Fakta | Hud & hår

Hudinfektion (flegmone)

Vid flegmone, som också kallas cellulit, är området över infektionen ömt, rodnat, värmeökat och utan skarp gräns mot normal hud.

Uppdaterad den: 2019-08-26
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är flegmone?

Flegmone är en akut bakterieinfektion i de djupare delarna av huden och underhuden. Infektionen leder till försämrat allmäntillstånd och en person med flegmone är uppenbart sjuk. Området över infektionen blir ömt, rodnat och värmeökat. Det finns dock inga tydliga förändringar i det yttre hudlagret och ingen skarp gräns mot normal hud. Flegmone kallas också för cellulit.

Orsak

Tillståndet beror på en infektion med bakterier, oftast streptokocker eller gula stafylokocker. I sällsynta fall kan andra bakterier ligga bakom infektionen.

Infektionen uppstår ofta som en komplikation till ett sår eller en hudskada. Den kan också bero på djurbett. En nyligen genomgången flegmone medför ökad ansamling av lymfa i vävnaderna, som ökar risken för ny infektion – en infektion som ofta varar längre än den första.

Annons
Annons

Diagnos

Vid en läkarundersökning ses typiska förändringar i huden: Rodnad, svullnad, lokal värme och ömhet. Blodprover som sänka, CRP och vita blodkroppar ger en uppfattning om hur infektionen påverkar kroppen. I undantagsfall kan det bli aktuellt med röntgen eller magnetkameraundersökning för att utesluta en livshotande infektion.

Behandling

Om infektionen är allvarlig är det viktigt att hålla det inflammerade området i vila. I vissa fall är det lämpligt med sängläge.

Behandlingen varierar beroende på hur allvarligt tillståndet är. Patienter med bra motståndskraft och som bara är måttligt påverkade kan behandlas med antibiotika hemma. Om patienten är medtagen behövs inläggning på sjukhus för att påbörja antibiotikabehandling direkt i blodet. Flegmone i ansiktet eller på huvudet kräver alltid inläggning på sjukhus, eftersom det finns risk för spridning av infektionen till hjärnan.

Annons
Annons

I vissa fall är det nödvändigt med operation för att dränage. Operation är också nödvändigt om det finns misstanke om GAS-infektion.

Prognos

Antibiotika botar tillståndet i de flesta fall. I undantagsfall måste patienten läggas in på sjukhus för behandling. Vid snabb och dramatisk försämring av tillståndet kan det röra sig om en allvarligare infektion (GAS-infektion), som kan kräva operation omgående.

Vilka nya behandlingar finns mot Atopiskt eksem? I Aktiv patient får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »