Fråga doktorn

Fråga   Infektion

kondylom och lätta cellförändringar

Efter kolposkopi och biopsi som togs i augusti, har jag fått remissvar som jag inte förstår, skulle behöva hjälp att tyda dess då min läkare talar dålig svenska på telefon. 1. Skrapmaterial visar ytligt deskvamerat skivepitel. Inga dysplasier. 2. Multipla biopsier visar cervixslemhinna utklädd av skivepitel med koilocytos och fokalt lätt dysplasi. Konydlom och lätt dysplasi i skivepitelet på portio Det står även ganska otydligt skrivet 2 osynlig stora aceto.... placerade på polios överläpp Eftersom jag inte har synliga vårtor undrar jag, har jag vårtor på livmoderstappen är det det som är cellförändringarna. Min läkare skriver att jag ska göra en kryobehandling när jag kommer till Sverige, men eftersom jag befinner mig utomlands t.o.m april undrar jag om jag kan vänta tills dess då jag inte litar på sjukvården i det land jag befinner mig i. Min läkare säger att jag kan vänta men jag vill ha en andra åsikt. Och även förklarat vad det menas med provsvaret Tack på förhand

Svar:

Här är svar på dina frågor:

1: När man skrapade livmoderhalskanalen såg man enbart bitar av normal slemhinna. Ingen cellförändring.

2: Ett flertal vävnadsprover visar livmoderhalsslemhinna bestående av skivepitel som innehåller tecken på viruspåverkan och på enstaka ställen lätt cellförändring.

3: Kondylom och lätt cellförändring.

4: Gällande "2 osynlig stora aceto":
Möjligen två stora fläckar som vitnar av ättiksyra (detta brukar innebära att cellförändringen finns där). Jag tror inte att du har vårtor på livmodertappen utan lätt cellförändring i de två fläckar som har beskrivits. Man kallar ibland lite slarvigt förekomst av virus i slemhinnan för kondylom trots att de flesta menar att kondylom är en vårta, men även en fläck kan ibland rubriceras som kondylom.

5: Gällande att vänta med behandling:
Du har enbart en lätt cellförändring (grad 1 på en 3-gradig skala) och borde kunna vänta med behandling i 6 månader.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons