du vaccinera dig, vilket sänker risken.

Suzanne: Vad har vaccinet för biverkningar, vad innehåller det?

H&eacutelène Englund: Vaccinet kan ge rodnad, svullnad och ömhet på platsen där man gav sprutan. Ibland får man feber, huvudvärk, illamående eller influensaliknande symtom. Vaccinet innehåller bl.a. inaktiverat, spjälkat influensavirus, ämnen som stimulerar immunförsvaret, vatten och salter.

Gäst Eva: Jag undrar om jag tillhör sk. riskgrupp, har strålbehandlats vänsterbröst/sida och vänsterlunga har tyvärr skadats. Detta är något som jag vanligtvis känner av i form av tryck vid inandning. Har även astma? Jag blir alltid väldigt sjuk vintertid, luftvägar etc.

H&eacutelène Englund: Om du har regelbunden läkarkontakt p.g.a. dina luftvägsproblem tillhör du troligtvis en riskgrupp. Jag rekommenderar att du kontaktar din behandlande läkare för mer information om hur du kan undvika att smittas och hur du ska göra om du blir sjuk.

Gäst49348: Gäst11775: Nu förstår jag inte ditt svar angående säsongsinfluensan, du menar att man ska vänta och se hur stor spridningen blir? Hur kan man göra det, säsongsinfluensan kommer väl varje år? Du menar att det är oklart om riskgrupper behöver vaccinera sig mot den i år pga nya influensan?

H&eacutelène Englund: Ja, säsongsinfluensan kommer varje år, men det finns tecken på att den nya influensan dominerar. Man kommer inom kort besluta om man ska rekommendera vaccination även mot säsongsinfluensan.

Suzanne: Varför två doser?

H&eacutelène Englund: Man ger två doser för att få ett så bra immunsvar som möjligt. Många vaccin ges i flera omgångar.

Receptomaten:&nbsp Vad gör man med resten av familjen om man bli sjuk? Tex blir jag sjuk? Ska jag köra ut fru och barn? Eller om fruga blir sjuk. Får jag inte pyssla om henne då med risk för att bli sjuk? Eller är jag redan smittad om hon är det? Vad gör man med barnen om dom blir sjuka? 3, 5 och 8 år.

H&eacutelène Englund: Influensa smittar vid nära kontakt mellan människor. Ju närmre och ju mer ni umgås, desto större är risken att smittas - som vid vanlig influensa. En god handhygien minskar smittrisken. De flesta tillfrisknar på egen hand med vila, rikligt med dryck och eventuellt febernedsättande läkemedel med paracetamol. Det är viktigt att barn och ungdomar inte ges läkemedel med acetylsalisylsyra.

Ewa K-L: Jag har astma, fibromyalgi, är överviktig och brukar få svår bronkit av en vanlig förkylning. Hur riskabelt är det för mig att få den här influensan. Jag är 54 år gammal. Har inte tänkt att vaccinera mig då jag anser att vaccinet i sig kan vara farligt. Det är ju inte ens godkänt av socialstyrelsen. Löper jag större risk att dö utan vaccin?

H&eacutelène Englund: Hej! Eftersom du har astma och brukar få svåra luftvägssymtom tillhör du en riskgrupp som bör vaccinera sig. Det är Läkemedelsverket i Sverige eller EU som godkänner vaccinet när det är klart och testat. Vaccinet minskar risken för att du blir smittad. Det är inte möjligt att säga om du skulle få komplikationer om du blir smittad.

Mia_med_två_små_barn: Om man får svininfluensan, hur farlig är den egentligen? Är man mindre mottaglig om man har haft tidigare former av influensa?

H&eacutelène Englund: Den nya influensan ger i stort sett samma symtom som den vanliga säsongsinfluensan. Eftersom denna influensa är helt ny har man troligtvis inte något skydd från tidigare influensor.

Gäst53099: Är vaccinet mot svininfluensan ett levande vaccin. Har tydligen betydelse om man tar medicin för reumatiska sjukdomar.

H&eacutelène Englund: Vaccinet är gjort på avdödat virus.

Mona: Hur är det för oss reumatiker som äter immunhämmande mediciner, hur kommer vaccinet att fungera för oss? Hörde att vi ej kommer att få samma skydd som en frisk människa. Stämmer det och rekommenderar ni ändå att man tar vaccinet? Om ni rekommenderar att vi tar det, bör vi då prioriteras bland de första eftersom vi har ett sämre immunförsvar och kanske lättare blir sjuka då? Tacksam för svar.

H&eacutelène Englund: De personer som har ett nedsatt immunförsvar, oavsett orsak, rekommenderas att få vaccin tidigt, just eftersom de kan bli sjukare av en infektion. Det stämmer troligtvis att ni inte får samma skydd - men ändå ett bättre skydd än om ni inte hade vaccinerat er.

Busungen: Om jag ska operera in en höftprotes, hur långt före och efter operationen ska jag ta vaccinet? Finns det några restriktioner inför en eventuell operation?

H&eacutelène Englund: Jag rekommenderar att du talar om eventuella vaccinationer (och andra läkemedelsbehandlingar) med din behandlande läkare.

Beccis: Hur ser man på influensan och barnen? Kommer barn att erbjudas influensavaccin? Är vaccinet tidigare provat på barn? Vilka biverkningar kan uppstå? Måste man ansöka om att få sina barn vaccinerade eller blir de kallade till en vaccination? Är vaccinationen kostnadsfri? Om mina barn inte tillhör någon riskgrupp kan jag mot betalning få mina barn vaccinerade? Kommer landsting eller kommun gå ut med allmän information om influensan och hur denna ska hanteras? Faktabristen gör mig orolig.

H&eacutelène Englund: Troligtvist kommer vaccinet bli godkänt för att användas på alla vuxna och barn från tre år och uppåt. Därefter kan vaccinet troligtvis godkännas för användning på barn från sex månaders ålder. Vaccinet kan ge rodnad, svullnad och ömhet på platsen där man gav sprutan. Ibland får man feber, huvudvärk, illamående eller influensaliknande symtom.

Man behöver inte ansöka om att få vaccineras. Alla, oavsett om de tillhör en riskgrupp eller inte, kommer att erbjudas två doser vaccin. Det är upp till varje landsting att organisera vaccinationskampanjerna och besluta om de ska ordna "drop-in" eller skicka ut kallelser. Det är upp till varje landsting att besluta om det ska kosta eller inte. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har rekommenderat att det bör vara kostnadsfritt. Så fort landstingen har fattat beslut om hur det ska gå till kommer de att gå ut med information.

Gäst11775: När kommer information att gå ut till vårdcentralerna hur de ska förhålla sig till H1N1 och säsongsinfluensa som ju kommer att inträffa ungefär samtidigt i Sverige?

H&eacutelène Englund: Vårdcentralerna kan följa de riktlinjer som Socialstyrelsen har utfärdat. Det är ännu inte säkert att både säsongsinfluensan och den nya influensan kommer att spridas i Sverige lika mycket.

Gäst84468: Om jag inte åker kommunalt utan cyklar till jobbet och därmed inte kommer nära stora folkmassor så mycket. Behöver jag då vaccinera mig? Jag räknar med att mina barn får vaccin. kommer även att åka till Egypten och ev. jordanien i höst bör jag vaccinera med med tanke på denna resa?

H&eacutelène Englund: Socialstyrelsen rekommenderar att så många som möjligt vaccinerar sig för att skydda sig själva och sin omgivning. Den nya influensan är en pandemi, vilket innebär att den har spritt sig över hela världen. Även Egypten och Jordanien har haft fall.

Linda: Om man skulle bli dålig av vaccinet, hur yttrar det sig och vad gör man då?

H&eacutelène Englund: I de kliniska prövningar som gjorts hittills har man sett lokala reaktioner som rodnad, svullnad och ömhet på platsen där man gav vaccinet samt feber, huvudvärk, illamående eller influensaliknande symtom. Inga allvarligare reaktioner har rapporterats. Om du besväras av en biverkning och behöver behandling ska du ta kontakt med kliniken där du vaccinerade dig.

Kajsa55: Ska min man som är Diabetiker (endast tablettbehandlad) med bra värde behöva ta svininfluensavaccinet? Han har aldrig haft eller fått influensa när jag och barnen haft det.

H&eacutelène Englund: Din man bör prata med sin läkare om han löper ökad risk för komplikationer av influensan p.g.a. sin diabetes, och därför bör vaccineras tidigt. Socialstyrelsen rekommenderar att så många som möjligt vaccinerar sig men det är helt frivilligt.

Gäst44087: Har hört att svininfluensans symptom påminner om vanliga influensans. Hur vet jag om jag "bara" har vanliga influensan eller om det är svininfluensan? När bör jag börja oroa mig för att det kan vara svininfluensa?

H&eacutelène Englund: Utan provtagning går det inte att skilja den ena influensan från den andra. Om du blir allvarligt sjuk (t.ex. får svårt att dricka, svårt att andas, ont över bröstet eller blir förvirrad) bör du kontakta sjukvården - via telefon - för rådgivning.

Trolletmarre: Är vaccinet verkligen färdig testat? Är det säkert att ge till små barn? Biverkningar som t.ex. förlamning hur vanligt är det?

H&eacutelène Englund: Vaccinet är inte färdigtestat än och inte heller godkänt. Vi förväntar oss att det kommer att godkännas ungefär samtidigt som det kan levereras. Läkemedelsverket eller den europeiska motsvarigheten kommer att bestämma ned till vilken ålder som vacciet kan ges. Biverkningar som förlamning är väldigt ovanliga!

Turbomona:&nbsp Min dotter gifte sig på Gotland i juli. Hon hade varit i Bryssel och blev sjuk någon vecka före bröllopet. Sen blev vi sjuka nästan hela sällskapet. Lite olika grader av symtom. För mig började det med feber och halsproblem, kunde inte prata på grund av heshet, väldigt jobbig hosta och dålig i magen. Jag är fortfarande hängig. Kan det varit svininfluensan vi hade? Kan man ta reda på om det var det? Det är väl onödigt att vaccinera sig om man redan haft den!?

H&eacutelène Englund: Det är svårt att avgöra om det var den nya influensan ni fick eller någon annan luftvägsinfektion. Det finns ännu ingen rutintest för att se om man haft den nya influensan. Därför kommer sjukvården istället lägga sina resurser på att testa de som är sjuka, för att kunna ge dem bästa möjliga behandling. Effekten av att vaccinera sig är densamma oavsett om du har haft den nya influensan eller inte.

Anna Olsson: Undrar om vi ska vaccinera vår dotter på 1½ år? Hade först inte tänkt det, men blir lite osäker då denna typ kan sätta sig på lungan som virus, vilket vid vanlig influensa först sker när influensan blivit bakteriell. Om man får lunginflammation av virus, hur blir man botad då??

H&eacutelène Englund: Vaccination skyddar er dotter mot influensa och bidrar även till att minska smittspridningen omkring er. Vanlig säsongsinfluensa kan också orsaka lunginflammation utan att bakterier är inblandade. Kroppen klarar själv av att läka ut en lunginflammation orsakad av virus. Om patienten behöver behandling försöker man stödja kroppen och behandla symtomen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons