Fakta | Hud & hår

Bältros, nervsmärtor (postherpetisk neuralgi)

Hög ålder är den viktigaste riskfaktorn för att få nervsmärtor efter bältros.

Uppdaterad den: 2017-09-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är postherpetisk neuralgi?

Bältros (herpes zoster) är en sjukdom som orsakas av vattkoppsvirus (varicellavirus). Bältros uppstår oftast hos personer som tidigare har haft vattkoppor. När vattkoppssjukdomen är över stannar viruset kvar i kroppen. Det "vilar" i nervrötterna intill ryggmärgen eller nära hjärnan. Av någon anledning kan viruset bli aktivt igen. Viruset följer då en nerv ut från ryggmärgen, eller om utbrottet sker på huvudet följer viruset en hjärnnerv ut från hjärnan. Längs nervens förgrening uppstår ett utslag – bältros.

I de flesta fall går bältros över av sig själv inom några veckor. Men hos vissa stannar smärtorna kvar i flera månader, till och med i flera år, trots att utslaget har försvunnit. Detta tillstånd kallas postherpetisk neuralgi, som betyder nervsmärtor efter bältros.

Tillståndet uppstår hos cirka 10 % av dem som har haft bältros. Men ju äldre man är desto högre är risken.

Annons
Annons

Riskfaktorer

Ålder är den viktigaste riskfaktorn för att få nervsmärtor efter bältros. Risken för att få postherpetisk neuralgi har visats vara högre hos dem med kraftiga smärtor, extra intensiva utslag eller om smärtor uppstår långt innan utslaget uppstår. 

Symtom

Smärtor som stannar kvar efter ett bältrosutbrott. Smärtorna beskrivs som brännande, kan vara kraftiga, åtföljs ofta av klåda och de följer den ursprungliga hudinflammationens utbredning. Smärtorna kommer ofta i anfall, som elektriska stötar. Samma hudområde kan även vara extra känsligt. Lätta beröringar kan i många fall utlösa smärta. En del personer har måttliga smärtor medan andra har betydligt besvärande smärtor. Besvären vid postherpetisk neuralgi kan vara så kraftiga att livskvaliteten kan bli nedsatt.

Behandling

Syftet med behandlingen är att lindra och förkorta smärtornas varaktighet. Vid milda besvär behövs ofta ingen annan behandling än att klargöra vad smärtorna beror på, eller möjligen milda smärtstillande tabletter (paracetamol). Vid starkare smärtor kan flera typer av behandling vara aktuellt. 

Annons
Annons

I början skriver läkaren ut smärtstillande tabletter. Det finns även en kräm med kapsaicin (chilipeppar) som verkar smärtstillande och som hjälper en del. Lidokainplåster kan vara ett alternativ för vissa. Vid behov av långvarig och kontinuerlig behandling används antingen ett antidepressivum eller ett antiepileptikum.

Kan postherpetisk neuralgi förebyggas?

Forskare och läkare har under senare år utvärderat om det går att förebygga denna komplikation. En rad åtgärder har provats och försök görs fortfarande. Men det är svårt eftersom det är osäkert vem som är i riskzonen. Nyare kunskap om riskfaktorerna, som nämndes ovan, gör att läkarna nu behandlar dessa patienter medan bältrosen fortfarande pågår i större utsträckning än tidigare. Vaccination mot Herpes zoster minskar risken för såväl herpes zoster som postherpetisk neuralgi.

Prognos

Hos de flesta försvinner smärtorna utan behandling. Även om det kan ta flera år, försvinner smärtorna till slut helt. I en studie av patienter över 60 år var förekomsten av smärta efter en månad 61 %, efter tre månader 24 % och efter sex månader 13 %. En annan studie visade att cirka 2 % hade smärtor längre än fem år. För de allra flesta var smärtorna milda efter så lång tid.


Annons
Annons
Annons