Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hiv & aids

Opportunistiska infektioner och cancersjukdomar

Så kallade opportunistiska infektioner och cancersjukdomar kan bryta ut om immunförsvaret har försvagats av hiv. Det är i detta stadium som sjukdomsbilden övergår från hiv till att kallas aids.


Uppdaterad den: 2019-02-05

Annons

Om immunförsvaret är försvagat av en hivinfektion får kroppen svårare att försvara sig mot en del smittämnen som normalt finns i vår nära omgivning, men som vanligtvis inte orsakar sjukdom. Då kan man drabbas av så kallade opportunistiska infektioner. Att de är opportunistiska betyder att de “passar på” när kroppens immunförsvar inte längre fungerar som det ska. Det är i detta stadium som sjukdomsbilden övergår från hiv till att kallas aids.

I dag finns det effektiva kombinationsbehandlingar som förhindrar att olika opportunistiska infektioner och cancersjukdomar uppkommer.

Opportunistiska infektioner och speciella cancersjukdomar

De opportunistiska infektionerna kan vara allvarliga och dödliga men modern läkemedelsbehandling har minskat denna risk betydligt. Tidigare fick många med aids en allvarlig infektion som kallas Pneumocystis jiroveci lunginflammation (kallades tidigare P. carinii lunginflammation – PCP). Många med aids dog av denna sjukdom. I dag kan man förhindra sjukdomen och den har blivit sällsynt. Detsamma gäller de flesta opportunistiska infektionerna.

Cytomegalovirusinfektion

Cytomegalovirus (CMV) är ett smittämne de flesta människor är bärare av utan bli sjuka. Vid ett nedsatt immunförsvar kan CMV dock orsaka problem. Personer med hiv får till exempel ofta en allvarlig inflammation i ögats näthinna eller i tarmen.

Infektion med atypiska mykobakterier

Detta är en allvarlig sjukdom som beror på vanliga bakterier som de flesta av oss bär på (Mycobacterium avium-komplex, MAC). Atypiska mykobakterier kan orsaka infektion i en del av kroppen, eller i hela kroppen. Lungorna, tarmarna, benmärgen, levern och mjälten kan bli infekterade.

Symtomen kan vara feber, frossa, diarré, viktnedgång, magont, orkeslöshet och blodbrist (anemi). Om en infektion med atypiska mykobakterier sprider sig, kan den ge blod- och lunginfektioner. Det finns många effektiva läkemedel mot atypiska mykobakterier.

Pneumocystis jiroveci lunginflammation (PCP)

Det här är den vanligaste opportunistiska infektionen bland personer med hiv. Pneumocystis jiroveci är namnet på svampen som orsakar sjukdomen. Många friska individer har denna svamp i kroppen, men den skapar bara problem för personer med försvagat immunsystem. PCP angriper lungorna. Den kan ge andfåddhet och hosta, viktnedgång och orkeslöshet. Sjukdomen behandlas med antibiotika.

Herpes

Herpes är en virussjukdom som kan ge vätskefyllda blåsor i och runt munnen, eller små, smärtsamma blåsor på och runt könsorganen.

Toxoplasmos

Denna mikroorganism kan orsaka infektion i hjärnan. Den ger feber, utslag, hosta, huvudvärk, kramper, förvirring, synrubbningar och talsvårigheter. Behandlingen är antibiotika.

Tuberkulos

Tuberkulos, som förkortas tbc, är en infektionssjukdom som framför allt påverkar lungorna, men tuberkulos kan påverka alla organ i kroppen. De flesta som blir smittade blir inte sjuka. Om man blir sjuk är det ofta inom två till fem år efter smitta, men ibland kan man bli sjuk långt efter att man blivit smittad, till exempel om immunförsvaret försvagas. Tuberkulos är en vanlig aids-definierande diagnos i Sverige, eftersom många hiv-positiva individer numera kommer från länder där tuberkulos är vanligt.

Svampinfektioner

Exempel på svampinfektioner som personer med hiv kan få är candidos, kryptokockos och histoplasmos. Vanligen orsakar dessa jästsvampar infektioner i munnen, hjärnan eller lungorna.

Bältros

Bältros orsakas av viruset varicella zoster som tillhör familjen herpesvirus. Det är samma virus som orsakar den vanliga barnsjukdomen vattkoppor. Man kan bara få bältros om man tidigare i livet har haft vattkoppor. Viruset kan ligga vilande i nervrötterna i många år och väckas till liv när man blir äldre, har en sjukdom eller av någon annan anledning fått ett försämrat immunförsvar, till exempel vid en hiv-infektion. Typiska symtom är att man får smärta och hudutslag med blåsor inom ett tydligt avgränsat område på ena sidan av kroppen. Ofta bildar utslagen formen av ett band eller bälte.

Kaposis sarkom

Detta är en cancersjukdom som växer inne i blodkärlen. Den ger rosa eller svarta blåsor på huden eller inne i munnen.

Humant papillomvirus-infektion

Detta virus kan orsaka cancer runt ändtarmen eller i livmoderhalsen. Det är ett vanligt virus även hos personer med ett normalt fungerande immunförsvar och kan även då leda till cancer. Hos personer med nedsatt immunförsvar på grund av hiv-infektionen ökar risken för cancer relaterad till HPV betydligt. 

Lymfom

En cancersjukdom i lymfsystemet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.