Nyhet | Psoriasis

Bättre vård vid kroniska sjukdomar utreds

Hur kan vården förbättras för patienter med endometrios, epilepsi och psoriasis? Den frågan ställer sig Socialstyrelsen i en utredning som kan leda till att nationella riktlinjer för dessa kroniska sjukdomar tas fram.

Publicerad den: 2015-05-27
Författare: Anna-Cajsa Torkelsson, Redaktör

Annons

På uppdrag av regeringen ska myndigheten titta närmare på vilka behov som finns hos patienter med endometrios, epilepsi och psoriasis och hur vården för dessa patientgrupper kan förbättras, enligt ett pressmeddelande från Socialstyrelsen. Beroende av vilka problem som identifieras kommer myndigheten sedan att avgöra ifall nationella riktlinjer behöver tas fram för respektive sjukdom, eller om man kan ge kunskapsstöd på annat sätt.

Behov av kunskapsstöd kring psoriasis, endometrios och epilepsi

Nationella riktlinjer finns i nuläget för femton olika områden (exempelvis diabetes, stroke, hjärtsjukvård och flera vanliga cancerformer) och är tänkta att ge beslutsfattare inom sjukvården vetenskapligt baserat underlag för vilken vård som olika patientgrupper behöver.

Annons
Annons

Till den kommande utredningen har endometrios, epilepsi och psoriasis valts ut som tre kroniska sjukdomar där behovet av kunskapsstöd är stort.

Annons
Annons

– Endometrios är en gynekologisk sjukdom som drabbar många kvinnor i fertil ålder. Några exempel på frågeställningar som vi tar med oss in i arbetet är om diagnostiken behöver utvecklas och hur kunskaper från den specialiserade vården bättre kan spridas till primärvården och komma patienterna till del.

Vi har också identifierat behov av stöd för att utveckla vården vid epilepsi, en av de största neurologiska sjukdomarna i dag. Även psoriasis drabbar många människor och har dessutom visat sig vara förknippat med ökad risk för andra allvarliga tillstånd som exempelvis hjärtkärlsjukdom, diabetes, övervikt och inflammatoriska magsjukdomar, säger Maria Branting.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons