Färre vaccineras mot HPV

Vaccinationstäckningen är hög i Sverige, cirka 98 procent av alla tvååringar vaccineras mot de vanliga sjukdomar som ingår i de nationella vaccinationsprogrammen. Men målet för HPV-vaccin är inte uppnått och täckningsgraden har sjunkit sedan 2013.

Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-11-07
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Av landets tvååringar vaccineras fortfarande 97-98 procent mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib), pneumokocker och MPR (mässling, påssjuka och röda hund). Men bara 79 procent av flickorna i årskurs fem och sex är vaccinerade mot HPV, som ges för att minska risken för framför allt livmoderhalscancer, jämfört med målet minst 95 procent. Det visar Folkhälsomyndighetens årliga lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen som nyligen lämnades till regeringen.

År 2013 och 2014 var vaccinationstäckningen för HPV bland flickor 82 procent. Procentsatsen avser hur många som fått minst en vaccindos. Under 2015 sjönk andelen något till 79 procent.

HPV-vaccin till pojkar

Folkhälsomyndigheten har bildat en referensgrupp för nationella vaccinationsprogrammet som bland annat ska föreslå hur utredningar om vaccinationer ska prioriteras. En utredning om rotavirus beräknas bli klar i början av 2017. En utredning om tidigareläggning av första dosen MPR-vaccin har inletts liksom ytterligare en om HPV-vaccin även ska ges till pojkar.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar Lisa 2016-11-16 15:34 (3 år sen)

    https://www.youtube.com/watch?v=WUBZAAn-qmU

    https://www.youtube.com/watch?v=WCA5haGU6sI

    https://www.youtube.com/watch?v=_pTUtP0K4E4


Annons
Annons
Annons