Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Amöbabilharzios

Kan amöbabilharzios smitta från människa till människa utan att det först går via ett värddjur, till exempel via toalettbesök?

Svar:

Amöba och bilharzios är två olika infektioner. Amöbadysenteri är en infektion som smittar från maänniska till människa via infekterad avföring. En infekterad person utsöndrar cystor i avföringen som bland annat via vatten (som inte renats från avloppsvatten) kan nå nästa människa. För turister i områden där amöbainfektionen finns exempelvis via sallad som vattnats med orent vatten och inte tvättats innan den serverats. Någon betydende djurvärd finns inte.

Bilharzia eller Schistosomiasis är en maskinfektion som också bara finns hos människan (undantag den ovanliga japanska formen som också finns hos boskap) som emellertid har en mellanvärd i en snäcka som finns i vattensamlingar där infekterade människor kissar eller bajsar beroende på vilken biharziaform det är (en del utsöndrar äggen via urinen en del via avföringen). I snäckan utvecklas sedan maskyngel som när de kommer ut i vattnet kan infektera nästa människa genom att tränga in i huden då han/hon badar eller tvättar. Turister ska alltså inte bada i sötvatten där bilharzia kan förekomma och invånarna i dessa länder ska om möjligt undvika att bajsa eller kissa i anslutning till vatten, något som är svårt i länder där toaletter ofta inte finns och man därför söker sig till vattensamlingar för att kunna tvätta sig efter fullgjorda
behov.

Vänlig hälsning
Sven Britton
professor

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Varför bär fästingar sjukdomar?

2019-04-26 | 07:28

av Thomas Jaenson

Nya fästingen - var finns den?

2019-04-26 | 19:55

av Thomas Jaenson

Fästingbett - när ska man söka hjälp?

2019-05-1 | 10:53

av Thomas Jaenson

Finns det fler fästingsjukdomar förutom tbe o borrelia ?

2019-04-26 | 07:31

av Thomas Jaenson

Finns babesia i Sverige?

2019-05-1 | 19:15

av Thomas Jaenson

TBE-vaccin

2019-05-3 | 09:46

av Thomas Jaenson

Antikroppar - kan man bli sjuk igen?

2019-04-26 | 15:18

av Thomas Jaenson

Borrelia av getingstick

2019-05-1 | 10:34

av Thomas Jaenson

Borrelia - kan man få symtom fler år efter bettet?

2019-05-1 | 18:44

av Thomas Jaenson

Fästingbett - hur gör jag om fästingen är svår att få bort?

2019-05-2 | 11:10

av Thomas Jaenson

Taigafästingen - gäller tbe-vaccin även för den?

2019-05-3 | 12:20

av Thomas Jaenson

Hur länge kan en fästing sitta fast i huden?

2019-05-3 | 12:47

av Thomas Jaenson

Dras fästingar oftare till vissa än andra?

2019-04-24 | 14:45

av Thomas Jaenson

Myggmedel mot fästingar

2019-04-24 | 14:46

av Thomas Jaenson

Hur många olika fästingarter finns det i Sverige?

2019-04-24 | 14:43

av Thomas Jaenson


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons