Nyhet | Psoriasis

Psoriasis: Biologiska läkemedel mer effektiva än syntetiska

En högre andel patienter med svår eller medelsvår psoriasis blir hjälpta av biologiska läkemedel än vid vanliga syntetiska läkemedel, enligt SBU som har utvärderat effekten av olika behandlingar vid psoriasis.


Publicerad den: 2018-06-15
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Psoriasis: Biologiska läkemedel mer effektiva än syntetiska
Annons

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har genom randomiserade och kontrollerade studier undersökt behandlingseffekten av syntetiska läkemedel, biologiska läkemedel och ljusbehandlingar vid psoriasis på huden.

Nu konstaterar de att en högre andel av patienter som behandlas med biologiska läkemedel uppnår en ”betydelsefull förbättring” efter tre till fyra månaders behandling.

De två syntetiska läkemedlen som man tittat på, metotrexat och apremilast, har även de en säkerställd effekt på hudåkomman, men andelen personer som förbättrades av dessa var lägre.

Annons
Annons

Däremot menar man att det saknas tillräckligt välgjorda studier för att avgöra effekten av ljusbehandlingarna smalbands-UVB, PUVA och re-UVB samt av de syntetiska läkemedlen acitretin, ciklosporin och fumarsyra på medelsvår och svår psoriasis.

Kostnadsskillnader mellan behandlingarna

SBU konstaterar även att det finns betydande kostnadsskillnader mellan olika syntetiska läkemedel och ljusbehandlingar. Däremot har man inte kunnat utvärdera kostnaderna för biologiska läkemedel, då prisbilden är osäker. Men man skriver att: ”...tillgången till dem inom läkemedelsförmånen är av kostnadsskäl begränsad till personer som inte blivit tillräckligt hjälpta av andra behandlingar.”

SBU menar också att det behövs mer forskning för att undersöka behandlingarnas effekt, som till exempel forskning som jämför de olika behandlingarna mot varandra och undersökningar som görs under en längre tids behandling.

Annons
Annons

    Källor

  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering - https://www.sbu.se/278

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu