Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Orolig

Hej För ca 3 månader sedan stack jag mig på en spruta. Jag gick nyligen till en läkare och lämnade blodprov. Provsvaret var negativt. Läkaren sa att jag måste återkomma och lämna nya blodprov efter 3 och 6 månader. Jag har läst och hört från flera källor att man 3 månader efter det eventuella smittotillfället kan få ett säkert provsvar som visar om man blivit smittad eller inte. Varför måste jag återkomma för nya provtagningar?

Svar:

Om man har stuckit sig på en spruta är det i första hand risken för blodburen smitta med hepatit B man tänker på. Utan att det anges i fråganverkar så vara fallet. Inkubationstiden, dvs. tiden från smittotillfället till sjukdom, för hepatit B är 2-6 månader och därför är en vanlig rekommendation att man tar blodprov och kontrollerar antikroppsnivåer 3 och 6 månader efter smittotillfället.

Det framgår inte om man inlett en vaccination mot hepatit B, vilket också motiverar kontroll av antikroppsnivåer. Av frågan framgår att det gått 3 mån efter stickincidenten och då bör en provtagning efter ytterligare 3 månader kunna
utesluta smitta, dvs. vara sk. negativt.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Har jag tagit rätt antal doser av TBE, med rätt intervall?

2020-05-8 | 08:59

av Lars Lindquist

Ständigt ont i kroppen - kan det vara borrelia?

2020-05-8 | 08:26

av Lars Lindquist

Funkar vaccinet mot TBE?

2020-05-6 | 20:31

av Lars Lindquist

Ska jag fylla på med TBE-vaccin?

2020-05-8 | 09:36

av Lars Lindquist

TBE till små barn

2020-05-6 | 22:04

av Lars Lindquist

Fästingvaccinering - är det nödvändigt?

2020-05-6 | 23:26

av Lars Lindquist

Har tagit dos ett mot TBE - måste jag börja om när corona-pandemin är över?

2020-05-8 | 08:23

av Lars Lindquist

Hur många doser av TBE-vaccin ger fullgott skydd?

2020-05-8 | 08:46

av Lars Lindquist

Borrelia, bartonella och psoriasis - vad ska jag göra?

2020-05-8 | 08:49

av Lars Lindquist

Missade tredje dosen av TBE-vaccinationen - måste vi börja om?

2020-05-8 | 09:48

av Lars Lindquist

Har fått tre doser med TBE-vaccin - hur ska jag gå vidare?

2020-05-8 | 09:04

av Lars Lindquist

Vem ska inte ta TBE-vaccin?

2020-05-8 | 08:58

av Lars Lindquist

Borrelian förvärrades av svininfluensavaccin - oro inför andra vaccinationer

2020-05-8 | 10:22

av Lars Lindquist

Vaccin mot TBE trots ägg-allergi?

2020-05-8 | 10:42

av Lars Lindquist

Långt glapp mellan vaccinationen mot TBE

2020-05-8 | 12:35

av Lars Lindquist


Annons