Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Olika cellförändringar

Jag gjorde cellprov 2004 och det visade att jag hade lätt cellförändringar. Då blev jag koniserad och när de gjorde analyserade vävnadsprov från koniseringen visade det sig att jag hade starka cellförändringar. Värför visade inte cellprovet samma resultat? De hittade också HPV virus och jag undrar kan man bli av med viruset eller stannar den i kroppen för alltid?

Svar:

Man kan ha lätta cellförändringar på ett ställe o svåra på ett annat samtidigt. Det beror litet på varifrån provet tas vilket resultat man får.
Det finns data som talar för att om cellproverna varit bra flera år efter en konisering så är viruset borta men hos vissa som har cellförändringar
kvar är viruset kvar. Det är dock svårt med virus och vi kanske vet bättre om några år. Ovanstående är vad vi tror nu.

Med vänlig hälsning
Sven-Eric Olsson
Docent, överläkare

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons