Nyhet | Psoriasis

Socialstyrelsen: Så kan psoriasispatienter få bättre vård 

För att psoriasisvården ska bli bättre och mer jämnfördelad i landet har nu Socialstyrelsen kommit med ett första förlag till nationella riktlinjer. Bland annat menar man att andra insatser, som inte bygger på läkemedel, är minst lika viktiga vid behandling av psoriasis.  


Publicerad den: 2018-03-12
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Socialstyrelsen: Så kan psoriasispatienter få bättre vård 
Annons

Trots att omkring 300 000 personer i Sverige lever med psoriasis är det en sjukdom som är underbehandlad. Dessutom finns det stora regionala skillnader när det gäller behandlingsutbud och tillgänglighet, menar Socialstyrelsen.  
Men nu kan det bli bättring på dessa punkter i och med att myndigheten publicerat de första nationella riktlinjerna för psoriasisvård.  

Psoriasis kan leda till depression

Den kroniska hudsjukdomen psoriasis orsakas av en inflammation i huden som kan varierar från en lätt psoriasis, där patienten inte nödvändigtvis märker av sjukdomen, till en så svår psoriasis att den kan vara socialt invalidiserande. 

–  Har man svåra utslag kan det innebära att man ogärna visar sig bland andra och i allvarliga fall kan det även leda till att man hamnar i depression till följd av sjukdomen, säger Alexandra Karlén, projektledare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Samtal och utbildning – viktigt vid psoriasis

Förutom de vanliga behandlingsmetoderna, som receptbelagda salvor och krämer, finns även icke-farmakologiska åtgärder som är minst lika viktiga, skriver Socialstyrelsen.

Utbildning och samtalsstöd kan bland annat ge patienter en bättre förutsättning för att hantera och förbättra sin sjukdom, menar man, och en genomgång av riskfaktorer kan göra det lättare att sätta in åtgärder under ett tidigt skede. 

Annons
Annons

Klimatvård för de med svår psoriasis

För patienter som har svår psoriasis och som inte blivit hjälpta av andra behandlingsmetoder rekommenderas bland annat så kallad klimatvård.  

Vid klimatvård får patienten utbildning, fysisk träning ledd av sjukgymnast och schemalagd solning i ett varmare klimat i minst tre veckor.  

– Det har visat sig att klimatvård kan ge en betydande förbättring av tillståndet, dock varierar möjligheten att kunna erbjuda klimatvård betydligt i landet, vilket behöver förbättras, säger Åke Svensson, överläkare vid hudkliniken på Skånes Universitetssjukhus i Malmö och ordförande i prioriteringsgruppen, i pressmeddelandet.

Uppföljning för patienter med svår psoriasis

Det är även viktigt att patienter med svår psoriasis följs upp utifrån sin livssituation.  

– Det kan handla om att man gör regelbundna kontroller av blodtryck och blodsocker samt uppmärksammar levnadsvanor och samsjuklighet med till exempel hjärt- kärlsjukdomar, säger Alexandra Karlén. 

Dessa riktlinjer är en remissversion, och Socialstyrelsen kommer att ta emot synpunkter fram till och med den 31 maj. Slutversionerna av de nationella riktlinjerna väntas publiceras i början av 2019.  

Här kan du läsa mer: Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis. Stöd för styrning och ledning Remissversion

Annons
Annons

    Källor

  • Socialstyrelsen - http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/nyariktlinjerskagemerjamlikvardvidpsoriasis

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu