Fakta | HPV

Kondylom (könsvårtor)

Kondylom (könsvårtor) är en könssjukdom, som orsakas av humant papillomvirus (HPV). Vårtorna är platta, kupolformade eller knottriga (”blomkålsliknande”) och förekommer framför allt på könsorganen och på området omkring ändtarmen.


Uppdaterad den: 2012-04-24
Uppdaterare: Annika Johnsson, hudkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, Skånes universitetssjukhus

Annons

Det finns ett hundratal olika typer av HPV, av vilka ungefär femton stycken är av så kallade högrisktyper, och kan ge upphov till cellförändringar eller i värsta fall cancer, fram för allt på livmoderhalsen. HPV-typerna 16 och 18 orsakar 70 procent av all livmoderhalscancer (dessa HPV-typer orsakar även en del av anal-, penis-, vulva-, vaginal- och tonsillcancer).

Kondylom kan ses i alla åldrar hos både män och kvinnor, men är liksom klamydia vanligast i 20-30-årsåldern. Det är främst HPV-typerna 6 och 11 som orsakar kondylom.

Är du läkare eller sjukvårdspersonal?
Läs mer om kondylom på NetdoktorPro »

Hur får man kondylom?

Kondylom smittar via direktkontakt, framför allt vid sexuell kontakt. Barn kan smittas under förlossningen och vårtor kan uppkomma senare när barnen är större. Man kan även vara smittad utan att det finns några synliga vårtor. Infektionen kan vara latent (vilande), för att sedan åter blossa upp under perioder.

Annons
Annons

Vilka är tecknen på kondylom?

  • Kondylom visar sig tidigast några veckor efter att du blivit smittad, men ofta går det flera månader och ibland år innan vårtorna blir synliga. Vanligen är inkubationstiden lång!

  • Kondylom smärtar i allmänhet inte, men kan (framförallt hos kvinnor) orsaka klåda och sveda. Kondylom kan ha ett mycket varierande utseende, från fullständigt platta (och svåra att se med ögat) till ”blomkålsaktiga” vårtor. De kan förekomma ensamma eller i grupper.

  • Hos män sitter kondylom oftast på penis, på utsidan eller innanför förhuden. Könsvårtorna kan också sitta inne i urinröret, oftast precis innanför urinrörsöppningen. 

    Annons
    Annons
  • Hos kvinnor ses kondylom på blygdläpparna, i slidan eller på livmodertappen. Ett fåtal kvinnor kan även ha kondylom vid urinrörsmynningen. 

  • Kondylom kan också ses i och vid ändtarmen, hos både män och kvinnor. För detta behöver man inte ha haft analt samlag.

Vad kan man själv göra?

Kondom är det bästa skyddet som finns idag. Kondom ger ett bra skydd, men man bör tänka på att kondomen inte täcker alla ytor som kan vara infekterade av virus. Undvik rakning då detta ger små sprickor i huden där viruset har möjlighet att komma in och utvecklas till vårtor. Man har även sett att rökare har svårare att göra sig av med viruset, varför rökning ska undvikas.

Är du osäker (kondylom kan se ut på många olika sätt), kontakta din läkare, som kan undersöka och behandla dig.

Hur ställer läkaren diagnosen kondylom?

Diagnosen ställs genom en klinisk undersökning. Ibland används ett förstoringsinstrument.

I många fall upptäcks tecken på kondylomvirusinfektion vid cellprov från livmoderhalsen. Samtliga kvinnor blir regelbundet kallade för detta från 23 års ålder.

Även om kondylom orsakas av de ”godartade” HPV-typerna, så finns det en risk (vid kondylom) att man även har HPV som kan ge cellförändringar, varför det är viktigt att följa screeningprogrammet för cellprovskontroller.

Prognos

Det är väldigt varierande hur lång tid det tar att bli av med kondylominfektionen. De flesta blir av med besvären inom ett år. Hos en del återkommer vårtorna ständigt, trots upprepad behandling, under en längre period, för att först senare försvinna. Vad denna skillnad mellan individer beror på vet man inte, men immunförsvaret har en stor betydelse.

Hur behandlas kondylom?

Kondylom kan behandlas genom att man penslar med cellgiftet podophyllotoxin, dock inte vid graviditet. Förutom i lösning, finns denna medicin även i krämform.

Det finns även en annan sorts kräm, imiquimod, som stimulerar immunförsvaret. Denna används i en del fall, men är ett andrahandsalternativ då behandlingen är dyr och inte mer effektiv än podophyllotoxin.

Din läkare kan eventuellt remittera dig till en specialist i hud- och könssjukdomar, som kan behandla vårtorna genom att bränna eller frysa bort dem.

Då ingen behandling finns som tar bort själva viruset kan man också välja att avstå från behandling eftersom majoriteten av kondylomfallen läker ut av sig själv inom något års tid.

Vaccin

Man kan även vaccinera sig mot HPV-infektioner. Det finns två olika vacciner, det ena riktas mot de HPV-typer som oftast ger upphov till cellförändringar och cancer, medan det andra riktas både mot de HPV-typer som ger cellförändringar och cancer och mot de HPV-typer som oftast ger kondylom. Bägge vaccinerna är förebyggande och hjälper inte om man redan är smittad med viruset. Helst ska vaccinerna således tas innan den sexuella debuten.

Från och med i år (2012) kommer alla flickor som är 11-12 år erbjudas gratis HPV-vaccination i skolan. Detta sköts via skolsköterskan. Även flickor födda 1993-98 har rätt att erhålla gratis HPV-vaccination. Även pojkar kan ha nytta av att vaccinera sig men måste då själv bekosta vaccinationen.

 


Annons
Annons
Annons