Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | HPV

Närmar oss beslut om HPV-vaccinering för pojkar

Jag skulle bli väldigt förvånad om Folkhälsomyndighetens förslag till Socialdepartementet landade i något annat än i att även vaccinera pojkar mot HPV, säger Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi på Karolinska institutet.


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2017-03-28

Annons

Snart ska Folkhälsomyndigheten lämna in beslutsunderlaget till Socialdepartementet. Hur utfallet av utredningen kommer att bli återstår att se.

– Utredningen är pågående och jag kan därför inte svara på vad förslaget kommer att landa i. Det vi gör från Folkhälsomyndighetens sida är att vi tittar på alla aspekter vi enligt smittskyddslagen är skyldiga till att göra. Det vill säga aspekterna om etik, effektivitet hos befolkningen och kostnadseffektivitet, säger Adam Roth läkare och utredare på Folkhälsomyndigheten, när Netdoktor når honom över telefon.

– Förslaget till Socialdepartementet kommer att skickas in efter sommaren men innan dess kommer förslaget att gå på remiss, avslutar Adam Roth.

Annons
Annons

Könsneutral vaccinering mot HPV

Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi på Karolinska institutet, skulle bli väldigt förvånad om Folkhälsomyndighetens förslag landade i att inte föreslå en könsneutral vaccinering mot HPV.

– Det som är mest akut för svensk del beträffande könsneutral HPV-vaccination är att det helt klart skett en ordentlig trendförändring. För ungefär tio år sedan var det många studier som bara inkluderade cervixcancer (livmoderhalscancer, reds anm) som outcome och studierna hade även helt fel ingångsvärden på vad vaccinen kostade. Numera inkluderar studierna alla HPV-associerade cancerformer och har mer relevanta värden på vad vaccinerna kostar. Varenda studie kommer fram till att det är kostnadseffektivt med en könsneutral vaccinering. Det är alltså inte en fråga om, det råder snarare ingen tvekan om att det en könsneutral HPV-vaccinering vi ska ha i Sverige.

Joakim Dillner berättar att man fortfarande i en del myndighetsdokument citerar gamla studier om kostandseffektivitet, studier som är över tio år gamla trots att det finns aktuell information med färska kalkyler.

– Det är viktigt, extra viktigt, att myndigheterna uppdaterar sig och slutar citera gamla kalkyler om kostnadseffektivitet. Nu är det äntligen en grupp (hos Folkhälsomyndigheten, reds anm) som gör en utredning och jag har all anledning att tro att de gör det på ett seriöst sätt, säger Joakim Dillner.

Annons
Annons

Många fördelar av HPV-vaccinering för pojkar

Idag vaccineras pojkar mot HPV i Italien, Schweiz, Österrike, Liechtenstein, USA, Australien och delar av Kanada. Nyligen beslutade även Norge att införa HPV-vaccinering av pojkar. Enligt Joakim Dillner är fördelarna med en könsneutral HPV-vaccinering tydliga. 

Vilka är fördelarna med en könsneutral vaccinering menar du?

– Det finns ganska många cancerformer som HPV orsakar även hos män. Det är bland annat analcancer, peniscancer och tonsillcancer. Dessa är de huvudsakliga cancerformerna. Det här är ju allvarliga sjukdomar som är fullt möjliga att förebygga med hjälp av vaccinering. Att räkna med att pojkarna ska vara skyddade mot HPV för att flickorna tar vaccinet, det är liksom önsketänkande.

– En könsneutral vaccinering skulle skydda flickorna bättre mot livmoderhalscancer, pojkarna skulle skyddas mot allvarliga cancerformer som man i debatten ofta glömmer bort att nämna, samt att förekomsten av kondylom som orsakar drygt 20 000 fall årligen, direkt skulle sjunka. Förutsatt att det är ett vaccin som skyddar mot kondylom. Allt det här är alltså förebyggningsbart, till en inte särskilt stor kostnad. Det tycker jag är viktiga argument för varför vi ska införa HPV-vaccin för pojkar och därmed ha ett könsneutralt vaccinationsprogram mot HPV.

Andra viktiga aspekter om en könsneutral HPV-vaccinering är hänseendet om rättvisa, jämlikhet och frågan om vem som ska ta ansvar för sexualiteten. Vem ska ta ansvar för att den ena parten inte ska få cancer?

– Det absolut mest logiska svaret är att erbjuda vaccination till hela klassen och inte bara till halva klassen, säger Joakim Dillner.
Debatten glömmer bort män som har sex med män

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

För att utreda om ett vaccin är kostnadseffektivt görs hälsoekonomiska kalkyler. De hälsoekonomiska modeller som använts för att utreda kostnadseffektiviteten av HPV-vaccinet har alla ignorerat aspekten om spridning av HPV av män som har sex med män.

– Det har man gjort av den enkla anledningen att det blir för komplicerat att bygga en sådan modell. Men den aspekten ska givetvis inte ignoreras. De flesta hälsoekonomiska modeller underskattar effekten av en könsneutral vaccination på grund av att man inte tar med gruppen män som har sex med män i beräkningen. I dagsläget är det dock inte ett viktigt argument eftersom en könsneutral vaccinering är så extremt kostnadseffektiv i alla fall, säger Joakim Dillner.

En utveckling som Joakim Dillner inte vill se här hemma i Sverige gällande HPV-vaccinering för pojkar är den modell man använder sig av i Storbritannien. I Storbritannien har myndigheter valt att inte vaccinera alla pojkar mot HPV. De pojkar som själva anger att de är homosexuella får möjlighet till vaccinering.

– Det sätter en stämpel på de pojkar som tar vaccinet. Brittiska myndigheter har permanent förstört möjligheten till att få ett helt vanligt program som ges till alla pojkar i mellanstadiet. Australien däremot, har resonerat helt annorlunda. Redan innan de antog vaccinering för pojkar kunde de se att incidensen av kondylom sjönk. Trots positiv trend, valde man att införa allmän vaccination även för pojkar. I den australiensiska debatten vägde alltså jämlikhetsargumentet och den hälsoekonomiska aspekten tungt. En utveckling, så som i Australien, vill man se i Sverige.

Effekt av könsneutral vaccinering

Fördelarna med en könsneutral vaccinering av HPV är många enligt Joakim Dillner. På frågan om vilka nackdelar en sådan vaccinering skulle kunna medföra är svaret enligt honom enkelt.

– Den enda nackdelen som jag kan se om man ökar antalet vaccinationer så pass stort, det vill säga med dubbelt så många, kan sällsynta biverkningar blir ett antal fall. Det är en aspekt som jag tror att Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter är allra mest rädd för. Noll frekvens på biverkningar är inte rimligt, men det är alltid hög prioritet på en biverkansrapport. Den utreds alltid för att se om den håller eller inte. Sverige är dock påfallande sansat, trots hysterin från svininfluensan har vi inte haft en sådan masshysteri som i grannlandet Danmark som inte ens haft fall av narkolepsi till följd av svininfluensavaccinet. Det vi däremot kunnat se i Sverige är att de skolor som haft fall av narkolepsi har låg täckning av vaccination av HPV.

Du har tidigare under en paneldebatt under Världscancerdagen anordnat av Nätverket mot Cancer sagt att det inte finns många sätt att förebygga cancer på – hur menar du då?

– Det är bevisat effektivt att det går att förebygga flera cancerformer med HPV-vaccin. Vi saknar vettig prevention som skapar effekt på till exempel de allra vanligaste cancerformerna så som bröstcancer, prostatacancer etcetera. Men däremot, beträffande HPV och de HPV-orsakade cancerformerna så är det väldigt tydligt att vaccinering är effektivt. Jag ser hellre att man prioriterar väl säkra evidensbaserade cancerförebyggande möjligheter när de faktiskt finns, eftersom det inte finns särskilt många som är effektiva.

Beslut om HPV-vaccinering för pojkar

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons