Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hud & hår

Rosfeber (erysipelas)


Uppdaterad den: 2018-06-17
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är rosfeber?

Ensidig rosfeber

Rosfeber är en bakteriell infektion i huden. Typiska symtom är välavgränsad kraftig rodnad över ett område på benet eller ansiktet, mer sällan på andra delar av kroppen. Hudrodnaden ömmar och är värmeökad. Ofta förekommer också feber och ömma lymfkörtlar. Symtomen uppkommer och utvecklar sig under något eller några dygn.

Orsak

Rosfeber beror oftast på infektion med grupp A-streptokocker (GAS) eller grupp G-streptokocker som kommer in genom huden på grund av skada eller sjukdom i huden. Ibland är orsaken stafylokocker. Bakterierna sprider sig under hudytan och skapar en ytlig infektion.

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av klinisk undersökning av huden. Symtom med hög feber och försämrat allmäntillstånd kan vara tecken på en djupare infektion, och då är det extra viktigt att snabbt påbörja behandling. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Blodprover eller odlingar behövs inte för diagnosen. 

Behandling

Rosfeber behandlas med antibiotika och effekten är vanligtvis mycket god. 

I allvarliga fall är det aktuellt med inläggning på sjukhus för intravenös antibiotikabehandling. Om rosfebern sitter i ansiktet brukar man också påbörja behandlingen på sjukhus.

Annons
Annons

Prognos

Prognosen är god om man får antibiotika. Utan antibiotika kan infektionen sprida sig djupare och bli allvarligare. 

Med rätt behandling förbättras tillståndet inom 24 till 48 timmar, men ibland kan det ta upp till 72 timmar. Om symtomen inte förbättras inom denna tid kan det handla om en annan sjukdom. En del patienter upplever att rodnaden blir mörkare när antibiotikabehandlingen har påbörjats. Detta beror på att bakterier som dör frigör enzymer som ökar den lokala inflammationen. Det är alltså inte tecken på att behandlingen inte fungerar.

Om man har haft rosfeber är risken större att man får det igen, antagligen för att man har andra tillstånd som gör att man lättare drabbas. En studie visade att 30 % av personer med rosfeber hade fått ny rosfeber inom tre år.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »


Annons