Vattkoppor

Vattkoppor

Vattkoppor orsakas av ett virus som kallas varicella zoster. Vattkoppor är en mycket smittsam sjukdom som i de flesta fall drabbar barn.


Uppdaterad den: 2013-08-19

Annons

Vattkoppor ger kliande hudutslag med blåsor (koppor). Sjukdomsförloppet vid vattkoppor är i regel godartat, men kan vara svårare i vuxen ålder.

Hur smittar vattkoppor?

Man smittas med varicellazoster-virus och det sker från person till person; dels i form av direktkontakt med de bristande vattkoppsblåsorna, dels i form av luftburna droppar.

En person med vattkoppor smittar från och med en till två dagar innan vattkopporna bryter ut, tills samtliga blåsor har torkat in. Det tar cirka 13-17 dagar från det man smittats med vattkoppor tills sjukdomen bryter ut.

Annons
Annons

Symtom på vattkoppor

 • Utslag (koppor), som i regel börjar på mage och rygg samt i ansiktet och som sedan kan spridas till hårbotten, armar och ben. Utslagen kan också sprida sig till slemhinnor, till exempel i munnen, på könsorganen och i ögonen.
 • Kopporna kliar ofta.
 • Utslagen börjar som små röda prickar som inom loppet av några timmar utvecklar sig till blåsor. På mörkare hud kan det röda vara svårt att se och sjukdomen känns lättast igen när prickarna övergår i vätskefyllda blåsor. Efter en till två dagar ombildas en blåsa till skorpa.
 • Det kan bildas nya koppor under tre till sex dagar.
 • Antalet blåsor är mycket olika från person till person.
 • Ibland tillkommer feber de första dagarna.
 • Barn är ofta endast lindrigt påverkade av vattkoppor, vuxna är vanligtvis sjukare.

vattkoppor fran bessies kompis

Diagnos

Diagnosen vattkoppor ställs utifrån sjukdomstecken och kan verifieras med ett blodprov eller prov från blåsa. 

Vem ligger i riskzon för vattkoppor?

Barn som inte har haft vattkoppor och gravida som inte har haft vattkoppor. Svår sjukdom kan drabba personer med nedsatt immunförsvar, till exempel barn med leukemi. Likaledes skall personer som får immunnedsättande medicin vara uppmärksamma.

Det finns ett levande försvagat vaccin mot vattkoppor med god skyddseffekt. I många länder har man infört vaccinet i sitt allmänna barnvaccinationsprogram, men i Sverige (liksom i större delen av världen) har man hittills haft sparsam, riktad vaccination. Någon systematisk och nationellt påbjuden information till svenska föräldrar om vattkoppsvaccinet ges alltså inte.

Vaccinationer utanför de allmänna programmen kan dock utföras av behandlande läkare efter bedömning av enskilda patienter.
Annons
Annons

Behandling av vattkoppor

Behandlingen vid vattkoppor går huvudsakligen ut på att lindra symtomen. Klådan kan lindras såsom beskrivs under "Goda råd". Likaledes finns det olika former av läkemedel till utvärtes bruk som minskar klådan, bland annat zinkliniment (Zink-Calmitol, DAK) och lokalbedövande preparat som minskar klådan och lindrar i några timmar. Vid användning av lokalbedövande ämnen skall man dock tänka på att det kan svida en liten stund.

Vid vattkoppornas utbrott kan det klia så våldsamt att barnens nattsömn störs i hög utsträckning. Då kan man eventuellt ge ett antihistamin som kan ha en sömngivande effekt. (Antihistaminer är medel som används mot allergiska sjukdomar, åksjuka och sömnlöshet.)

Läkemedlet aciclovir ges vid allvarliga tillstånd orsakade av vattkoppor och även till vuxna med vattkoppor som ofta får allvarligare infektion än barn. Preparatet fungerar specifikt mot virus och förkortar sjukdomsförloppet.

Prognos

Förloppet är normalt godartat. Sjukdomen varar i regel sju till tio dagar hos barn och längre tid hos vuxna. Likaledes får den vuxna oftare komplikationer än barn, men dessa är sällsynta.

Vattkoppor är en sjukdom som de flesta bara får en gång i livet. Däremot kan man senare i livet drabbas av bältros. En person med bältros kan smitta en annan person så att denne får vattkoppor.

Komplikationer

 • Bakteriell infektion i blåsorna.
 • Öroninflammation eller lunginflammation.
 • I mycket sällsynta fall kan vattkoppor kompliceras med bland annat hjärninflammation (encefalit), hjärtmuskelinflammation (myokardit) eller Reyes syndrom.

Goda råd vid vattkoppor

 • Var uppmärksam på att personen smittar tills det finns skorpor på alla blåsorna.
 • Undvik att klia i blåsorna på grund av risken för infektion.
 • Var noga med personlig hygien.
 • Kalla omslag kan lindra klådan.
 • Håll den sjuke sval då värme och svett kan utlösa klåda.
 • Om feber tillstöter efter flera dagars vattkoppsinfektion, bör läkare kontaktas.

Annons
Annons
Annons