Forum Infektion


Jag har inte vaccinerat mig och har inga funderingar på att göra det heller då jag inte tillhör riskgruppen. Med detta vill jag inte säga att jag aldrig kommer att ta den, om den krävs för att exempelvis vistas i något land som jag planerar att åka till så kommer jag att ta den, men inte "bara för att" så att säga.

På grund av ECT-behandlingen är den kroppen jag fick födslobiljetten till ännu inte mogen för vaccsinen. Enligt vad jag har räknat ut, så vill de hällst bli klara med att bota mig mot en extra kromosom. Först där efter blir det väll aktuellt med den-starka-biverknings-övelevnads-vaccsinet. Där allt som är nekande oklart för kroppens reaktioner, leder till biverknings och allergi signaler.


Vansinne att vaccinera små barn, jag skulle aldrig gjort det med mitt barn. Hur ska de få ett immunförsvar med alla dessa vaccinationer. Min dotter fick bara poliovaccination, hon har varit frisk hela sin uppväxt, är nu vuxen. Jag fick aldrig vaccinationer som barn, har varit frisk hela mitt liv, har inte ens haft en vanlig influensa. Om jag känner lite svidningar i halsen eller antydan till förkylning så tar jag näsdroppar av vanligt koksalt sedan blir det inget av det. Mina mor- och far- föräldrar blev alla ca 92 år och var friska hela sina liv (inga vaccinationer där). Även om man tar en spruta kan man få denna influensa och då kan man smitta någon ändå. 1976 gick samma influensa (svin) i America googla på det så får ni veta lite mer om detta vad som hände med vaccinationerna. För några år sedan var det något som hette fågelinflunsan som massmedia skrämde oss med. Vad hände med det? Nu för tiden kan man informera sig och inte gå på allt. Gusella


Jag tänker inte vaccinera mig. Eftersom jag är 54 år gammal har jag sannolikt redan varit utsatt för 2 olika, möjligen3 olika influensapandemivirus eller deras säsongsinfluensa-släktingar. Det stämmer också bra med vad jag kommer ihåg av antal upplevda influensor som barn, ungdom och lite äldre. Dessa har i verkligheten i kronologisk ordning varit av subtyp H1N1, H2N2 och H3N2 före denna H1N1-subtyp svininfluensa. Vi vet erfarenhetsmässigt nu att ju fler sådana olika subtyper man utsatts för, vilket är starkt korrelerat till hur gammal man är, desto bättre naturligt immunskydd har man mot svininfluensan. Den vetenskapligt grundade immunologiska bakgrunden till detta redogjorde först min fru Dr Ann-Cathrin Engwall 28 aug på SvD Brännpunkt som ett inlägg i debatten om massvaccineringen. Jag har själv letat lite i några forskningsrapporter eller reviews och funnit mer detaljerat empiriskt stöd för att t ex det naturligt förvärvade cellmedierade immunskyddet som uppstår efter en genomgången influensa beror på att det fungerar så att alla, även många olika inre influensavirusproteiner skapas det ett immunsvar på vid en infektion av epitelceller efter att alla dessa delar har presenterats på cellens yta. Finessen är att de inre olika virusproteinerna ofta ändrar sig mer sällan mellan olika subtyper av influensa A än vad ytproteinerna H och N gör. Eftersom de inre är skyddade av virushöljet uppstår inte samma evolutionära tryck att de ska ändras. Med detta som bakgrund, och bl a djurförsök som visat en dramatiskt ökad skyddseffekt med primär smitta av två olika influensavirus-subtyper och sekundär smitta av ett dödligt virus av typ H5N1 fågelinfluensa, inses att framtida skyddseffekten av att ha smittats av en ny influensa A-subtyp kan vara mycket stor och ha smittats av 2-3 st olika subtyper är ännu bättre. Nu har de flesta utom många yngre i Sverige antagligen haft en influensa av H3N2-subtyp. Med svininfluensan får de som smittas en breddning av immunskyddet till en H1N1-typ också. Detta, tillsammans med att endast några enstaka utanför högriskgruppen dött i Sverige hittills, leder till en slutsats att för alla utanför högriskgruppen finns litet att vinna i kortsiktigt ökad överlevnadschans i svininfluensan genom att vaccinera sig, men en hel del eller rentav väldigt mycket att förlora jämfört med om man istället smittas nu och breddar sitt cellmedierade immunskydd som en försäkring mot framtida värre influensapandemier t ex en fågelinfluensapandemi av typ H5N1 som WHO har varnat för och skulle kunna bli hundratals ggr dödligare än svininfluensan. I en ny influensapandemi ökar levnadschanserna normalt för de flesta med varje tidigare genomlevd influensa av olika subtyper av influensa A. Både erfarenheterna, immunologiska och virologiska skäl enligt ovan talar starkt för det. Var och en får förstås göra sin egen värdering av fördelar och nackdelar med vaccineringen, men det är viktigt att det görs med en bra kunskapsgrund.


Svininfluensa vaccin är SÄMST!


jag har vaccinerat mej och fått rejält ont och svullnad i mina leder accelererar snabbt en led hoppar snett läkaren jag sökte trodde att det kunde bero på vaccinet men meddelade ointresserat att det inte fanns ngt att göra ångrar vaccinationen bittert

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons