Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hud & hår

Erythema nodosum


Uppdaterad den: 2013-03-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är erythema nodosum (knölros)?

Erythema nodosum (knölros) är en typ av inflammation i underhudsfettet (pannikulit). Tillståndet visar sig i början som en svullnad av röda knölar som är mycket känsliga för tryck. De flesta knölarna är lokaliserade symmetriskt på underbenens framsida. Man vet inte säkert hur erythema nodosum uppstår men i många fall är orsaken en underliggande sjukdom som det är viktigt att påvisa och, om möjligt, behandla. Hantering av den underliggande orsaken är det mest effektiva sättet att lindra erythema nodosum på. Tillståndet är i de flesta fall självbegränsande.

Erythema nodosum anges förekomma hos en till fem personer per 100 000. Hos vuxna är erythema nodosum vanligare bland kvinnor än bland män (6:1). Bland barn är könsförhållandet mellan flickor och pojkar 1,2:1. Sjukdomen är vanligast bland personer i 20–30 års ålder, även om erythema nodosum kan uppträda i alla åldrar.

Annons
Annons

Symtom och tecken

Tillståndet debuterar ofta med ömma utslag på underbenen som i regel har föregåtts av feber, kraftlöshet och ledsmärtor. Knölarna vid erythema nodosum varierar från 1 till 10 cm i diameter och är dåligt avgränsade. Knölar på framsidan av underbenen är vanligast, även om sträckytorna på underarmarna, låren och kroppen också kan ha utslag. I början är knölarna fasta, men med tiden blir mjukare. Enskilda knölar kan finnas kvar i två veckor, medan nya knölar kan fortsätta att komma i upp till sex veckor. Det kan ta cirka en till två månader innan knölarna försvinner helt. Färgen på knölarna ändrar sig från högröd till rödviolett och rödbrun, och i slutfasen ser knölarna ofta ut som blodutgjutningar. Knölarna omvandlas inte till sår, och de går ofta tillbaka utan att efterlämna tunn hud (atrofi) eller ärrvävnad.

Utbrottet av erythema nodosum föregås ofta av olika besvär (ett prodrom). Prodromet uppträder i regel så tidigt som en till tre veckor före debuten av erythema nodosum, beroende på orsak. Specifika symtom kan vara viktminskning, kraftlöshet, lätt feber, hosta och ledsmärtor med eller utan ledinflammation (artrit). Hos en del kan ledsmärtorna fortsätta i upp till två år efter att tillståndet erythema nodosum har gått över.

Det kan föreligga symtom och tecken på underliggande sjukdom, till exempel sarkoidos, leukemi, Crohns sjukdom, ulcerös kolit – eller infektioner som halsinflammation, tuberkulos, hiv-infektion.

Orsak

Erythema nodosum är troligen en form av allergisk reaktion i huden som uppträder på grund av en annan bakomliggande sjukdom. Vanligtvis (upp till 55 %) hittar man inte den underliggande orsaken till erythema nodosum, men det finns många möjliga orsaker. Tidigare var tillståndet ett välkänt tecken på tuberkulos, men idag är andra orsaker vanligare. Streptokockinfektion (halsfluss) är idag den vanligaste, kända utlösande faktorn (cirka 30–50 %), särskilt hos barn. Andra typer av infektioner kan också utlösa erythema nodosum. Läkemedel (3–10 %) – till exempel p-piller – och hormonella reaktioner, kronisk inflammationssjukdom i tarmen (1–4 %) och sarkoidos (upp till 25 %) är vanliga orsaker hos vuxna. Cancersjukdomar ger sällan erythema nodosum.

Annons
Annons

Hur diagnostiseras tillståndet?

Man ställer diagnosen baserat på de typiska symtomen som föreligger, med karaktäristiska knölar i huden. Det är ofta nödvändigt med undersökning av hela kroppen för att påvisa eventuella underliggande orsaker. Det är också aktuellt att ta blodprover och bakterieprover från hals och eventuellt avföring. Det kan vara aktuellt med tuberkulinprov. Dessutom kan det vara nödvändigt att ta röntgenbilder av lungor och bröstkorgen för att om det kan föreligga tuberkulos eller sarkoidos.

Beslutet att gå vidare med ytterligare utredning, som till exempel vävnadsprov av huden, beror på om man hittar en förklaring till symtomen.

Behandling

Det finns ingen bra behandling av tillståndet, men symtomen kan lindras. Om underliggande sjukdom är orsaken till erythema nodosum, koncentrerar sig läkare på att behandla denna sjukdom.

Du kan själv lindra symtomen genom att vila med benen högt. En del kan också vara hjälpta av stödstrumpor och elastisk binda. I vissa fall kan sängvila var nödvändigt men långvarig sängvila är inte bra. Smärtlindring med läkemedel kan vara aktuellt.

Prognos

Erythema nodosum går i de flesta fall över av sig själv. Tillståndet pågår i regel i sex till åtta veckor, men i enstaka fall kan förloppet vara längre. Om en underliggande orsak finns kvar kan också hudsjukdomen finnas kvar.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons