Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Cellförändringar och konisering?

Jag har fått svar på mitt cellprov som visar på förändringar, därefter fick jag besked att dessa ska tas bort genom konisering ganska snart. Brukar man inte följa upp testet med nya test efter nån månad och även biopsi innan man gör detta ingrepp? Eller är det olika från fall till fall? Vad avgör detta beslut isåfall?

Svar:

Det finns tyvärr olika policy både mellan olika sjukhus och kliniker i Sverige samt även mellan olika länder.
Det klassiska är att om cytologprovet indikerar en förändring så utreds denna förändring med kolposcopi (man tittar på livmoderhalsen med förstoring) och ofta biopsi (man tar en liten bit vävnad för vidare undersökning).

Beroende på resultatet av biopsin bestäms behandling. Man brukar klassificera biopsierna i 3 grader: CIN I som är lindrigast och CIN II o III som är mer uttalade förändringar. CIN II o III brukar man rekommendera för op medan CIN I brukar man kolla igen efter 6 mån.

Har man på cellprovet så pass uttalad förändring att det är troligt att biopsin skulle visa CIN II el III gör man på vissa ställen en operation direkt (konisering)

Vänlig hälsning,

Sven-Eric Olsson
Överläkare, gynekolog.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons