Fakta | Hud & hår

Nagelförändringar, patientrådgivning


Publicerad den: 2013-01-24
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är nagelförändringar?

 • Naglarna är en del av huden. En rad olika hudsjukdomar kan leda till nagelförändringar.
 • Förändringar av naglarna kan också vara tecken på någon annan sjukdom i kroppen. I sådana fall ger sjukdomen även andra symtom än nagelförändringar och diagnosen ställs inte på grundval av nagelförändringarna.
 • Naglarnas form och utseende varierar från person till person och naglarna utvecklas också med åldern. Hos småbarn är det bland annat normalt med konkava naglar.
 • Om nagelförändringarna är symmetriska – det vill säga att de finns på både händer och fötter – och finns på många eller de flesta av naglarna, är det troligt att detta är ett led i en generell sjukdom eller ett generellt tillstånd.
 • Om bara en eller få naglar är förändrade är det troligare att sjukdomen är finns lokalt.

Vad är orsaken till nagelförändringar?

Vanliga orsaker

 • Akuta skador:
  • Till exempel blodansamling under nageln (blånagel).
 • Infektion i nagelroten, akut.
 • Infektion i nagelroten, kronisk.
 • Nageltrång.
 • Nagelsvamp:
  • Naglarna blir missfärgat gula, förtjockade, deformerade och löser ofta upp sig eller smular sönder
 • Psoriasis:
  • Pitting är en typ av nagelförändringar som ses vid psoriasis
  • De utgörs av punktformiga fördjupningar i nagelplattan
  • Förekommer hos 10–50 % av personer med psoriasis, men kan också förekomma vid andra sjukdomar
 • Exponering för lösningsmedel:
  • Är bland de vanligaste orsakerna till dålig nagelkvalitet
  • Inkluderar nagellacksborttagningsmedel och fuktig miljö med ständig uppblötning av keratinet i nageln

Mer sällsynta orsaker

 • Bristtillstånd, till exempel vitaminbrist, undernäring:
  • Dålig nagelkvalitet med uppsplittring av nageln och utveckling av konkav nagelplatta kan ses vid olika bristtillstånd
 • Cancer i födelsemärke, malignt melanom :
  • Ska misstänkas vid utveckling av en mörk missfärgning under en nagel
  • Pigmentering av huden vid nagelroten är typisk

Olika utseenden på nagelförändringar

 • Klubbfingrar:
  • Orsaken är inte helt känd
  • Mjukvävnaden under den innersta nagelplattan är förtjockad och gör denna del av nageln svampig och förtjockad
  • Klubbfingrar kan förekomma vid en rad olika sjukdomar, särskilt i lungor och luftvägar
 • Skedformade naglar:
  • Tvärgående eller längsgående fördjupningar i nageln så att den blir "skedformad"
  • Hos nyfödda kan detta vara en normalvariant som rättar till sig själv efter några år
  • Tillståndet kan orsakas av skada, yrkesmässig exponering för petroleumbaserade lösningsmedel, järnbrist eller hemokromatos, en ärftlig sjukdom då järn anhopas i kroppen
 • Gul nagel:
  • Orsaken är inte helt känd
  • Nageln växer långsammare och blir förtjockad, nageln blir mera krökt, den vita delen av nageln försvinner och nageln blir gulfärgad
  • Kan ses hos patienter med olika kroniska sjukdomar
 • Vit nagel:
  • Nagelplattan är separerad från nagelbädden, vilket leder till vit missfärgning av det berörda området
  • Kan bero på lokala problem, som vårtor, nagelsvamp eller skada
 • Tvärgående linjer i nageln:
  • Skadan uppstår på samma ställe i nagelplattan i de flesta eller samtliga naglar (Beaus linjer)
  • Kan orsakas av alla sjukdomar som stör nageltillväxten eller av skador
 • Längsgående linjer i nageln:
  • Finns normalt hos de flesta mörkhyade personer

Vad kan man göra själv?

 • Nagelsvamp:
  • Behandlas med moderna svampmedel
 • Kronisk nagelbandsinfektion:
  • Håll den angripna nageln torr och undvik ytterligare nagelbandsskada
  • Tillståndet blir inte bra utan att nagelbandet får växa fram igen, vilket kan ta tre till fyra månader
  • Du måste använda handskar med invändigt bomullsfoder vid allt fuktigt arbete och en skyddande vaselinfilm måste läggas på nagelbandet många gånger om dagen
  • Vid behov kan du dessutom växla mellan att använda en antibiotikasalva och ett svampmedel som var för sig läggs på minst en gång dagligen i starten av behandlingen, eventuellt kortisonpreparat – för detta behöver du få recept från läkare
 • Plågsamt tjocka tånaglar:
  • Om en underliggande sjukdom inte kan påvisas eller behandlas bör du uppsöka en fotvårdsspecialist för att få hjälp och praktiska råd om egenbehandling
  • En del av keratinet kan lösas upp genom att nageln täcks med 40 % karbamidsalva, omkringliggande hud skyddas med zinkpasta och området täcks med ett fingerskydd, ett avklippt handskfinger eller ett tätt plåster i en vecka, varefter nageln trimmas ner

När ska man söka vård?

 • De flesta nagelförändringar är oskyldiga och behöver ingen behandling.
 • Vid smärtsamma nagelförändringar bör man söka vård.
 • Pigmentförändringar under nageln (bruna, svarta) bör genast undersökas eftersom de i sällsynta fall kan vara farliga.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har förändringarna funnits?
 • Har du själv någon förklaring på hur förändringarna kan ha uppstått?
 • Har du någon kronisk sjukdom?
 • Har du andra symtom eller besvär?
 • Har du skadat nageln?

Undersökningar

 • Naglarna undersöks. Ibland tas prov för att bedöma om det finns bakterier eller svamp som utlöser symtomen.
 • Vid misstanke om underliggande sjukdom görs en mer omfattande undersökning.
 • Som regel behövs inte ytterligare undersökningar.

Remiss 

 • Är vanligen inte nödvändig, men vid oklar diagnos kan det vara aktuellt att remittera till en hudspecialist.

Annons
Annons
Annons