Risken för bältros ökar med stigande ålder och kan drabba vem som helst
Artikel | Infektion

Risken för bältros ökar med stigande ålder och kan drabba vem som helst

Risken för bältros ökar med stigande ålder och vanligast är det bland de som är 50 år och uppåt. Bältros kan drabba vem som helst och följderna kan vara milda till allvarliga så som långvarig brännande huggande smärta och i vissa fall stroke. Det naturliga åldrandet är den främsta riskfaktorn. Vid 85 års ålder har varannan individ haft bältros. Du kan ha förhöjd risk att drabbas av bältros om du har ett nedsatt immunförsvar men dom flesta som drabbas är fullt friska.


GSK
Innehållet är framtaget av: GSK

Vad är bältros?

Bältros, även kallat för helveteseld, är ett smärtsamt hudutslag som orsakas av varicella zosterviruset (samma virus som orsakar vattkoppor). Bältros kan till en början uppträda med klåda och domningar, därefter med huvudvärk och feber för att sedan ge upphov till utslag som vanligtvis lägger sig på en sida av kroppen. Blåsorna läker och krustor bildas oftast inom sju till tio dagar, vilka kan ge upphov till ärrbildning.

Bältros kan ge allvarliga komplikationer

Den akuta smärtan klingar av inom två till fyra veckor men därefter finns risk för kvarvarande smärta (postherpetisk neuralgi). Upp till en femtedel av bältros patienterna drabbas av en långvarig kvarvarande smärta som kan vara i månader och upp till flera år. Denna svåra smärta beskrivs som brännande eller molande med kraftigare huggsmärtor. Därav det nordiska namnet på bältros helveteseld. Varje år sjukhus vårdas 1200 personer på grund av bältros eller relaterade komplikationer. 

Bältros kan öka risken för stroke

Personer som har haft bältros har ökad risk att drabbas av stroke under det första året efter sin bältros jämfört med de som inte haft bältros. Ytterligare ökar risken för att drabbas av stroke om man får bältros i och kring ögat.

Riskgrupper för bältros

Nästan alla (98 procent) har redan i tonåren haft vattkoppor och löper därmed risken att utveckla bältros under sitt vuxna liv. En av fyra får bältros någon gång i livet, och årligen drabbas cirka 30 000 personer av bältros i Sverige. Två tredjedelar av dem är över 50 år och vid 85 års ålder har varannan individ haft bältros.

Man vet idag inte exakt varför vissa människor drabbas av bältros men risken ökar när immunförsvaret försvagas vilket oftast beror på det naturliga åldrandet då immunförsvaret inte längre förmår hålla infektionen under kontroll. Därmed ökar risken att det vilande viruset som orsakar bältros aktiveras. Även risken att drabbas av komplikationer till följd av bältros, ökar med åldern. 

Bältrosvaccin

Det enda sättet att minska risken för bältros är att vaccinera sig. Prata om vaccination med din privata vaccinatör. Närmaste vaccinatör hittar du på www.vaccin.se.

GSK, 08-638 93 00 | NP-SE-SGX-ADVT-200002, 202008