Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Cellförändringar och konisering?

Jag har fått svar på mitt cellprov som visar på förändringar, därefter fick jag besked att dessa ska tas bort genom konisering ganska snart. Brukar man inte följa upp testet med nya test efter nån månad och även biopsi innan man gör detta ingrepp? Eller är det olika från fall till fall? Vad avgör detta beslut isåfall?

Svar:

Det finns tyvärr olika policy både mellan olika sjukhus och kliniker i Sverige samt även mellan olika länder.
Det klassiska är att om cytologprovet indikerar en förändring så utreds denna förändring med kolposcopi (man tittar på livmoderhalsen med förstoring) och ofta biopsi (man tar en liten bit vävnad för vidare undersökning).

Beroende på resultatet av biopsin bestäms behandling. Man brukar klassificera biopsierna i 3 grader: CIN I som är lindrigast och CIN II o III som är mer uttalade förändringar. CIN II o III brukar man rekommendera för op medan CIN I brukar man kolla igen efter 6 mån.

Har man på cellprovet så pass uttalad förändring att det är troligt att biopsin skulle visa CIN II el III gör man på vissa ställen en operation direkt (konisering)

Vänlig hälsning,

Sven-Eric Olsson
Överläkare, gynekolog.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
trött benmärg

2017-05-26 | 13:24

av Maria Strandberg

Myelofibrosis

2017-05-16 | 18:23

av Maria Strandberg

Smoldering myeloma

2017-05-17 | 18:36

av Maria Strandberg

Hur tolkar jag mina prover

2017-05-18 | 15:19

av Maria Strandberg

Olika idéer och second opinion.

2017-05-18 | 15:08

av Maria Strandberg

Myelom

2017-05-18 | 06:01

av Maria Strandberg

C vitamin

2017-05-22 | 19:49

av Maria Strandberg

KLL och myelom

2017-05-18 | 20:55

av Maria Strandberg

Trötthet

2017-05-22 | 16:07

av Maria Strandberg

Överlevnad

2017-05-19 | 10:46

av Maria Strandberg

Cancer biverkning

2016-05-25 | 09:10

av Magnus Bäcklund

Basalcellscancer

2016-05-31 | 20:35

av Mats Berg

Diagnosen perifert T-cellslymfom - Frågor

2016-04-24 | 12:08

av Magnus Bäcklund

Huden luktar illa när jag solar

2016-05-11 | 11:35

av Mats Berg

Kan min fläck vara farlig?

2016-05-16 | 16:27

av Mats Berg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons