Fakta | HPV

HPV-vaccinering

HPV (humant papillomavirus) är ett vanligt förekommande virus, som kan infektera både hud och slemhinnor. Totalt finns det över 100 olika typer av HPV, varav ett 40-tal kan infektera könsorgan och ge diverse besvär, som till exempel kondylom (könsvårtor). Kondylom kan drabba både kvinnor och män.

Uppdaterad den: 2012-03-07

Annons

De allra flesta HPV-infektioner läker snabbt och obemärkt. Men ett antal HPV-typer kan orsaka allvarliga cellförändringar i livmoderhalsen. Tidig sexualdebut och ett stort antal sexualpartners är faktorer som kopplas till en förhöjd risk för cellförändringar. I vissa enstaka fall kan dessa cellförändringar utvecklas till livmoderhalscancer.

För alla flickor 11-12 år ingår HPV-vaccination i det allmänna skolvaccinationsprogrammet. Från och med i år (2012) kommer alla flickor födda 1999 och senare att erbjudas kostnadsfri vaccination i skolan.

Sveriges landsting har beslutat att även flickorna som är födda mellan 1993-98 ska erbjudas gratis HPV-vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet.

Vaccinet skyddar mot livmoderhalscancer 

Det finns cirka 14 kända HPV-typer som kan orsaka allvarliga cellförändringar och livmoderhalscancer. Dagens HPV-vaccin skyddar mot två av de vanligaste virustyperna, HPV typ 16 och 18, som orsakar omkring 70 procent av fallen av livmoderhalscancer. Vaccinerna kan dock inte användas för att bota redan uppkomna cellförändringar.

Godkända vacciner

På den svenska marknaden finns två HPV-vacciner. Båda vaccinerna är även godkända i USA och har effekt mot två av de HPV-typer som orsakar livmoderhalscancer (HPV typ 16 och 18). Ett av vaccinen skyddar dessutom mot könsvårtor (kondylom) orsakade av HPV typ 6 och 11.

I många europeiska länder ingår HPV-vaccination numera i de allmänna vaccinationsprogrammen, till exempel i Danmark, Norge och Storbritannien.

Annons
Annons

Biverkningar

Vaccinen har använts av många tusen kvinnor och de biverkningar som beskrivits är till största delen av lindrig karaktär, som lokala reaktioner (smärta, rodnad och svullnad) vid stickstället samt övergående feber, huvudvärk, trötthet, muskel- och ledvärk, magbesvär samt allergiska reaktioner. Mer information om biverkningar finns i bipacksedel och på FASS.se.

Vaccination i samband med graviditet

Om man är gravid bör man inte vaccinera sig, framför allt eftersom inget HPV-vaccin har testats speciellt på gravida. I de kliniska prövningar som har gjorts vaccinerades ett antal kvinnor som senare visade sig ha varit gravida vid vaccinationstillfället, trots att de uppmanats att skydda sig mot graviditet. Vid uppföljning av dessa kvinnor sågs ingen ökad risk för missfall eller missbildning. Så om man efter vaccination upptäcker att man är gravid bedöms risken för skadlig effekt på fostret som liten.

Gynekologiska cellprovskontroller

Då dagens vaccin endast skyddar mot två HPV-typer som beräknas orsaka 70 procent av fallen av livmoderhalscancer kan vaccination inte skydda mot all livmoderhalscancer. Därför är det viktigt att fortsätta gå på regelbundna gynekologiska cellprovskontroller, även om du är vaccinerad.

Annons
Annons

Källa: Läkemedelsverkets hemsida


Annons
Annons
Annons