Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hud & hår

Nedkylning – (hypotermi)


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är hypotermi?

Direkt översatt betyder det låg temperatur. I detta sammanhang menas låg central kroppstemperatur. Central kroppstemperatur är temperaturen i kroppens inre. Central kroppstemperatur under 35 ℃ kallas hypotermi. Hypotermi delas in efter svårighetsgrad (olika indelningar förekommer):

 • Grad 1: 32–35 ℃.
 • Grad 2: 28–32 ℃.
 • Grad 3: under 28 ℃.

Det bästa sättet att mäta temperaturen på är att använda en termometer som förs in 10 cm i ändtarmsöppningen. Efter cirka fem minuter tas termometern ut och temperaturen läses av. Många termometrar som finns i hemmet går inte längre ner än till 34,4 °C och det krävs då annan utrustning för att mäta rätt temperatur. Temperaturmätningar i armhålan eller liknande är inte tillförlitliga om du vill veta den centrala kroppstemperaturen. På senare tid har det kommit speciella örontermometrar som är ganska noggranna.

Vem löper störst risk att bli nedkyld?

Din kropp klarar i de flesta situationer av att upprätthålla normal kroppstemperatur. Om du utsätts för låg temperatur eller kylig och fuktig omgivning under en längre tid kan kroppens kontrollmekanismer tappa förmågan att upprätthålla kroppstemperaturen. När din kropp förlorar mer värme än den kan producera blir den nedkyld och hypotermi uppstår. Våta eller fuktiga kläder ökar risken för nedkylning, till exempel om du faller ner i kallt vatten.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

En stor del av de fall av hypotermi som är livshotande uppkommer i samband med akuta förgiftningar. Det gäller särskilt alkohol och narkotika. Du kan emellertid också få låg kroppstemperatur utan att vara berusad eller förgiftad.

Barn och äldre är särskilt utsatta. Barn, eftersom de har en stor avdunstningsyta i förhållande till sin kroppsvolym, ett omoget system för temperaturkontroll och lägre värmeproduktion. Äldre människor känner ofta inte kyla lika bra och har samtidigt lägre värmeproduktion. Personer med demenssjukdom kan försätta sig själv i situationer där de kan bli nedkylda.

Oftast hör vi talas om nedkylning i samband med olyckor eller skador i kalla omgivningar, till exempel drunkning, drunkningstillbud, folk som går vilse på fjället eller hamnar under ett snöskred. Förutom kylan kommer fuktighet och vind att öka nedkylningshastigheten. Nedkylning kan också ske inomhus, till exempel om en äldre person faller i sitt hem och blir liggande på golvet i flera timmar, kanske dagar.

Annons
Annons

Vad händer när du blir nedkyld?

Symtomen utvecklar sig oftast långsamt. Hos en nedkyld person försvinner gradvis förmågan att tänka klart och att röra sig. Personen i fråga kan därför vara ovetande om att han eller hon behöver första hjälpen. Allvarlig hypotermi kan orsaka dödsfall.

Temperatur mellan 35 och 32 °C

Kroppen försöker att återställa temperaturen genom darrningar och genom att dra ihop blodkärlen i huden. Puls och blodtryck ökar och andningen blir snabbare.

Temperatur under 32 ℃

Alla kroppsfunktioner nedregleras (sjunker) gradvis. Ämnesomsättningen sänks, du förbrukar mindre syre och producerar mindre koldioxid (CO2). Darrningen avtar, hjärtat arbetar mindre och pulsen går ner. Blodet cirkulerar långsammare, risken för blodpropp ökar och till slut upphör andningen.

Hur kan du bedöma graden av nedkylning?

Indelningen visas här ovan men om du inte har tillgång till en termometer finns det symtom och tecken som kan hjälpa dig att bedöma hur allvarlig nedkylningen är. Det är viktigt att förstå att dessa är mycket ungefärliga och på intet sätt kan ersätta en temperaturmätning.

Hypotermi grad 1

 • Patienten darrar men är vid fullt medvetande.
 • Huden är kall och blek.
 • Patienten är ofta orolig och kan klaga över smärtor i armbågar, händer, knäleder och underliv.

Hypotermi grad 2

 • Patienten darrar inte längre och medvetandegraden sänks gradvis.
 • Talet blir sluddrigare.
 • Andningen är långsam och svag.
 • Pulsen är långsam och kan vara oregelbunden.

Hypotermi grad 3

 • Patienten är medvetslös.
 • Mycket kall hud.
 • Extremt låg puls.
 • Ingen puls känns i armar eller ben på grund av dålig eller ingen blodcirkulation.
 • Få och små andningsrörelser.

Vad ska du göra och inte göra vid allvarlig nedkylning?

Vad du ska göra:

 1. Få bort personen från kylan. Om det inte går att komma inomhus ska personen skyddas mot vind, huvudet täckas och om möjligt ska kroppen isoleras från den kalla marken.
 2. Ta av våta kläder. Ersätt dem med ett varmt och torrt täcke.
 3. Ring 112 och tillkalla medicinsk hjälp. Medan du väntar på att hjälpen ska komma bör du följa hur personen andas. Om andningen upphör eller verkar farligt långsam eller ytlig bör du genast börja med hjärt-lungräddning.
 4. Använd din kroppsvärme. För att värma upp personens kropp kan du ta av dig dina kläder och lägga dig intill den nedkylda personen hud mot hud. Täck över er båda med en filt.
 5. Ge personen varm dryck utan alkohol om han eller hon är i stånd att dricka.

Vad du inte ska göra:

 1. Försök inte att värma upp personen med direkt värme. Använd inte varmt vatten, värmefilt/-kudde eller värmelampa för att värma upp personen. Lägg hellre varma kläder runt halsen, på bröstkorgen eller i skrevet. Försök inte att värma upp armar eller ben. Värme som tillförs armar och ben tvingar det kalla blodet tillbaka till hjärta, lungor och hjärna och kan medföra att den inre kroppstemperaturen faller. Detta kan framkalla en livshotande situation.
 2. Ge inte den nedkylda personen alkohol.
 3. Massera eller gnid inte personen. Nedkylda personer måste hanteras försiktigt, annars kan hjärtat stanna.

Alla nedkylda personer bör transporteras till närmaste sjukhus. Det viktigaste är att de inte utsätts för ytterligare värmeförluster, det vill säga att våta kläder tas av och att den nedkylda personen sveps in i varma plädar eller liknande. Graden av nedkylning avgör den fortsatta behandlingen och utfallet.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »


Annons