Fakta | Hud & hår

Första hjälpen vid brännskada

Skapa dig ett första intryck av brännskadans omfattning och allvarlighetsgrad.


Publicerad den: 2013-01-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Ytliga överhudsbrännskador kan du behandla själv, med vissa undantag (se bedömning av brännskada). Allvarliga brännskador måste alltid behandlas av sjukvårdspersonal.

Animation av brännskador

Akutbehandling

Vad du gör eller inte gör de första sekunderna och minuterna efter skadetillfället kan få avgörande betydelse för det slutliga utfallet. Du måste få stopp på skadeprocessen, kyla ner skadan, eventuellt ge smärtstillande samt täcka över brännskadan.

Stoppa skadeprocessen

Du måste få bort värmekällan eller få bort den skadade från värmekällan. Varmt, brinnande eller förkolnat tyg eller kläder ska omedelbart avlägsnas, gärna med hjälp av sax. Eld bör släckas med vatten, en matta eller genom att den skadade rullas runt på marken. Se till så att du inte bränner dig själv. Tyg som bränts fast får sitta kvar. Klipp i stället runtom. Brännskador av asfalt kyls ner med vatten, men avlägsna inte asfalten. Vid elektriska brännskador måste den skadade först kopplas bort från strömkällan innan första hjälpen kan inledas.

Annons
Annons

Kyl brännskadan

Om skadan inte är bagatellartad bör du ringa 112 för att få råd och hjälp. Aktiv kylning leder bort värmen och förhindrar att brännskadan blir större. Kylning kan vara meningsfull om den påbörjas inom enstaka minuter efter skadetillfället. Spolning med rinnande ljummet vatten (15°C) bör pågå i upp till 10–15 minuter, till exempel i duschen. Isvatten skall inte användas eftersom kraftig sammandragning av blodkärlen i huden kan öka brännskadans utbredning. Om stora hudområden kyls ner kan kroppstemperaturen sjunka, särskilt hos barn, och detta kan förvärra tillståndet. "Cool the burn, not the patient". Kemiska brännskador måste spolas med rikliga mängder vatten.

Smärtlindring

Brännskadan gör att nervändar blottläggs vilket ibland orsakar svåra smärtor. Genom att kyla ner och täcka över brännskadan minskas smärtorna och är i många fall tillräcklig behandling. I annat fall kan man ge smärtstillande läkemedel, till exempel ibuprofen.

Övertäckning av brännskadan

Efter nerkylning av brännskadan bör den täckas över. Om skadan kräver läkarbehandling kan du göra följande som första hjälpen.

Annons
Annons

Täck över brännskadan och eventuellt också patienten för att hålla denna/e varm (vid större brännskada). Skadan kan täckas på flera sätt. Enklast är med ett stycke rent bomullstyg, exempelvis en handduk eller örngott. Brända områden på händer eller fötter kan täckas med en plastpåse eller lite plastfolie av typ gladpack. Riv av de första centimetrarna av folien. Plasten längre in på rullen är praktiskt taget steril. Den är dessutom smidig, fastnar inte i såret, är ogenomtränglig, fungerar som en barriär och är genomskinlig så att man kan inspektera skadan. Lägg filmen ovanpå skadan. Bind inte fast den runt det skadade området. En pläd håller patienten varm. Brännskador på en hand kan täckas med en genomskinlig plastpåse.

Undvik våta omslag på större ytor eftersom värmeförlusten under transporten till sjukhuset kan bli omfattande. Undvik att använda kräm eller salva på det skadade stället i detta stadium. Det kan försvåra bedömningen av brännskadan när den skadade kommer till läkare eller sjukhus.

Rengöring av brännskadan

Om brännskadan inte är större än att du kan behandla den själv måste du rengöra såret innan du lägger på förband. En ny brännskada är praktiskt taget steril och det är viktigt att bevara den steril. Rengör såret med sterilt vatten eller mild tvållösning, eventuellt utspädd klorhexidin. Små och hela blåsor kan du låta vara. Stora blåsor punkteras – kom dock ihåg att stora blåsor innebär att skadan är en delhudsskada och att den skadade helst bör tas om hand av vårdpersonal.

Förband

De minsta brännskadorna kan behandlas lokalt med salva eller kräm och täckas med torr kompress och förband. För större brännskador – då den skadade egentligen bör behandlas av vårdpersonal – finns flera olika specialförband, till exempel bandage/nät insmorda med salva eller vaselin som gör att bandaget inte fastnar i såret.


Annons
Annons
Annons