Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Fästingar

Nytt center ska utreda fästingsjukdomar som tbe och borrelia

Många patienter upplever att de inte får tillräcklig hjälp av sjukvården efter att ha drabbats av fästingburna infektioner som t ex borrelia och tbe. Ett nytt center i Uppsala ska utreda sjukdomarna en gång för alla.
Annons

– Bara i Uppsala har vi över hundra remisser rörande fästingsjukdomar som borrelia och tbe om året. Det är många som anser sig ha den här typen av infektioner så det här är nog ett större problem än vad man tror, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Det var när Björn Olsen slogs av hur olika ett och samma provsvar kunde tolkas av olika läkare som han fick idén att starta ett center specialiserat på vektorburna infektioner, alltså sjukdomar överförda av insekter och fästingar. Där kommer han och hans kollegor att inrikta sig på fästingsmittor som borrelia, tbe, rickettsia och anaplasma.

Annons
Annons

– De här provsvaren är ofta svårtolkade, så behandlingarna av fästingsmittorna spretar. Men inom alla andra områden inom sjukvården eftersträvar man konsensus så vi kan såklart inte heller tolka ett provsvar på fem olika sätt och ge olika behandlingar. Nu kommer vi tillsammans att tolka provsvaren och utreda patienten vidare, säger han.

"Patienterna upplever att sjukdomen är kvar"

Centret ska heta NCVI, Nationellt centrum för vektorburna infektioner, och är tänkt att öppna i oktober 2015. I lokalerna i Uppsala ska en grupp läkare och sjuksköterskor ta emot patienter med remisser från hela landet. Även forskare från universitetet kommer att vara inblandade i projektet.

– Många av patienterna har redan behandlats inom primärvården, men de upplever ändå inte att sjukdomen är borta. Dessa patienter ska vi plocka in för att utreda så att vi i mesta möjliga mån ska kunna utesluta fästingburna infektioner som t ex tbe och borrelia. Det kan ju vara någon helt annan sjukdom som ger symtomen, kanske en begynnande ms.

Antibiotika i månader inte mer effektivt

En enkel sökning på nätet leder till ett flertal tips på alternativa behandlingar mot exempelvis borrelia. Men Björn Olsen tar bestämt avstånd från alla behandlingsmetoder som inte är vetenskapligt beprövade. För att inte patienterna ska förvänta sig något annat kommer alla att få skriva på ett kontrakt där de godkänner att enbart vetenskapligt grundade behandlingar kommer att ges mot fästingsjukdomar.

Annons
Annons

– Det finns inga bevis för att antibiotikakurer över flera månader skulle vara mer effektiva mot borrelia än en vanlig kur på fjorton dagar, snarare tvärtom. Borreliainfektionen försvinner ganska snabbt och längre medicinering ökar bara risken för biverkningar och resistensutveckling. Därför kommer vi inte heller att erbjuda sådana behandlingar. Men vi kommer att ta ett helt batteri av prover för att patienten ska få svar på vad symtomen beror på, säger Björn Olsen. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons