Fakta | Psoriasis

Psykologiska aspekter vid psoriasis

Att drabbas av en kronisk sjukdom som psoriasis är aldrig lätt, och många gånger känns det ofta värre ju yngre man är. Vid psoriasis får minst hälften av alla psoriatiker sin sjukdom före 30 års ålder, och många debuterar i samband med puberteten.
Annons

I olika undersökningar har man sett att framför allt kvinnor och yngre psoriatiker drabbas hårdast psykiskt. Det är inte ovanligt att man både känner sig stressad och frustrerad av sin nya situation och har även olika grader av nedstämdhet.

Man har i olika studier försökt att mäta hur olika hudsjukdomar påverkar den totala livskvaliteten. Bland olika hudsjukdomar som psoriasis, atopiskt eksem (”böjveckseksem”), nässelutslag och eksem, var de med psoriasis och atopiskt eksem mest plågade av sin sjukdom. Behövde man dessutom vårdas inlagd på sjukhus (sannolikt som ett tecken på en mer allvarlig sjukdom) blev livskvalitet ännu sämre.

När det gäller korrelationen mellan psoriasis och sänkt livskvalitet, visade utbredningen av sjukdomen (hur stor yta av kroppen som var täckt, Body Surface Area) och graden av klåda starkast samband. Vid en mer ingående analys var det inte bara utbredningen av sjukdomen, utan i högre grad hur sjukdomen påverkade vardagens aktiviteter och de sociala relationerna, som avspeglades i den sänkta livskvaliteten.

Annons
Annons

I en större amerikansk undersökning från 1990-talet, undersökte man hur olika sjukdomar påverkade den ”hälsorelaterade livskvaliteten”. Att ha psoriasis upplevdes då som värre än att ha t.ex. cancer, diabetes eller hjärtinfarkt (se nedan). Resultaten bygger på ett standardiserat frågeformulär (SF-36) och 644 psoriatiker ingår.

Därför är det nog extra viktigt vid en kronisk sjukdom som psoriasis att man nu enkelt via hemsidor kan lära sig mer om sin sjukdom, att det finns en aktiv intresseorganisation som Psoriasisförbundet och inte minst att det numer finns effektiv behandling att få, även för de med en svår sjukdom.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om psoriasis på NetdoktorPro »
Visa ICD-10/diagnoskod för psoriasis »

Annons
Annons
Annons