Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Fråga från en undersköterska i hemtjänsten

Vi har nu fått vårt första konstaterade Covid-19 fallet inom mitt område, min fråga till dig är då om jag som tillhör riskgrupp (progressiv ms, som tyvärr ej kan behandlas med de befintliga bromsmed. pga biverkningar) bör/skall arbeta hos denna vårdtagare med enbart munskydd och plastförkläde. Bör inte vi arbeta i full skyddsutrustning så som man gör vid nära vård på sjukhus.

Med vänliga hälsningar
Lotta

Svar:

Hej!
Skyddsrekommendationerna som Folkhälsomyndigheten publicerat gällande vård vid coronasmittade patienter gäller även i hemtjänsten så vitt jag vet - risken blir inte mindre utanför sjukhus. 

Man rekommenderar dock inte den högsta nivån av skyddsutrustning vid alla moment på sjukhus, utan det är en gradvis skyddstrappa kan man säga. Exempelvis har man högre krav på munskyddet vid aerosolbildande ingrepp som bara utförst vid vissa enheter på sjukhusen. I ditt fall låter det som visir saknas - men jag vet inte exakt vilka uppgifter som ingår för dig så jag klistrar in rekommendationen.

Rekommendationerna är:

  • Vid risk för dropp- och kontaktsmitta:

    • Skyddsglasögon eller visir används för att skydda ögon-, mun- och nässlemhinna. Visir skyddar hela ansiktet mot stänk
    • Vätskeavvisande munskydd (IIR) rekommenderas i kombination med visir eller skyddsglasögon i vårdtagarnära arbete
    • I de flesta situationer räcker det med skyddsförkläde utan ärm. Vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar rekommenderas långärmat plastförkläde
    • Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor
  • Vid aerosolbildande ingrepp:

    • Andningsskydd FFP2, FFP3, PAP3 eller motsvarande som är tillpassat, det vill säga utprovat för användaren så att det sluter tätt


   OBS!
   Den här frågan är besvarad 24 april 2020. Kunskapsläget och informationen om coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan ha förändrats. / Netdoktor-redaktionen

 


Besvarade frågor under chatten

Denna fråga blev besvarad under expertchatten Läkaren svarar på frågor om covid-19 och coronaviruset. Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle.

Fråga Besvarad
Kan viruset ha funnits i Sverige redan i slutet av januari?

2020-04-24 | 15:31

av Athena Adeli

Smitta inom familjen

2020-04-24 | 15:13

av Athena Adeli

Varför är personer med diabetes en riskgrupp?

2020-04-24 | 15:02

av Athena Adeli

Blodförtunnande

2020-04-24 | 14:57

av Athena Adeli

Hur många dör i säsongsinfluensan vs covid-19?

2020-04-24 | 14:53

av Athena Adeli

Covid 19 redan i slutet av januari?

2020-04-24 | 14:52

av Athena Adeli

Yngre i riskgruppen - har diabetes och haft hjärtinfarkt

2020-04-24 | 14:49

av Athena Adeli

Kallsvettig, fryser och andnöd - Symptom på covid-19?

2020-04-24 | 14:41

av Athena Adeli

Vem ska man lita på gällande information om corona?

2020-04-24 | 14:33

av Athena Adeli

Coronasmittan: Vågar jag gå till gymmet?

2020-04-24 | 14:25

av Athena Adeli

Besök hos frisör under coronatider

2020-04-24 | 14:24

av Athena Adeli

När kan man räkna med att vara smittfri?

2020-04-24 | 14:21

av Athena Adeli

Flockimunitet, smitta

2020-04-24 | 14:20

av Athena Adeli

Bröstsmärtor

2020-04-24 | 14:17

av Athena Adeli

Riskgruppen?

2020-04-24 | 14:11

av Athena Adeli


Annons