HPV-baserad screening kan innebära färre undersökningar

En ny studie från Karolinska Institutet pekar på att testning för humant papillomvirus (HPV) möjliggör längre intervall mellan gynekologiska cellprovtagningar.

Publicerad den: 2014-01-22
Författare: Jerker Elfström, redaktionschef

Annons

Den aktuella studien är en långtidsuppföljning av en nationell randomiserad studie där fler än 12 000 kvinnor i åldrarna 32-38 år antingen lottades till dubbel testning med både HPV-test och cytologiskt prov, eller enbart cytologiskt prov.

Forskarna fann de att den ökade upptäckten av förstadier till cancer vid HPV-baserad testning återspeglar tidigare upptäckt, snarare än onödiga fynd av ofarliga förändringar. Forskarna undersökte även hur länge de olika metoderna gav ett fullgott skydd.

– Skyddet av HPV-baserad screening efter fem år var ungefär detsamma som för cytologiskt prov efter tre år. Resultatet pekar på att med HPV-baserad gynekologisk cellprovtagning vore det möjligt med provtagning vart femte år i stället för vart tredje, som vi har idag, säger Miriam Elfström vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, förstaförfattare till artikeln, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar DB 2014-01-29 14:35 (6 år sen)

    HPV är en analys och kan vara ett bra komplement till cytologin så det är fel att invagga kvinnorna till falsk säkerhet bara för att vissa skall göra pengar
    och sko sig själva. Det har visat sig att ex antal fall där patienten har en dysplasi eller cancer in situ utan någon HPV påverkan och omvänt. Hur stor är pålitligheten???
    Det har även visat sig att med den nya vätskebaserade cytologin detekteras en stor del corpus cancrar som inte har med HPV att göra. Vad skall man göra med dom kvinnorna????
    Och sen allt snack om självtester för HPV där vi alla vet att det är viktigt att provet tas från cervixkanalen d,v,s transfomation zonen o inte från vagina. Ytterligt ett problem men det skiter politiker i utan där gäller bara pengar och inte patienten i fokus. Sorgligt!!!!!


Annons
Annons
Annons