Coronavirus 2019

14 snabba frågor och svar om coronavirus och covid-19

Vilka personer drabbas hårdast av nya coronaviruset? Vilka symtom ger sjukdomen covid-19? Och skyddar vaccin mot pneumokocker även mot coronaviruset? Här är några snabba frågor och svar. 


Publicerad den: 2020-02-27 Uppdaterad den: 2020-04-01
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Annons

Vad heter det nya coronaviruset 2019?

Sjukdomen:  

Coronavirus disease (covid-19)

Viruset:

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

Läs mer om namnen här: Nya coronaviruset - vad heter det egentligen?

Vad är ett coronavirus?

Coronavirus är en virusfamilj. De flesta coronavirus finns hos olika djurarter, men ett fåtal smittar mellan djur och människa. Vissa av dessa virus orsakar endast en förkylning. Andra varianter kan ge allvarlig luftvägssjukdom.  Tidigare kända coronavirus är Sars och Mers. Sars upptäcktes år 2002 i Guangdong i Kina. Mers upptäcktes år 2012 på den arabiska halvön. Läs mer om sars och mers här.

2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Wuhan i Kina. Det nya viruset har fått namnet SARS-CoV-2 och ger upphov till sjukdomen covid-19.

Vilka symtom ger covid-19?

Vanliga symtom på covid-19 är feber, hosta (torr), andningssvårigheter och trötthet samt sjukdomskänsla. Andra symtom som kan förekomma är muskelvärk, halsont och snuva. 

De allra flesta som smittas av det nya coronaviruset får lindrig sjukdom, då går sjukdomen över av sig själv. Hos vissa kan viruset orsaka allvarligare sjukdom, såsom lunginflammation. De som blir allvarligt sjuka får andningssvårigheter med snabb andning och låg syresättning av blodet, dessa personer behöver ofta intensivvård. 

Om du har mild sjukdom behöver du oftast ingen hjälp från sjukvården. Du bör däremot undvika att smitta andra så gott det går. Stanna hemma tills symtomen försvunnit och ytterligare två dagar efter det. Om du behöver ta kontakt med vården ska du i första hand göra det via telefon.

Annons
Annons

Pollenallergi, influensa eller covid-19?

För att helt säkert veta om man drabbats av covid-19 eller inte behöver man påvisa viruset SARS-CoV-2 genom särskilda provtagningar från luftvägarna. Men om du får symtom som snuva, lätt hosta och ont i halsen ska du stanna hemma, även om symtomen är lindriga och trots att du inte blivit testad för covid-19.

Pollenallergi eller covid-19?

Om du misstänker att det kan vara pollenallergi ska du medicinera som vanligt mot din allergi. Om medicinen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma, skriver Folkhälsomyndigheten. Du ska däremot stanna hemma om du får nya symtom som inte går att koppla till allergin. Stanna hemma till symtomen försvunnit och ytterligare två dagar efter det. 

Influensa eller covid-19?

Covid-19 och säsongsinfluensan har många liknande symtom. Allvarlig sjukdom och dödsfall förekommer också för både säsongsinfluensa och covid-19. Men de olika sjukdomarna orsakas av olika virus-typer. 

Det nya coronaviruset är helt nytt för oss människor, ingen har därför hunnit bli immun mot viruset. Säsongsinfluensan återkommer varje år och olika varianter av influensavirus har tidigare cirkulerat i samhället under lång tid, därför har befolkningen byggt upp ett visst skydd mot de olika influensavarianterna. Det finns dessutom vaccin och läkemedel mot säsongsinfluensan. 

Det är än så länge oklart om man blir immun mot det nya coronaviruset efter genomgången infektion. Sannolikt blir man immun åtminstone ett tag, men om immuniteten varar livet ut är dock ännu okänt.

Hur farlig är sjukdomen covid-19?

De flesta som drabbas av covid-19, runt 70–80 procent, får en mild sjukdom. Man blir då frisk efter ungefär två veckor. Vissa kan däremot bli allvarligt sjuka av viruset.

Riskgrupper

De som blir allvarligt sjuka är ofta gamla och/eller har en grundsjukdom.

Äldre, särskilt med sjukdomar såsom högt blodtryck, diabetes, luftvägssjukdomar eller cancer, har en betydligt högre risk att drabbas av svårare sjukdom. Rökare har också en betydligt högre risk att bli allvarligt sjuka. Astma har hittills inte visa sig vara en riskfaktor.

Siffrorna är dock fortfarande mycket osäkra, eftersom coronakrisen är pågående och all statistik inte är heltäckande.

Gravida

Idag finns det endast begränsad information om covid-19 och graviditet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida kvinnor vidtar samma försiktighetsåtgärder som med alla smittsamma sjukdomar. Här kan du som gravid läsa mer om det: Kunskapscentrum för infektioner under graviditet.

Annons
Annons

Hur lång tid tar det från att man smittas till att man blir sjuk?

Inkubationstiden bedöms vara mellan 1 och 14 dagar, men de flesta insjuknar fem dagar efter smittotillfället. Inkubationstiden är tiden mellan smittotillfället och tillfället då sjukdomen bryter ut.

Kan en person smitta utan symtom?

Hos de flesta som är sjuka i covid-19 har sjukdomen ett milt förlopp med lindriga symtom. Andra får symtom som är mer tydliga, och ibland även mycket allvarliga. Det förekommer också fall utan några symtom alls, eller symtom som är så milda att personen själv inte uppfattar det som symtom. Risken att få covid-19 från någon utan symtom alls är dock troligtvis mycket låg.

Men det är alltså möjligt att smittas av någon med mycket milda symtom, till exempel av någon som har en lätt förkylning. Det är därför viktigt att även ta lindriga symtom på allvar och stanna hemma om man känner sig ”krasslig”- på så sätt kan man skydda människor som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19.

JOBBAR DU INOM BEROENDEVÅRDEN? Här kan du gå en fortbildning om hepatit C

Hur smittar det nya coronaviruset?

Vad man vet idag så smittar det nya coronaviruset genom direktkontakt mellan människor eller via så kallad droppsmitta. Droppsmitta sker via små droppar som sprids när en person till exempel hostar eller nyser. Sannolikt kan viruset även vara kvar på ytor (till exempel handtag och knappar) timmar till dagar, men smitta via luftvägar bedöms som betydligt vanligare än via kontaktsmitta från ytor.

Skyddar munskydd mot smitta?

Munskydd används av vårdpersonal för att de ska undvika att bli smittade. Däremot behövs inte munskydd i vardagen och ute i samhället, menar Folkhälsomyndigheten, som istället rekommenderar att man håller avstånd till andra människor och tvättar händerna ofta och/eller använder handsprit. Se nästa fråga:

Hur minskar man smittspridningen av coronaviruset?

 1 april gav Folkhälsomyndigheten ut föreskrifter om allmänna råd rörande hur man som medborgare ska göra för att minska smittspridningen av coronaviruset. 

– Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning. De nya allmänna råden innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar. Det är också viktigt att människor håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, i ett pressmeddelande. 

Några av råden är till exempel att personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Personer över 70 år bör också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Det gäller råd till allmänheten, kollektivtrafiken, handel, arbetsplatser, föreningsverksamhet m.m. 

Så minskar du risken att smittas: 

 • Undvik att röra ögonen/ansiktet.

 • Undvik att vara nära personer som är sjuka (minst en till tre meters avstånd). 

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, eller handsprit använd handsprit.

 • Undvik att vistas på platser med mycket folk. 

 • Håll avstånd till andra. 

 • Undvika att ta i hand med andra.

Så minskar du risken att smitta andra:

 • Stanna hemma vid förkylningssymtom - även om symtomen är milda.

 • Tvätta händerna ofta  med tvål och vatten, eller använd handsprit.

 • Undvika att nysa eller hosta i händerna – nysa eller hosta i armvecket istället.

 • Håll avstånd till friska personer.

 • Om du ska kontakta vården ska du i första hand göra det via telefon.

Skyddar vaccin mot hib och pneumokocker mot nya coronaviruset?

Vaccin mot pneumokocker eller vaccin mot Haemophilus influenzae typ b (Hib) ger inget skydd mot det nya coronaviruset. Utvecklingen av ett vaccin mot det nya coronaviruset är pågående, men det tar tid att hitta ett effektivt och säkert vaccin. Det tar också tid att tillverka det i tillräckligt stora mängder.

Pneumokocker är bakterier som kan ge olika sjukdomar, bland annat lunginflammation. Det finns vaccin mot pneumokocker som kan ge ett skydd mot lunginflammation som orsakas av just pneumokocker. De svåra lunginflammationerna som kan följa efter en covid-19-sjukdom orsakas däremot inte av pneumokocker eller andra bakterier, utan oftast orsakas de av coronaviruset självt, uppger Folkhälsomyndigheten.  

Influensasäsongen är påväg att klinga av, nyttan med att vaccinera sig mot säsongsinfluensan är just nu därför tveksam. Influensavaccin ger som sagt inte heller något skydd mot covid-19.  

Vad finns det för behandling mot covid-19?

Det finns ingen specifik behandling mot covid-19, utan behandlingen går ut på att lindra de symtom som finns. Läs mer om det här!

Kan mitt husdjur bli smittad av det nya coronaviruset?

I dagsläget finns det inget som pekat på att husdjur, såsom katt och hund, kan smittas av det nya coronaviruset, inte heller att de skulle kunna föra smittan vidare. 

WHO rekommenderar ändå att man tvättar händerna när man varit i kontakt med husdjur. Det kan göra att du slipper bli smittad av bakterier som kan göra en sjuk, till exempel E coli eller salmonella. 

Var kan jag hitta bra information om covid-19 och nya coronaviruset?

 

  Källor

 • WHO - https://www.who.int/
 • WHO - https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
 • Medibas - https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/infektion/patientinformation/virusinfektioner/coronavirus-covid-19-sars-cov-/
 • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Waldorf 2020-03-7 16:06 (34 dagar sen)

  Detta kan bli ett riktigt stort problem för hela världshandeln. Färre reser med tåg och flyg, som gör att transportbolagen går i konkurs som drar med sig mindre köplust i affärerna som tvingas avskeda personalen. Det kan bli riktigt knepigt för barnfamiljer som köpt hus utan jobb.

 • Avatar Elina Mattsson 2020-03-4 11:22 (37 dagar sen)

  Hej Lisa! Netdoktor kommer anordna två chattar om coronaviruset och sjukdomen covid-19 på fredag (6 mars 2020). De som kommer svara på frågorna är Anders Sönnerborg, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet och Jonas Vikman, vaccinexpert och samhällspolitisk chef för Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Jag lägger in din fråga i chatten.

  Här kan du hitta chattarna: https://www.netdoktor.se/infektion/artiklar/tva-chattar-om-nya-coronaviruset-stall-din-fraga-nu/

  Allt gott!
  Elina, redaktör

 • Avatar Lisa Larsson 2020-03-3 22:43 (38 dagar sen)

  Jag har en liten undran! De människor som varit smittade och blivit friska är de immuna?

 • Avatar Elina Mattsson 2020-03-3 10:50 (38 dagar sen)

  Hej Cecilie!
  WHO hävdar fortfarande att husdjur inte smittar eller kan bli smittade. De skriver så här:

  "Can I catch COVID-19 from my pet?

  No. There is no evidence that companion animals or pets such as cats and dogs have been infected or could spread the virus that causes COVID-19."

  Svensk översättning:

  "Kan jag få covid-19 från mitt husdjur?

  Nej. Det finns inga bevis för att sällskapsdjur eller husdjur, som katt och hund, har blivit smittade eller skulle kunna sprida viruset som orsakar covid-19. "

  Angående inkubationstiden skriver WHO så här:

  ”How long is the incubation period for COVID-19?

  The “incubation period” means the time between catching the virus and beginning to have symptoms of the disease. Most estimates of the incubation period for COVID-19 range from 1-14 days, most commonly around five days. These estimates will be updated as more data become available.”

  På svenska:

  ”Hur lång är inkubationstiden för covid-19”

  Med inkubationstid menar man tiden mellan att man smittas med viruset och när man får sina första symtom. De uppskattningar som gjorts av inkubationsperioden för COVID-19 ligger på ett spann från 1-14 dagar, vanligast är runt fem dagar. Den här uppskattningen kommer uppdateras när mer data kommer in.”

  Läs fler frågor och svar om coronaviruset hos WHO här: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

  / Elina, redaktör

 • Avatar Cecilie Jansson 2020-03-2 16:46 (39 dagar sen)

  Hej
  Konstigt dom på WHO säger dom inte alls vet om det smitter i inkubasjonstiden, mens ni säger nej och att inkubationstiden kan vara längre än 14 dagar.
  Samt WHO har gått ut med att en hund i Japan, där ägaren testat postiv, gjorde hunden det samma. Test svaret på hunden var svag grad av virus, men testet var positivt. Men dom tror inte hundar blir dålige. Men kan bli smittad. Fhi har väl fått höra av WHO att Sverige inte tar detta så allvarlig som man borde. Så informationen som går ut från företag som deras, borde kolla noga vad WHO går ut med. Dom sitter på den största expertisen av forskare runt covid-19.

 • Avatar Yvonne 2020-03-2 13:39 (39 dagar sen)

  Jag har vaccinerat mig mot lunginflammation för en del år sedan, kan det påverka att få sjukdomen lindrigare om man skulle få den?

 • Avatar Abida Fahim 2020-02-27 21:21 (43 dagar sen)

  Det är bra


Annons
Annons
Annons