Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Livmoderhalscancer?

Jag undrar om man bör vara orolig över livmoderhalscanser om man det senaste året haft många jobbiga urinvägsinfektioner (ibland trängningar som inte tytt på urinvägsinfektion vid provtagning), magont (menssmärta) under tre månaders tid samt cellprov som visade på cellförändring?

Jag läste att dessa menssmärtsliknade värkarna kunde bero på att livmoderhalscancern spritt sig? Vad kan det annars bero på? Och bör man vara orolig över att ha urinvägsinfektion så ofta?

Svar:

Urinvägsinfektioner o menssmärtor är vanliga besvär hos kvinnor och som sällan beror på ngn allvarlig sjukdom. Om cellprovet inte var normalt måste man utreda detta vidare för att fastställa vilken grad av förändring det var så att man kan rekommendera en behandling.

Är smärtorna och urinvägsbesvären nytillkomna bör du bli undersökt av en gynekolog för att fastsälla vad orsaken till besvären är och hur man skulle kunna behandla.

Med vänliga hälsningar,
Sven-Eric Olsson
Docent, överläkare
Kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons