Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hiv & aids

Obehandlad hivinfektion och aids

En obehandlad hiv-infektion kommer med tiden bryta ner immunförsvaret så mycket att man blir sjuk och får så kallade opportunistiska infektioner vilka är ett tecken på aids. Även om man har utvecklat aids finns det goda chanser att behandling med läkemedel kan stoppa eller vända sjukdomsförloppet.


Uppdaterad den: 2022-03-10

Annons

Aids är ett skede i hivinfektionen där olika infektioner och tumörer uppstår till följd av ett försvagat immunsystem. Det tar oftast lång tid för hivinfektionen att bryta ner immunsystemet så mycket att man blir sjuk. Tiden från att man får viruset till symtom är ofta 7–12 år, men det kan sträcka sig till 30 år eller mer innan de första tecknen på ett försvagat immunförsvar kommer. Det kan visa sig som bältros hos en ung person, utbrett mjälleksem i ansiktet, tuberkulos eller svamp i munnen. Dessa symtom kallas för opportunistiska infektioner. Det är infektioner som uppkommer oftare eller är mer allvarliga hos personer som har ett försvagat immunförsvar. Förutom vid aids är det vanligt med opportunistiska infektioner hos personer som har fått cellgifter mot cancer. 

Tecken på försvagat immunförsvar

Exempel på symtom och sjukdomar som kan tyda på att immunförsvaret är försvagat:

 • Vit beläggning på tungan (svampinfektion). 
 • Munsår, inflammation i tandköttet och munslemhinnan, sväljsvårigheter.
 • Upprepade svampinfektioner (vit flytning) i slidan, fynd av cancerförändringar i livmoderhalsen.
 • Feber, viktnedgång, diarré, dåligt näringsupptag från tarmen.
 • Långvarig hosta, andfåddhet, lunginflammationer.
 • Upprepade långvariga utbrott av Herpes simplex, ömma blåsor ofta nära munnen, könsorganen.
 • Upprepade fall av bältros, ett smärtsamt utslag med blåsor.
 • Hudtumörer.
 • Neurologiska symtom som nervsmärtor, huvudvärk, hjärnförändringar och kramper.
 • Lymfkörtelsvullnad.
 • Lymfom, tuberkulos eller så kallade atypiska mykobakterier.
 • Synrubbningar, inflammationer i näthinnan.
Annons
Annons

Behandling

Behandling med läkemedel mot hiv är livslång och består i normala fall av en kombination av två eller tre läkemedel från olika läkemedelsgrupper. Målet med behandlingen är att förhindra utvecklingen av aids och lindra eventuella symtom orsakade av hivinfektion. Dessutom gör hivmedicinerna att virusmängden i blodet blir omätbar och viruset kan då inte överföras till någon annan. När man står på behandling lever man med smittfri hiv.

Läkemedlen har gjort att hivinfektionen har förändrats från att vara dödlig till att bli en kronisk sjukdom. Även om man har utvecklat aids finns det goda chanser att behandling med läkemedel kan stoppa eller vända sjukdomsförloppet.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.