Fråga doktorn

Fråga   Infektion

astma

Hejsan...
-Vad som sker i kroppen vid ett astmaanfall?
-Vilken är den läkemedelsbehandling som är aktuell vid astma?

Svar:

Akut sammandragning av glatt muskulatur i vissa delar av nedre luftvägarna och ökad slemproduktion i olika grader vilket försvårar framför allt utandingsfasen (blir lång) medan inadningsfasen också kan kännas jobbig eftersom den då blir kortare.
Behandlas i första hand med inandning av olika luftrörsvidgare de vanligaste är Ventoline, Atrovent eller Combivent som är blandning av dessa båda, via lämplig nebulisator (pariinhalator). Utöver det ges syrgas vid behov under övervakning och oftast kortison i tablettform eller intravenöst. Nån gång ges även Bricanylinjektion subkutant och teofyllamin intravenöst, förekommer i svåra terapiresistenta fall att adrenalin ges och vanligen subkutant men mycket sällan.
Idag ser vi sällan astmaanfall på akuten jämfört med 1970 och 80 talet beroende på de effektiva inhalationssteroiderna, det är mest KOL som förekommer numera på akutmottagningarna.
Ofta förebyggs astmaanfall genom regelbunden daglig inhalation med anti-inflammatoriska (kortisonpulver eller spray ibland även Singulairtablett)mediciner så att inte så kallade exacerbationer (försämring) uppkommer. Vid execerbation skall finnas instruktion (handlingsplan) att dubbla eller fyrdubbla kortisonpulvret och om det inte hjälper kontakta sin astmadoktor och kanske lägga till kortisontablett kur.

Med vänlig hälsning,

Reidar Grönneberg
Docent, Allergi- och lungmedicin

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Varför bär fästingar sjukdomar?

2019-04-26 | 07:28

av Thomas Jaenson

Nya fästingen - var finns den?

2019-04-26 | 19:55

av Thomas Jaenson

Fästingbett - när ska man söka hjälp?

2019-05-1 | 10:53

av Thomas Jaenson

Finns det fler fästingsjukdomar förutom tbe o borrelia ?

2019-04-26 | 07:31

av Thomas Jaenson

Finns babesia i Sverige?

2019-05-1 | 19:15

av Thomas Jaenson

TBE-vaccin

2019-05-3 | 09:46

av Thomas Jaenson

Antikroppar - kan man bli sjuk igen?

2019-04-26 | 15:18

av Thomas Jaenson

Borrelia av getingstick

2019-05-1 | 10:34

av Thomas Jaenson

Borrelia - kan man få symtom fler år efter bettet?

2019-05-1 | 18:44

av Thomas Jaenson

Fästingbett - hur gör jag om fästingen är svår att få bort?

2019-05-2 | 11:10

av Thomas Jaenson

Taigafästingen - gäller tbe-vaccin även för den?

2019-05-3 | 12:20

av Thomas Jaenson

Hur länge kan en fästing sitta fast i huden?

2019-05-3 | 12:47

av Thomas Jaenson

Dras fästingar oftare till vissa än andra?

2019-04-24 | 14:45

av Thomas Jaenson

Myggmedel mot fästingar

2019-04-24 | 14:46

av Thomas Jaenson

Hur många olika fästingarter finns det i Sverige?

2019-04-24 | 14:43

av Thomas Jaenson


Annons
Annons
Annons