Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Amöbabilharzios

Kan amöbabilharzios smitta från människa till människa utan att det först går via ett värddjur, till exempel via toalettbesök?

Svar:

Amöba och bilharzios är två olika infektioner. Amöbadysenteri är en infektion som smittar från maänniska till människa via infekterad avföring. En infekterad person utsöndrar cystor i avföringen som bland annat via vatten (som inte renats från avloppsvatten) kan nå nästa människa. För turister i områden där amöbainfektionen finns exempelvis via sallad som vattnats med orent vatten och inte tvättats innan den serverats. Någon betydende djurvärd finns inte.

Bilharzia eller Schistosomiasis är en maskinfektion som också bara finns hos människan (undantag den ovanliga japanska formen som också finns hos boskap) som emellertid har en mellanvärd i en snäcka som finns i vattensamlingar där infekterade människor kissar eller bajsar beroende på vilken biharziaform det är (en del utsöndrar äggen via urinen en del via avföringen). I snäckan utvecklas sedan maskyngel som när de kommer ut i vattnet kan infektera nästa människa genom att tränga in i huden då han/hon badar eller tvättar. Turister ska alltså inte bada i sötvatten där bilharzia kan förekomma och invånarna i dessa länder ska om möjligt undvika att bajsa eller kissa i anslutning till vatten, något som är svårt i länder där toaletter ofta inte finns och man därför söker sig till vattensamlingar för att kunna tvätta sig efter fullgjorda
behov.

Vänlig hälsning
Sven Britton
professor


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
hosta, snuva, anfåddhet

2019-12-4 | 20:58

av Remy Waardenburg

Slem harklingar, svullnads känsla i svalg på dagen, ej på natten

2019-12-5 | 13:01

av Remy Waardenburg

Nysningar

2019-12-4 | 22:52

av Remy Waardenburg

influensaspruta

2019-12-4 | 22:32

av Remy Waardenburg

Problem-vid resa

2019-12-4 | 18:59

av Remy Waardenburg

Torrhosta

2019-12-4 | 16:17

av Remy Waardenburg

Andas

2019-12-4 | 13:10

av Remy Waardenburg

lång seg förkylning/influensa

2019-12-4 | 12:47

av Remy Waardenburg

Sår på tungan

2019-12-4 | 12:14

av Remy Waardenburg

Hosta och slem

2019-12-3 | 16:09

av Remy Waardenburg

Hosta

2019-12-4 | 07:33

av Remy Waardenburg

Snuvig

2019-12-4 | 07:43

av Remy Waardenburg

Lungproblem

2019-12-3 | 04:01

av Remy Waardenburg

Huskurer mot förkylning

2019-12-3 | 07:31

av Remy Waardenburg

Varböld

2019-12-2 | 20:52

av Remy Waardenburg


Annons
Annons
Annons