Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Finns det något samband mellan polyper och cancer i livmodern?

Varför går det ej att hitta information om polyper i livmodern? Under flera år och vid flera tillfällen har min gynekolog påpekat att slemhinnan varit stor vid ultraljudsundersökning.Är detta onormalt? För två år sedan togs polper i livmoderslemhinnan bort.Finns det något samband med stor slemhinna och polyper? Jag har sökt information om polyper i livmodern men inte hittat någon. Är det så ovanligt? Varför blir slemhinnan stor? Varför uppkommer polyper? Finns det något samband med detta och cancer i livmodern? Finns det svårigheter att bli gravid? Kan man äta någon medicin för att polyperna inte ska komma tillbaka? Orolig och tacksam för svar.

Svar:

Varför det är svårt för dig att finna information om polyper kan jag inte svara på.

All slemhinna kan ju börja växa mer än vanligt. Det kallas då hypertrofi. Om tillväxten är begränsad till ett litet område kallas det polyp. Det gäller till ex i näsan ( näspolyper) eller i livmodern ( de polyper som du tänker på).

Anledningen till detta är oklar, men hormonopvekan av östrogen kan spela roll. Den totalt övervägande delen av polyper är ofarliga. En polyp skall dock avlägsnas och mikroskoperas. Finner man då cellförändringar i den, så kan det innebära att det är ett förstadium till tumörväxt. Man kan antingen då ta nya prover från livmodern och följa utvecklingen över tiden, men oftast rekommenderas att livmodern bortopereras i sådana fall. Detta gäller alltså vid cellförändringar. Annars är det vanligt att behandla med hormonpreparat (gulkroppshormon, som motverkar östrogen). Någon relation till barnlöshet känner jag iinte till.

Såsom alltid inom medicin (och livet i övrigt) finns det ju mellanformer och undantag. Därför är dettill sist i mötete mellan läkaren och patienten, som man får avgöra hur man skall gå vidare.

Med Vänliga Hälsningar

Roland Strand, Gynekolog och förlossningsläkare

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons