Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Amöbabilharzios

Kan amöbabilharzios smitta från människa till människa utan att det först går via ett värddjur, till exempel via toalettbesök?

Svar:

Amöba och bilharzios är två olika infektioner. Amöbadysenteri är en infektion som smittar från maänniska till människa via infekterad avföring. En infekterad person utsöndrar cystor i avföringen som bland annat via vatten (som inte renats från avloppsvatten) kan nå nästa människa. För turister i områden där amöbainfektionen finns exempelvis via sallad som vattnats med orent vatten och inte tvättats innan den serverats. Någon betydende djurvärd finns inte.

Bilharzia eller Schistosomiasis är en maskinfektion som också bara finns hos människan (undantag den ovanliga japanska formen som också finns hos boskap) som emellertid har en mellanvärd i en snäcka som finns i vattensamlingar där infekterade människor kissar eller bajsar beroende på vilken biharziaform det är (en del utsöndrar äggen via urinen en del via avföringen). I snäckan utvecklas sedan maskyngel som när de kommer ut i vattnet kan infektera nästa människa genom att tränga in i huden då han/hon badar eller tvättar. Turister ska alltså inte bada i sötvatten där bilharzia kan förekomma och invånarna i dessa länder ska om möjligt undvika att bajsa eller kissa i anslutning till vatten, något som är svårt i länder där toaletter ofta inte finns och man därför söker sig till vattensamlingar för att kunna tvätta sig efter fullgjorda
behov.

Vänlig hälsning
Sven Britton
professor


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Har jag tagit rätt antal doser av TBE, med rätt intervall?

2020-05-8 | 08:59

av Lars Lindquist

Ständigt ont i kroppen - kan det vara borrelia?

2020-05-8 | 08:26

av Lars Lindquist

Funkar vaccinet mot TBE?

2020-05-6 | 20:31

av Lars Lindquist

Ska jag fylla på med TBE-vaccin?

2020-05-8 | 09:36

av Lars Lindquist

TBE till små barn

2020-05-6 | 22:04

av Lars Lindquist

Fästingvaccinering - är det nödvändigt?

2020-05-6 | 23:26

av Lars Lindquist

Har tagit dos ett mot TBE - måste jag börja om när corona-pandemin är över?

2020-05-8 | 08:23

av Lars Lindquist

Hur många doser av TBE-vaccin ger fullgott skydd?

2020-05-8 | 08:46

av Lars Lindquist

Borrelia, bartonella och psoriasis - vad ska jag göra?

2020-05-8 | 08:49

av Lars Lindquist

Missade tredje dosen av TBE-vaccinationen - måste vi börja om?

2020-05-8 | 09:48

av Lars Lindquist

Har fått tre doser med TBE-vaccin - hur ska jag gå vidare?

2020-05-8 | 09:04

av Lars Lindquist

Vem ska inte ta TBE-vaccin?

2020-05-8 | 08:58

av Lars Lindquist

Borrelian förvärrades av svininfluensavaccin - oro inför andra vaccinationer

2020-05-8 | 10:22

av Lars Lindquist

Vaccin mot TBE trots ägg-allergi?

2020-05-8 | 10:42

av Lars Lindquist

Långt glapp mellan vaccinationen mot TBE

2020-05-8 | 12:35

av Lars Lindquist


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons