Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hud & hår

Första hjälpen vid brännskada

Hos små barn utgör skållning, till exempel med varmt vatten, majoriteten av alla brännskador.


Uppdaterad den: 2020-04-07

Annons

Ytliga överhudsbrännskador kan man behandla själv, med vissa undantag. Allvarliga brännskador måste alltid behandlas av sjukvårdspersonal. Se separat text om bedömning av brännskada.

Akutbehandling

Vad man gör eller inte gör de första sekunderna och minuterna efter brännskadetillfället kan få avgörande betydelse för det slutliga utfallet. Man måste få stopp på skadeprocessen, kyla ner skadan, eventuellt ge smärtstillande samt täcka över brännskadan.

Annons
Annons

Stoppa skadeprocessen

Man måste få bort värmekällan eller få bort den skadade från värmekällan. Eld bör släckas med vatten, en matta eller genom att den skadade rullas runt på marken. Varmt, brinnande eller förkolnat tyg eller kläder ska omedelbart avlägsnas, gärna med hjälp av sax. Tyg som bränts fast får sitta kvar. Klipp i stället runtom. Brännskador av asfalt kyls ner med vatten, men avlägsna inte asfalten – detta görs i ett senare skede. Vid elektriska brännskador måste den skadade först kopplas bort från strömkällan innan första hjälpen kan inledas.

Kyl brännskadan

Aktiv kylning leder bort värmen kan förhindra att brännskadan blir större och lindrar smärtan. Kylning kan vara meningsfull om den påbörjas inom någon minut efter skadetillfället – ju tidigare desto bättre. Spolning med rinnande ljummet vatten (20 °C) bör pågå i upp till 20 minuter, till exempel i duschen.

Isvatten skall inte användas eftersom kraftig sammandragning av blodkärlen i huden kan öka brännskadans utbredning. Om stora hudområden kyls ner kan kroppstemperaturen sjunka, särskilt hos barn, och detta kan förvärra tillståndet. "Cool the burn, not the patient". Kemiska brännskador måste spolas med rikliga mängder vatten.

Om skadan inte är bagatellartad bör man ringa 1177, alternativt 112 vid svår skada, för att få råd och hjälp.

Annons
Annons

Smärtlindring

Brännskadan gör att fria nervändar i huden som förmedlar smärta blottläggs. Detta gör ibland skadan mycket känslig för smärta. Genom att kyla ner och täcka över brännskadan minskas smärtorna, vilket i många fall är tillräcklig behandling. I annat fall kan man ge smärtstillande läkemedel, till exempel ibuprofen.

Övertäckning av brännskadan

Efter nedkylning av brännskadan bör den täckas över. Om skadan kräver läkarbehandling kan man göra följande som första hjälpen.

Täck över brännskadan och eventuellt också den skadade för att hålla denne varm (vid större brännskada). Skadan kan täckas på flera sätt. Enklast är med ett stycke rent bomullstyg, exempelvis en handduk eller örngott. I akutläget kan man också täcka brännskadan med plastfolie. Riv av de första centimetrarna av folien. Plasten längre in på rullen är praktiskt taget steril. Den är dessutom smidig, fastnar inte i såret, är ogenomtränglig, fungerar som en barriär och är genomskinlig så att man kan inspektera skadan. Lägg plastfolien ovanpå skadan. Bind inte fast den runt det skadade området. En pläd håller den skadade varm. Brännskador på en hand kan täckas med en plastpåse.

Undvik våta omslag på större ytor eftersom värmeförlusten under transporten till sjukhuset kan bli omfattande. Undvik att använda kräm eller salva på det skadade stället i detta stadium. Det kan försvåra bedömningen av brännskadan när den skadade kommer till läkare eller sjukhus.

Rengöring av brännskadan

Om brännskadan inte är större än att man kan behandla den själv måste man rengöra såret innan man lägger på förband. En ny brännskada är praktiskt taget steril och det är viktigt att skydda den från infektion. Rengör såret med vanligt rinnande vatten, om möjligt tillsatt med mild tvål. Små och hela blåsor kan man låta vara. Stora blåsor som påverkar den skadade kroppsdelen kan punkteras – kom dock ihåg att blåsor innebär att skadan är en delhudsskada och att den skadade helst bör bedömas av vårdpersonal.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Förband

De minsta brännskadorna kan behandlas lokalt med salva eller kräm och täckas med torr kompress och förband. För större brännskador – då den skadade bör behandlas av vårdpersonal – finns flera olika specialförband, till exempel bandage/nät insmorda med salva eller vaselin som gör att bandaget inte fastnar i såret.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons