Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hiv & aids

Hiv och aids, vad är det?

Hiv-infektion är en infektion med humant immunbristvirus. Sjukdomen är livslång, men kan behandlas med läkemedel. Om man inte får behandling bryts immunförsvaret ner, lite i taget, och man utvecklar förr eller senare aids.


Uppdaterad den: 2022-03-11

Annons

Hiv är en förkortning av humant immunbristvirus. De flesta som har hiv har fått det till följd av oskyddat sex med en infekterad person, det vill säga en person som är smittad och är bärare av viruset. Hiv förstör på sikt immunsystemet, något som gör att försvaret mot infektioner försvagas och att man lättare får infektioner och vissa typer av cancersjukdomar. När det händer kallas tillståndet aids, som är en förkortning av acquired immunodeficiency syndrome (förvärvat immunbristsyndrom).

Att få veta att man har en hiv-infektion kan vara omstörtande, och det kan vara svårt att ta till sig beskedet och acceptera vad det innebär. I dag finns läkemedelsbehandlingar som kan förhindra att man blir sjuk av hivinfektionen och utvecklar aids. Även om man har utvecklat aids är chanserna goda att läkemedel kan stoppa eller vända sjukdomsförloppet. Det finns dock ingen behandling som botar hiv-infektioner, men läkemedel kan hjälpa människor med hiv att hålla sig friska och leva lika länge som personer med andra kroniska sjukdomar.

Det normala immunsystemet

Immunsystemets uppgift är att skydda mot infektioner. Virus, bakterier, svamp och parasiter är alla exempel på mikroorganismer som gör att man blir sjuk. Vid en infektion, det vill säga när en mikroorganism tagit sig in i kroppen, försöker immunsystemet att döda inkräktaren.

Immunsystemet består av många olika typer av immunceller. De finns bland annat i blodet och övervakar att det inte utvecklas några infektioner. När immuncellerna möter ett virus känner de av att viruset kan vara farligt. De olika immuncellerna samarbetar då för att förstöra viruset.

En viss typ av celler, så kallade CD4-celler eller T-hjälparceller (T-lymfocyter), skickar instruktioner till andra celler om att förstöra viruset.

Annons
Annons

Immunsystemet vid en hiv-infektion

Hiv tillhör en virustyp som kallas retrovirus. När dessa virus möter immuncellerna, tränger de in i cellernas arvsmassa och bygger in sin egen arvsmassa. På det sättet kan cellerna förr eller senare börja skapa nya viruskopior. Dessa kopior av hiv lämnar CD4-cellen, samtidigt som de dödar den. Kopiorna angriper andra CD4-celler och dödar efterhand även dessa. Detta leder till att antalet CD4-celler i blodet sjunker till en mycket låg nivå. Med färre CD4-celler i blodet, uppstår infektioner och/eller cancersjukdomar. Hiv-infektionen har nu övergått till aids.

Hiv är också ett lentivirus (lente = sakta). Det betyder att det tar lång tid från att en person har smittats till dess att sjukdom utvecklas. Man kan ha hiv i många år innan det påverkar immunförsvaret och utvecklas till aids. Med effektiv läkemedelsbehandling mot hiv kan man undvika dessa så kallade opportunistiska infektioner. Läkemedel mot hiv hämmar nämligen virusets förmåga att angripa CD4-cellerna.

Smittöverföring

Hiv överförs via vissa kroppsvätskor. Blod innehåller flest viruspartiklar. Det kan räcka att en liten mängd blod från en hiv-smittad person kommer in i blodet för att man ska bli infekterad. Hos män finns hiv i sädesvätskan och viruset kan överföras både vid analt, vaginalt och oralt samlag. På motsvarande sätt finns hiv i kvinnors slidsekret och i bröstmjölk hos en hiv-positiv kvinna som nyligen har fött barn. De flesta smittas med hiv när de har oskyddat sex med någon som bär på viruset.

Hiv tränger igenom de tunna slemhinnorna i anus, ändtarmen och vagina, särskilt eftersom det uppstår små icke-synliga sår.  Om man utsätts för blod från en hiv-infekterad person blir man inte smittad om huden är oskadad. Hiv tränger inte igenom intakt hud. Hiv kan komma in i blodet genom skärsår, sår och stick i huden men det är ändå ovanligt.

Människor kan smittas med hiv:

  • Vid sexuell kontakt.
  • Genom att dela nål och sprutor.
  • Genom ett oavsiktligt stick från en infekterad nål, exempelvis bland vårdpersonal.
  • Från mamma till barn före och under förlossningen samt via modersmjölk vid amning.
  • Via blod, blodprodukter och vävnads- och organtransplantation. I Sverige testas dock allt blod och donatorer, vilket gör att den risken är minimal.

Hiv är ett känsligt virus som snabbt dör utanför kroppen och om man har hiv kan man till exempel inte föra det vidare genom att ta i, krama eller pussa/kyssa en person. Det sprids inte heller genom att man exempelvis använder samma handduk eller kaffemugg. Hiv sprids inte via saliv, tårvätska, avföring och urin. Inte heller genom luften, via mat, vatten, insekter eller andra djur.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.