Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Psoriasis

Psoriasis - förekomst geografiskt och i olika åldrar

Annons

Psoriasis är vanligast inom den vita befolkningen. I Europa och USA har 2-3 procent psoriasis. I Norden är det troligen något vanligare, uppåt 3-4 procent.

Geografiska skillnader vad gäller psoriasis

I Kina och Sydostasien är det ovanligare med psoriasis, olika studier har visat på en frekvens på mellan 0,4-1,3 %. I Afrika är det stor skillnad mellan öst- och västkust – i Östafrika finns siffror som pekar på 2,8 %, medan det i Västafrika (som Angola och Nigeria) bara förekommer hos 0,3 % av befolkningen. Vidare finns det vissa folkslag som i princip aldrig får psoriasis, exempelvis eskimåer och latinamerikanska indianer. Stort intresse har riktats mot kostens betydelse för uppkomsten av psoriasis, då eskimåerna i stor utsträckning lever av fisk.

Psoriasis - diagnosen förekommer i alla åldrar

Psoriasis kan debutera vid alla åldrar, den äldsta personen som finns beskriven med nydebuterad psoriasis var 103 år gammal. Psoriasis finns även beskriven hos nyfödda, men detta är extremt ovanligt. Många får sin psoriasis i tonåren, efter till exempel en infektion, och man räknar med att 50 % av Sveriges psoriatiker fått sin sjukdom redan innan 20 års ålder.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Ledbesvär vid psoriasis (PsA)

Förutom hudbesvär kan man även drabbas av ledbesvär, som många gånger benämns psoriasisartit (PsA). Med detta menas en inflammation i en eller flera leder hos en person med psoriasis. Totalt får minst 10 % av psoriatikerna kronisk artrit (äkta ledinflammation), men många undersökningar talar för att en så hög andel som 30-40 % av de med psoriasis har varierande grad av ledbesvär (ifall man medräknar sk entesiter, dvs inflammation runt lederna). Det finns dock inget samband mellan svårighetsgraden av ledbesvären och hur mycket hudpsoriasis man har.

Vad som startar besvären med psoriasisartrit och varför bara vissa psoriatiker får ledbesvär är ännu oklart. Sannolikt är det många faktorer som samspelar för att ledsjukdomen ska bryta ut. Psoriasisartrit är något vanligare hos kvinnor än män, och det är framför allt medelålders personer som drabbas.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om psoriasis på NetdoktorPro »

Annons