Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Infektion

Flera läkemedel samtidigt


Publicerad den: 2008-10-02

Annons

Ibland händer det att man tar två eller flera mediciner samtidigt - antingen mot samma sjukdom, till exempel halsinfektion (antibiotika och smärtstillande), eller därför att man har två sjukdomar, till exempel magsår och reumatism (syraneutraliserande medicin och ett antiinflammatoriskt preparat).

Om två läkemedel påverkar varandra så att effekten ökar, eller så att de ger fler biverkningar, eller så att effekten av det ena eller av båda läkemedlen minskar, talar man om läkemedelsinteraktion, det vill säga att läkemedlen påverkar varandra.

Hur kan läkemedel påverka varandras effekt?

De flesta läkemedel bryts ned i levern med hjälp av några läkemedelsnedbrytande enzym, för att därefter utsöndras som mindre molekyler via njurarna.

Annons
Annons

Om läkemedel A hämmar det enzym som är ansvarigt för nedbrytningen av läkemedel B, kan resultatet bli för stora mängder av läkemedel B i blodet. Därmed uppstår risk för allvarliga biverkningar till följd av förgiftning. Om läkaren bedömer att det är viktigt att ta båda läkemedlen samtidigt, kommer hon att minska dosen av läkemedel B. Därmed uppstår ingen förgiftning.

Om läkemedel A däremot ökar mängden av det enzym som är ansvarigt för nedbrytningen av läkemedel B, kommer nedbrytningen av läkemedel B att ske snabbare. Man uppnår då inte den förväntade effekten av läkemedel B. Läkaren kommer i det här fallet att öka mängden av läkemedel B.

Läkemedel kan även påverka varandra på andra sätt. Till exempel kan de påverka varandras utsöndring i urinen. I båda fallen kan det, liksom i ovanstående exempel med läkemedel A och B, bli för höga eller låga koncentrationer av läkemedlen i blodet och därmed uppstår risk för allvarliga biverkningar respektive risk för att effekten uteblir.

Behöver läkaren känna till alla mediciner man tar?

Så länge läkaren tar med i sin beräkning de fall där två eller fler läkemedel påverkar varandra, är det ingen fara att ta flera läkemedel samtidigt. Man skall därför alltid berätta för läkaren vilka mediciner man tar - även om de är receptfria.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.