Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Killar och kondylom?

Jag har en son på 10 år som jag gärna skulle vilja skydda mot kondylom. Kan det fungera med vaccination, trots att han inte är tjej?

Svar:

Ja, det kan absolut löna sig att vaccinera även en pojke. Man har i studier visat att pojkar får ett bra antikroppssvar mot de vaccinerade virustyperna. Däremot är de så kallade "effektivitetsstudierna" på män inte klara förrän om cirka ett år, alltså de studier där man hoppas kunna visa att vaccinerade män skyddas mot kondylom orsakade av virustyperna som vaccinet innehåller (som man visat hos kvinnor - studierna kom igång lite tidigare på kvinnor). Man har därför inte ännu gått ut aktivt och vaccinerat unga män. Det är dock fullt möjligt att redan nu ge vaccin till pojkar.

Vänliga hälsningar,
Arne Wikström överläkare, hudspecialist.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons