Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: astma

Hejsan...
-Vad som sker i kroppen vid ett astmaanfall?
-Vilken är den läkemedelsbehandling som är aktuell vid astma?

Svar:

Akut sammandragning av glatt muskulatur i vissa delar av nedre luftvägarna och ökad slemproduktion i olika grader vilket försvårar framför allt utandingsfasen (blir lång) medan inadningsfasen också kan kännas jobbig eftersom den då blir kortare.
Behandlas i första hand med inandning av olika luftrörsvidgare de vanligaste är Ventoline, Atrovent eller Combivent som är blandning av dessa båda, via lämplig nebulisator (pariinhalator). Utöver det ges syrgas vid behov under övervakning och oftast kortison i tablettform eller intravenöst. Nån gång ges även Bricanylinjektion subkutant och teofyllamin intravenöst, förekommer i svåra terapiresistenta fall att adrenalin ges och vanligen subkutant men mycket sällan.
Idag ser vi sällan astmaanfall på akuten jämfört med 1970 och 80 talet beroende på de effektiva inhalationssteroiderna, det är mest KOL som förekommer numera på akutmottagningarna.
Ofta förebyggs astmaanfall genom regelbunden daglig inhalation med anti-inflammatoriska (kortisonpulver eller spray ibland även Singulairtablett)mediciner så att inte så kallade exacerbationer (försämring) uppkommer. Vid execerbation skall finnas instruktion (handlingsplan) att dubbla eller fyrdubbla kortisonpulvret och om det inte hjälper kontakta sin astmadoktor och kanske lägga till kortisontablett kur.

Med vänlig hälsning,

Reidar Grönneberg
Docent, Allergi- och lungmedicin


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Har jag tagit rätt antal doser av TBE, med rätt intervall?

2020-05-8 | 08:59

av Lars Lindquist

Ständigt ont i kroppen - kan det vara borrelia?

2020-05-8 | 08:26

av Lars Lindquist

Funkar vaccinet mot TBE?

2020-05-6 | 20:31

av Lars Lindquist

Ska jag fylla på med TBE-vaccin?

2020-05-8 | 09:36

av Lars Lindquist

TBE till små barn

2020-05-6 | 22:04

av Lars Lindquist

Fästingvaccinering - är det nödvändigt?

2020-05-6 | 23:26

av Lars Lindquist

Har tagit dos ett mot TBE - måste jag börja om när corona-pandemin är över?

2020-05-8 | 08:23

av Lars Lindquist

Hur många doser av TBE-vaccin ger fullgott skydd?

2020-05-8 | 08:46

av Lars Lindquist

Borrelia, bartonella och psoriasis - vad ska jag göra?

2020-05-8 | 08:49

av Lars Lindquist

Missade tredje dosen av TBE-vaccinationen - måste vi börja om?

2020-05-8 | 09:48

av Lars Lindquist

Har fått tre doser med TBE-vaccin - hur ska jag gå vidare?

2020-05-8 | 09:04

av Lars Lindquist

Vem ska inte ta TBE-vaccin?

2020-05-8 | 08:58

av Lars Lindquist

Borrelian förvärrades av svininfluensavaccin - oro inför andra vaccinationer

2020-05-8 | 10:22

av Lars Lindquist

Vaccin mot TBE trots ägg-allergi?

2020-05-8 | 10:42

av Lars Lindquist

Långt glapp mellan vaccinationen mot TBE

2020-05-8 | 12:35

av Lars Lindquist


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.