Fråga doktorn

Fråga   Infektion

astma

Hejsan...
-Vad som sker i kroppen vid ett astmaanfall?
-Vilken är den läkemedelsbehandling som är aktuell vid astma?

Svar:

Akut sammandragning av glatt muskulatur i vissa delar av nedre luftvägarna och ökad slemproduktion i olika grader vilket försvårar framför allt utandingsfasen (blir lång) medan inadningsfasen också kan kännas jobbig eftersom den då blir kortare.
Behandlas i första hand med inandning av olika luftrörsvidgare de vanligaste är Ventoline, Atrovent eller Combivent som är blandning av dessa båda, via lämplig nebulisator (pariinhalator). Utöver det ges syrgas vid behov under övervakning och oftast kortison i tablettform eller intravenöst. Nån gång ges även Bricanylinjektion subkutant och teofyllamin intravenöst, förekommer i svåra terapiresistenta fall att adrenalin ges och vanligen subkutant men mycket sällan.
Idag ser vi sällan astmaanfall på akuten jämfört med 1970 och 80 talet beroende på de effektiva inhalationssteroiderna, det är mest KOL som förekommer numera på akutmottagningarna.
Ofta förebyggs astmaanfall genom regelbunden daglig inhalation med anti-inflammatoriska (kortisonpulver eller spray ibland även Singulairtablett)mediciner så att inte så kallade exacerbationer (försämring) uppkommer. Vid execerbation skall finnas instruktion (handlingsplan) att dubbla eller fyrdubbla kortisonpulvret och om det inte hjälper kontakta sin astmadoktor och kanske lägga till kortisontablett kur.

Med vänlig hälsning,

Reidar Grönneberg
Docent, Allergi- och lungmedicin

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Borelia som gett ledvärk och huvudvärk

2017-01-15 | 17:21

av Göran Günther

Borelia och neuroborrelios

2017-01-16 | 19:02

av Göran Günther

Spermiekvalite!

2017-01-22 | 20:21

av Göran Günther

Hur smittas hsv-1 och hsv-2

2016-11-2 | 13:05

av Göran Günther

VACCIN

2016-11-2 | 17:55

av Göran Günther

Stafelokocker

2016-11-5 | 11:34

av Göran Günther

Finns det vit fästing i Sverige?

2016-11-8 | 19:51

av Göran Günther

Vinterkräksjuka

2016-11-8 | 01:07

av Göran Günther

Innehåll i vaccinet

2016-10-18 | 21:32

av Joakim Dillner

Oral HPV

2016-10-18 | 22:52

av Joakim Dillner

Tjej med HPV- viruset

2016-10-20 | 14:50

av Joakim Dillner

cellförändringar

2016-10-23 | 16:29

av Joakim Dillner

Hur länge lever hpv viruset?

2016-10-21 | 17:54

av Joakim Dillner

Vad ska vi göra?

2016-10-27 | 10:17

av Joakim Dillner

Falsk marknadsföring

2016-10-18 | 15:12

av Joakim Dillner


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons