Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Vaccin 60-70-talet och barnvaccin nu

Jag har som högfungerande autistisk fått sagt till mig att jag har blivit som jag "är" på grund av vaccin. Trots att min bror är ganska lik mig, min far har några få autistiska drag, min mor har odiagosticerad ADHD och har dålig social kompetens samt en farförälder som skulle ha räknats som autistisk om han var född idag (han fick inga vacciner förutom möjligtvis mot smittkoppor). En del säger att det är MMR-vaccineringen men jag är för gammal för att ha fått den. Andra säger att det är kvicksilvret som gjort skada. Vad jag förstår används inte kvicksilver i vaccin numera, förutom i svininfluensavaccinet eftersom det var tvungen att behövas lagras länge. Fråga: När försvann kvicksilvret i våra barnvacciner? När jag var liten blev jag vaccinerad flera gånger mot pertussis (antar att man inte fick någon vidare immunitet mot det), sedan mot stelkramp, TBC, difteri, mässlingen och polio och en sak till som jag inte minns tror jag. Det var ett till vaccin som upprepades som de gav mot pertussis men jag har glömt vilket. Jag är född i slutet av 60-talet och fick mina vacciner då och i början av 70-talet. Fråga: Hur mycket kvicksilver tror du att jag fick i mig under mina första levnadsår? Jag är glad att jag inte fick t ex polio, det fanns många riktigt otäcka sjkudomar på den tiden. Jag tror inte att min autism har med vaccinerna att göra eftersom jag började visa symptom under en period då jag i stort sett inte fick vaccin alls. Men jag skulle iallafall valt autism framför polio. Fråga: Ett barn som föds idag får väl helt andra vaccin än jag fick? Vad vaccinerar man normalt mot numera? Jag förstår att det är många saker jag frågar, men jag tror det är frågor som många funderar på. Så jag hoppas på efterforskning och svar. (Har läst rapporter om att MMR inte ger autism.)

Svar:

Först av allt är det viktigt att fastslå att det inte finns några samband
mellan vaccination med MMR-vaccin eller något annat vaccin och autism eller
ADHD.

Kvicksilver eller tiomersal som kvicksilverföreningen kallas,försvann
som konserveringsmedel ur barnvaccinationsprogrammet 1992-93.

Frågan hur mycket kvicksilver man fick i sig som barn i början av 70-talet är mycket svår att besvara förutom att det troligen var mycket lite. Som en jämförelse kan man citera läkemedelsverket angående tiomersalinnehållet i "Svininfluensavaccinet" där dom skriver att mängden kvicksilver i en dos vaccin, 2,5 mikrogram, ligger betydligt under vad man normalt får i sig via
födan under en vecka, och långt under den nivå som anses säker för alla
individer.

I det svenska barnvaccinationsprogrammet vaccinerar man mot:
Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib (H. influensae), pneumokocker,
mässling, påssjuka och röda hund.

Vänligen,
Göran Günther


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Har jag tagit rätt antal doser av TBE, med rätt intervall?

2020-05-8 | 08:59

av Lars Lindquist

Ständigt ont i kroppen - kan det vara borrelia?

2020-05-8 | 08:26

av Lars Lindquist

Funkar vaccinet mot TBE?

2020-05-6 | 20:31

av Lars Lindquist

Ska jag fylla på med TBE-vaccin?

2020-05-8 | 09:36

av Lars Lindquist

TBE till små barn

2020-05-6 | 22:04

av Lars Lindquist

Fästingvaccinering - är det nödvändigt?

2020-05-6 | 23:26

av Lars Lindquist

Har tagit dos ett mot TBE - måste jag börja om när corona-pandemin är över?

2020-05-8 | 08:23

av Lars Lindquist

Hur många doser av TBE-vaccin ger fullgott skydd?

2020-05-8 | 08:46

av Lars Lindquist

Borrelia, bartonella och psoriasis - vad ska jag göra?

2020-05-8 | 08:49

av Lars Lindquist

Missade tredje dosen av TBE-vaccinationen - måste vi börja om?

2020-05-8 | 09:48

av Lars Lindquist

Har fått tre doser med TBE-vaccin - hur ska jag gå vidare?

2020-05-8 | 09:04

av Lars Lindquist

Vem ska inte ta TBE-vaccin?

2020-05-8 | 08:58

av Lars Lindquist

Borrelian förvärrades av svininfluensavaccin - oro inför andra vaccinationer

2020-05-8 | 10:22

av Lars Lindquist

Vaccin mot TBE trots ägg-allergi?

2020-05-8 | 10:42

av Lars Lindquist

Långt glapp mellan vaccinationen mot TBE

2020-05-8 | 12:35

av Lars Lindquist


Annons