Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: astma

Hejsan...
-Vad som sker i kroppen vid ett astmaanfall?
-Vilken är den läkemedelsbehandling som är aktuell vid astma?

Svar:

Akut sammandragning av glatt muskulatur i vissa delar av nedre luftvägarna och ökad slemproduktion i olika grader vilket försvårar framför allt utandingsfasen (blir lång) medan inadningsfasen också kan kännas jobbig eftersom den då blir kortare.
Behandlas i första hand med inandning av olika luftrörsvidgare de vanligaste är Ventoline, Atrovent eller Combivent som är blandning av dessa båda, via lämplig nebulisator (pariinhalator). Utöver det ges syrgas vid behov under övervakning och oftast kortison i tablettform eller intravenöst. Nån gång ges även Bricanylinjektion subkutant och teofyllamin intravenöst, förekommer i svåra terapiresistenta fall att adrenalin ges och vanligen subkutant men mycket sällan.
Idag ser vi sällan astmaanfall på akuten jämfört med 1970 och 80 talet beroende på de effektiva inhalationssteroiderna, det är mest KOL som förekommer numera på akutmottagningarna.
Ofta förebyggs astmaanfall genom regelbunden daglig inhalation med anti-inflammatoriska (kortisonpulver eller spray ibland även Singulairtablett)mediciner så att inte så kallade exacerbationer (försämring) uppkommer. Vid execerbation skall finnas instruktion (handlingsplan) att dubbla eller fyrdubbla kortisonpulvret och om det inte hjälper kontakta sin astmadoktor och kanske lägga till kortisontablett kur.

Med vänlig hälsning,

Reidar Grönneberg
Docent, Allergi- och lungmedicin


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
När finns ett vaccin mot nya coronaviruset tror du?

2020-03-6 | 12:56

av Jonas Vikman

Tål coronaviruset extrema temperaturer?

2020-03-4 | 16:14

av Jonas Vikman

Vad består egentligen vaccin utav?

2020-03-4 | 12:06

av Jonas Vikman

Hur framställs vaccin eller läkemedel?

2020-03-6 | 13:18

av Jonas Vikman

Risker med att ta fram vaccin så snabbt?

2020-03-4 | 12:18

av Jonas Vikman

Hur behandlar man coronaviruset idag, finns det några läkemedel?

2020-03-4 | 12:22

av Jonas Vikman

Får man immunitet mot coronavirus om man haft det?

2020-03-4 | 12:23

av Jonas Vikman

Om jag redan har influensa, kan jag då bli sjuk i covid-19?

2020-03-6 | 12:04

av Jonas Vikman

När kommer vaccin mot nya coronaviruset finnas på marknaden?

2020-03-6 | 12:55

av Jonas Vikman

L-variant och S-variant på coronaviruset

2020-03-6 | 13:43

av Jonas Vikman

Vaccin mot coronavirus - när kommer det tas fram?

2020-03-4 | 13:06

av Jonas Vikman

Blir man immun mot coronaviruset efter att man varit sjuk?

2020-03-4 | 14:08

av Jonas Vikman

Vilket begrepp gäller?

2020-03-4 | 15:01

av Jonas Vikman

Vaccin mot lunginflammation - kan det skydda mot coronaviruset?

2020-03-4 | 16:33

av Jonas Vikman

Vaccination mot lunginflammation & influensa, minskar det risken för covid-19?

2020-03-4 | 17:37

av Jonas Vikman


Annons
Annons
Annons