Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Amöbabilharzios

Kan amöbabilharzios smitta från människa till människa utan att det först går via ett värddjur, till exempel via toalettbesök?

Svar:

Amöba och bilharzios är två olika infektioner. Amöbadysenteri är en infektion som smittar från maänniska till människa via infekterad avföring. En infekterad person utsöndrar cystor i avföringen som bland annat via vatten (som inte renats från avloppsvatten) kan nå nästa människa. För turister i områden där amöbainfektionen finns exempelvis via sallad som vattnats med orent vatten och inte tvättats innan den serverats. Någon betydende djurvärd finns inte.

Bilharzia eller Schistosomiasis är en maskinfektion som också bara finns hos människan (undantag den ovanliga japanska formen som också finns hos boskap) som emellertid har en mellanvärd i en snäcka som finns i vattensamlingar där infekterade människor kissar eller bajsar beroende på vilken biharziaform det är (en del utsöndrar äggen via urinen en del via avföringen). I snäckan utvecklas sedan maskyngel som när de kommer ut i vattnet kan infektera nästa människa genom att tränga in i huden då han/hon badar eller tvättar. Turister ska alltså inte bada i sötvatten där bilharzia kan förekomma och invånarna i dessa länder ska om möjligt undvika att bajsa eller kissa i anslutning till vatten, något som är svårt i länder där toaletter ofta inte finns och man därför söker sig till vattensamlingar för att kunna tvätta sig efter fullgjorda
behov.

Vänlig hälsning
Sven Britton
professor

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Borelia som gett ledvärk och huvudvärk

2017-01-15 | 17:21

av Göran Günther

Borelia och neuroborrelios

2017-01-16 | 19:02

av Göran Günther

Spermiekvalite!

2017-01-22 | 20:21

av Göran Günther

Hur smittas hsv-1 och hsv-2

2016-11-2 | 13:05

av Göran Günther

VACCIN

2016-11-2 | 17:55

av Göran Günther

Stafelokocker

2016-11-5 | 11:34

av Göran Günther

Finns det vit fästing i Sverige?

2016-11-8 | 19:51

av Göran Günther

Vinterkräksjuka

2016-11-8 | 01:07

av Göran Günther

Innehåll i vaccinet

2016-10-18 | 21:32

av Joakim Dillner

Oral HPV

2016-10-18 | 22:52

av Joakim Dillner

Tjej med HPV- viruset

2016-10-20 | 14:50

av Joakim Dillner

cellförändringar

2016-10-23 | 16:29

av Joakim Dillner

Hur länge lever hpv viruset?

2016-10-21 | 17:54

av Joakim Dillner

Vad ska vi göra?

2016-10-27 | 10:17

av Joakim Dillner

Falsk marknadsföring

2016-10-18 | 15:12

av Joakim Dillner


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons