Fråga Doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Biverkningar av vaccinet?

Får man biverkningar av bältrosvaccinet? Att man kan bli irriterad på själva stickstället har jag hört. Men i övrigt? Har man ett livslångt skydd?
Svar:
Precis som med all medicinering kan det inträffa biverkningar. De vanligaste biverkningarna är övergående huvudvärk och lokala reaktioner (svullnad, ömhet) på injektionsstället. I sällsynta fall kan allvarliga vaccinreaktioner förekomma. Skyddseffekten mot insjuknande i bältros är cirka 40-70 % och skyddseffekten mot den efterföljande nervsmärtan är ungefär 65 %. Skyddet är inte livslångt utan avtar med tiden.

Besvarade frågor under chatten

Denna fråga blev besvarad under expertchatten Frågor och svar om bältros 2013. Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle.

Fråga Besvarad
Saroten

2013-10-21 | 10:44

av Marie Studahl

Medicin som inte ger muntorrhet mot nervsmärta?

2013-10-21 | 10:16

av Marie Studahl

Bältros av vattkoppor?

2013-10-21 | 10:13

av Marie Studahl

Ska jag vaccinera mig?

2013-10-21 | 10:12

av Marie Studahl

Hur ska jag kunna vaccinera mig mot bältros?

2013-10-21 | 10:10

av Marie Studahl

Bältros flera gånger?

2013-10-21 | 01:07

av Marie Studahl

Sviter efter bältros

2013-10-20 | 10:54

av Marie Studahl

Bältros-Herpes

2013-10-20 | 09:18

av Marie Studahl

Bältros ?

2013-10-19 | 09:53

av Marie Studahl

Hur länge kan smärtan plåga?

2013-10-19 | 09:23

av Marie Studahl

Vaccination mot bältros/herpes zoster?

2013-10-18 | 22:25

av Marie Studahl

Kan inte vemsomhelst få bältrosvaccin?

2013-10-18 | 19:14

av Marie Studahl

Undrar

2013-10-18 | 17:59

av Marie Studahl

Bältros vaccinering

2013-10-18 | 17:50

av Marie Studahl

Våldsam smärta i magen

2013-10-18 | 15:57

av Marie Studahl


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.