Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hiv & aids

Symtom på hivinfektion

Hiv är en kronisk men behandlingsbar sjukdom. Om infektionen inte upptäcks kan det leda till aids. Med behandling kan man leva som innan diagnosen.


Uppdaterad den: 2022-03-10

Annons

Hos ungefär hälften av de som får hiv uppstår lindriga symtom cirka två till fyra veckor efter smittotillfället. Många är inte medvetna om de tidiga symtomen, eftersom de liknar dem som uppstår vid en vanlig förkylning.

Det tar oftast lång tid för hiv att bryta ner immunsystemet så mycket att man blir sjuk, vilket kallas för aids. Med behandling bromsar man viruset och blir man inte sjuk. 

Tidiga symtom på hivinfektion

Den akuta eller primära hivinfektionen kan uppstå några veckor efter det att man har fått viruset i kroppen och ger symtom som påminner om en vanlig förkylning. Det sker när kroppen börjar bilda antikroppar mot hiv och ger symtom som feber, utslag, halsont och svullna och ömma lymfkörtlar. De tidiga symtomen varar i ungefär 1–2 veckor och går tillbaka utan behandling.

Eftersom symtomen är så okarakteristiska är det många som inte förstår att de har fått hiv. Vid misstanke om att det kan vara hiv bör man ta kontakt med läkare. Läkaren gör då ett hivtest.

I denna tidiga fas är smittsamheten mycket hög. Det betyder att man lätt kan sprida infektionen vidare till andra.

Annons
Annons

Sena symtom på hivinfektion och aids

Flera år efter att man har fått hiv kan de första tecknen på ett försvagat immunförsvar komma. De kan visa sig som bältros, utbrett mjälleksem i ansiktet eller svamp i munnen. Dessa symtom kan senare följas av så kallade så kallade opportunistiska infektioner. Det är infektioner som uppkommer när den långt gångna immunbristen utvecklats till aids och kroppens immunförsvar inte klarar av att bekämpa vanliga bakterier, virus, parasiter och svamper. Exempel på sådana infektioner är lunginflammation och tuberkulos. I takt med att immunsystemet fortsätter att försvagas kan man även drabbas av vissa cancerformer. Opportunistiska infektioner kan ge många olika symtom som till exempel hosta, andfåddhet, sväljsvårigheter, diarré, illamående, kräkningar, magsmärtor, feber, huvudvärk, mental förvirring, viktnedgång, kraftlöshet och synproblem. Symtomen uppstår på grund av att immunsystemet inte längre klarar av att ge tillräckligt skydd mot infektioner.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons