Fakta | Hud & hår

Hudinfektion (flegmone)


Uppdaterad den: 2013-03-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är flegmone?

Flegmone är en akut utbredd infektion i underhud och bindväv som ger påverkat allmäntillstånd. Infektionen kan i vissa fall utvecklas till en allvarlig infektion.

Infektionen kan nå olika djup mellan hud och bindvävshinnor. Över den djupliggande infektionen är huden röd och varm utan förändringar i överhuden. Det finns ingen skarp gräns mot normal hud.

Orsak

Tillståndet beror på en infektion med bakterier, oftast streptokocker eller gula stafylokocker. I sällsynta fall kan andra bakterier ligga bakom infektionen.

Annons
Annons

Infektionen uppstår ofta som en komplikation till ett sår eller en hudskada. Den kan också bero på ett hundbett. En nyligen genomgången flegmone medför ökad ansamling av lymfa i vävnaderna, som ökar risken för ny infektion – en infektion som ofta varar längre än den första.

Hur diagnostiseras tillståndet?

Vid en läkarundersökning ses typiska förändringar i huden: Rodnad, svullnad, lokal värme och ömhet. Med hjälp av blodprover kontrollerar läkaren sänka och vita blodkroppar för att få en uppfattning om hur infektionen påverkar kroppen. I undantagsfall kan det bli aktuellt med röntgen eller magnetkameraundersökning för att utesluta en livshotande infektion.

Behandling

Eftersom infektionen är allvarlig är det viktigt att hålla det inflammerade området i vila. I vissa fall är det lämpligt med sängläge.

Annons
Annons

Behandlingen kan vara olika beroende på om smittan har uppstått på eller utanför sjukhuset. Vid smitta utanför sjukhus används vanligt penicillin. Om smittan har uppstått på sjukhus är det större risk för att bakterien kan vara resistent. I så fall används särskild antibiotika.

Det är ofta aktuellt med sjukhusinläggning vid behandling och i vissa fall behövs operation.

Prognos

Antibiotika botar tillståndet i de flesta fall. I undantagsfall måste patienten läggas in på sjukhus för behandling. Vid snabb och dramatisk förvärring av tillståndet kan det befaras att det är en allvarligare infektion, som kan kräva operation omgående.


Annons
Annons
Annons