Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Infektion

Placebo - tankens kraft kan påverka pillereffekt


Publicerad den: 2008-10-02

Annons

Alla påverkas av placeboeffekten. Men hur fungerar detta egentligen, låter kroppen sig verkligen luras av sockerpiller och injektioner med verkningslösa substanser? Ja, det verkar så. Bara tron på en behandling kan sätta igång läkningsprocesser av ganska betydande mått.

Mediciner har som regel stark placeboeffekt. I vissa fall kan upp till hälften av behandlingseffekten förklaras av placebo. Och sättet läkemedlet ges på är inte oväsentligt för placeboeffekten: Färgade piller har visats ge mer placeboeffekt än vita. Och kapslar ger större effekt än tabletter. Likaså har injektioner visat sig ge större placeboeffekt än medicin som tas via munnen, konstaterar Harry Boström, professor i medicin och en av författarna till boken "Placebo" (Libers förlag, 2000).

- Placeboeffekten gäller till och med vid operationer - enbart ett ärr på magen har visat sig ha goda effekter vid vissa smärttillstånd. Fast studier av detta slag är av etiska skäl numera svåra att utföra i Sverige, tillägger han.

Annons
Annons

Påverkar mätbara faktorer

En vanlig missuppfattning är att placeboeffekten bara skulle kunna påverkar "psykiska" orsaker till sjukdom. Men forskningen visar att placebo kan påverka direkt kroppsliga, objektivt mätbara, faktorer.

- Ett exempel är att måttligt förhöjda blodtryck brukar kunna sjunka genom placebobehandling. Studier tyder också på även hormonnivåer och immunologiska svar kan påverkas.

Bäst effekt vid smärta

Placeboeffekten varierar mellan olika mediciner och diagnoser, men anses i genomsnitt ligga kring 30 procent vid läkemedelsstudier. Allra bäst är effekten vid vissa smärttillstånd: tillstånd som ryggskott, led- och mukelsmärtor samt magkatarr och liknande. Placeboeffekten beräknas i vissa fall kunna uppgå till 50-60 procent - i genomsnitt. Men vid vissa, väl definierade sjukdomstillstånd är placeboeffekten obefintlig, säger Harry Boström.

- Hit hör exempelvis diabetes, och effekten vid allvarliga sjukdom som cancer är ytterst diskutabel.

Annons
Annons

Alla typer av människor påverkas

Fungerar då placebobehandlingen bäst på en lättlurad och känslomässigt lagd person?

- Nej, att placeboeffekten skulle fungera bättre på vissa typer av personligheter är helt fel: alla påverkas och placeboeffektens storlek har inte kunnat kopplas till vissa personligheter.

I psykiatrisk behandling kan det vara mycket svårt att skilja mellan sjukdomars naturliga förlopp, placebo- och läkemedelseffekterna. Man har dock funnit stora skillnader i mellan olika diagnoser. En relativt ny sammanställning visar att placeboeffekten är betydande vid depression, men obefintlig vid exempelvis tvångstankar.

Förtroendeingivande vård ökar placebo

Ett problem då man forskar på placeboeffektens storlek är att denna inte går att isolera från andra effekter av behandlingen. Effekterna kan inte bara läggas samman, eftersom kombinationseffekter kan ge stora förändringar. Märker du en liten förbättring tenderar du till att förvänta dig positiva resultat, och placeboeffekten ökar på så sätt ytterligare.

Studier har visat att sannolikheten för att få en placeboeffekt på stora, mer prestigefyllda sjukhus är större än på små vårdcentraler.

Förtroendet för den behandlande doktorn spelar också stor roll. De förväntningar han eller hon lyckas skapa hos patienten har en tendens att infrias. Ett tjusigt diplom på väggen kan alltså ha en positiv behandlingseffekt!

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

- Jämförelser har gjorts med Pavlovs försök med betingade reflexer hos hundar, kommenterar professor Harry Boström. Även där handlar det ju om tydliga fysiska effekter.

Ett förtroendeingivande bemötande och en klar diagnos bidrar också till att öka placeboeffekten, det visar en studie som gjorts i Storbritannien. I en grupp på 200 patienter med diffusa besvär som yrsel, trötthet, hosta och smärta fick hälften diagnosen luftrörskatarr och information om att de skulle bli friska inom några dagar. Den andra halvan av gruppen fick inte någon diagnos alls. Vid uppföljning efter två veckor hade 64 % av patienterna i den första gruppen förbättrats, vilket kunde jämföras med 39 % i den andra gruppen.

Information kan minska placeboeffekt

Skolmedicinen hamnar i ett slags etiskt dilemma vad gäller utnyttjandet av placeboeffekten, berättar Harry Boström. Läkare och annan legitimerad personal har en lagstadgad skyldighet att ge informera patienten om hur pass bra en behandlingsmetod är, och om vilka andra behandlingar som står till buds.

- Där har sjukvårdens personal ett handikapp gentemot alternativmedicinarna och homeopaterna, som enklare kan utnyttja placeboeffekten maximalt.

Noceboeffekt vid negativa förväntingar

Att du som patient är positiv till den behandling som erbjuds är hur som helst alltid högst väsentligt. Negativa förväntningar kan ge motsatsen till placeboeffekt och motverka de goda resultat du borde fått av behandlingen - detta kallas nocebo. Harry Boström är övertygad om att den moderna sjukvården ger onödiga noceboeffekter då många patienter blir frustrerade över väntetider och stressad vårdpersonal.

- Det vore oetiskt att enbart tillhandahålla placebobehandling. Men ett bra och förtroendeingivande bemötande är fortfarande inte förbjudet att ge sin patient.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons