Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Andningsmask som skydd mot coronaviruset

I många länder får man i dag inte alls gå utanför dörren utan att bära andningsmask (enkelt skydd av papper eller en mer avancerad typ P3-mask). Varför säger man fortfarande i Sverige att andningsmask enbart är till för att den som bär den inte ska smitta andra? Rent logiskt borde det även minska risken att bli smittad att ha mask på än att inte ha den på. Självklart under förutsättning att man fortsätter att vara försiktig och hålla avstånd.

Svar:

Hej!
Tack för din fråga.

Avancerade masker med filter skyddar även den som bär masken från smitta såvida den också applicerar god handhygien samtidigt och vet hur man ska hantera masken. Det anser man även i Sverige. Dock skulle vi inte ha möjlighet att förse befolkningen med denna typ av skydd och säkerställa att alla använder dessa på ett korrekt sätt. Detta beror dels på materialbristen - det är svårt att få fram den typen av filtermasker i tillräcklig grad till sjukvården - och dels svårt att säkerställa just utbildningsdelen kring hur man använder den korrekt. Filtren är inte heller brukbara en längre tid, efter oftast 4 timmar måste masken kasseras och ersättas. I dagsläget finns det ingen möjlighet att upprätta en så hög takt på dessa skydd att man kan erbjuda befolkningen dessa också. 

När det gäller vanliga munskydd kan man tänka sig att de vid korrekt användning utgör en viss fysisk barriär för smitta. Man anser dock att visir är mycket mer effektivt i detta avseende. En sammanställning av studier som finns gällande preventiva åtgärder såg att vanliga munskydd minskade spridningen av virus generellt, så länge man också tvättade händerna och höll god handhygien. Om man inte höll god handhygien försvann den skyddande delen med munskydd. God handhygien har i sig visat sig vara en mycket stark faktor i sammanhanget för skydd.

Så med antagandet att de flesta inte kan använda munskyddet korrekt, att munskydden måste bytas ut i rask takt ihop med att man istället håller god handhygien, håller sig hemma vid symtom och har fysisk distans ute när man är frisk gör att man i Sverige inte gett någon rekommendation kring munskydd för allmänheten. 

Hoppas det var svar på din fråga!


OBS!
Den här frågan är besvarad 24 april 2020. Kunskapsläget och informationen om coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan ha förändrats. / Netdoktor-redaktionen


Besvarade frågor under chatten

Denna fråga blev besvarad under expertchatten Läkaren svarar på frågor om covid-19 och coronaviruset. Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle.

Fråga Besvarad
Kan viruset ha funnits i Sverige redan i slutet av januari?

2020-04-24 | 15:31

av Athena Adeli

Smitta inom familjen

2020-04-24 | 15:13

av Athena Adeli

Varför är personer med diabetes en riskgrupp?

2020-04-24 | 15:02

av Athena Adeli

Blodförtunnande

2020-04-24 | 14:57

av Athena Adeli

Hur många dör i säsongsinfluensan vs covid-19?

2020-04-24 | 14:53

av Athena Adeli

Covid 19 redan i slutet av januari?

2020-04-24 | 14:52

av Athena Adeli

Yngre i riskgruppen - har diabetes och haft hjärtinfarkt

2020-04-24 | 14:49

av Athena Adeli

Kallsvettig, fryser och andnöd - Symptom på covid-19?

2020-04-24 | 14:41

av Athena Adeli

Vem ska man lita på gällande information om corona?

2020-04-24 | 14:33

av Athena Adeli

Coronasmittan: Vågar jag gå till gymmet?

2020-04-24 | 14:25

av Athena Adeli

Besök hos frisör under coronatider

2020-04-24 | 14:24

av Athena Adeli

När kan man räkna med att vara smittfri?

2020-04-24 | 14:21

av Athena Adeli

Flockimunitet, smitta

2020-04-24 | 14:20

av Athena Adeli

Bröstsmärtor

2020-04-24 | 14:17

av Athena Adeli

Riskgruppen?

2020-04-24 | 14:11

av Athena Adeli