Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hud & hår

Hudinfektion (flegmone)

Vid flegmone, som också kallas cellulit, är området över infektionen ömt, rodnat, värmeökat och utan skarp gräns mot normal hud.


Uppdaterad den: 2023-09-22

Annons

Vad är flegmone?

Flegmone (cellulit)

Flegmone är en akut bakterieinfektion i de djupare delarna av huden och underhuden. Flegmone kallas också för cellulit.

Tillståndet är vanligare bland äldre personer, men kan förekomma i alla åldrar.

Annons
Annons

Symtom

Infektionen leder till försämrat allmäntillstånd och en person med flegmone är uppenbart sjuk. Vanliga ställen för hudinfektionen är benen och i ansiktet. Området över infektionen blir ömt, rodnat och värmeökat. Det finns dock inga tydliga förändringar i det yttre hudlagret och ingen skarp gräns mot normal hud. 

Orsak

Tillståndet beror på en infektion med bakterier, oftast streptokocker eller gula stafylokocker. I sällsynta fall kan andra bakterier ligga bakom infektionen.

Infektionen uppstår ofta som en komplikation till ett sår eller en hudskada. Den kan också bero på djurbett. En nyligen genomgången flegmone medför ökad ansamling av lymfa i vävnaderna, som ökar risken för ny infektion – en infektion som ofta varar längre än den första.

Annons
Annons

Diagnos

Vid en läkarundersökning ses typiska förändringar i huden som rodnad, svullnad, värmeökning och smärta över området. Blodprover som sänka, CRP och vita blodkroppar ger en uppfattning om hur infektionen påverkar kroppen. 

Behandling

Om infektionen är allvarlig är det viktigt att hålla det inflammerade området i vila. I vissa fall är det lämpligt med sängläge.

Behandlingen varierar beroende på hur allvarligt tillståndet är. Personer med bra motståndskraft och som bara är måttligt påverkade kan behandlas med antibiotika hemma. Om personen är medtagen behövs inläggning på sjukhus för att påbörja antibiotikabehandling direkt i blodet. Flegmone i ansiktet eller på huvudet kräver alltid inläggning på sjukhus, eftersom det finns risk för spridning av infektionen till hjärnan.

Prognos

Antibiotika botar tillståndet i de flesta fall. Ibland behövs behandling på sjukhus. Vid snabb och dramatisk försämring av tillståndet kan det röra sig om en allvarligare infektion (GAS-infektion), som kan kräva operation omgående.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.