Hjälp inom psoriasis - det finns alltid mer att göra! (Enstilar)
Behandling | Psoriasis

Hjälp inom psoriasis - det finns alltid mer att göra!

Har du psoriasis, psoriasisartrit eller anhöriga med sjukdomen? Du är inte ensam. I Sverige lever drygt 300 000 människor med olika psoriasisdiagnoser. Ta kontrollen över situationen och sök aktiv hjälp om du inte är nöjd.


Leo Pharma
Innehållet är framtaget av: Leo Pharma

Oavsett om du har lindrig eller svår psoriasis så är det bra om du och din läkare samtalar kring vilka ambitioner och förväntningar ni har på din behandling. Ett behandlingsresultat som känns fullt tillräckligt för en individ kanske inte är det för någon annan. Utan uppföljning finns risk att du står på en otillräcklig behandling år efter år. Hur ska man kunna byta behandling om man inte vet om den fungerar eller hur bra man kan bli?

Både du och din läkare behöver också göra en bedömning över vilka insatser som erfordras för att kunna uppnå målet. Har du de resurser som krävs?

Enstilar information

Ladda ned Leo Pharma"Checklista för din psoriasis" att ta med till ditt nästa läkarbesök. Syftet med denna checklista är att ge dig och din läkare en bild av din nuvarande situation och att ha den som ett diskussionsunderlag för din framtida behandling av din psoriasis.

Att utvärdera behandlingsmål är ett sätt att investera i framtiden. Det handlar inte bara om att behandla sjukdomen här och nu. En fungerande behandling kan också minska riskerna för följdsjukdomar.

Varför sätta behandlingsmål?

  • Är det något du kan ta upp med din läkare vid nästa besök?
  • Vilka behandlingsmål är viktiga just för dig?
  • Vad kan jag göra själv?

Behandling mot psoriasis - Enstilar

Ladda ned Psoriasisförbundets folder "Psoriasis och egenvård - ta hand om dig själv".

Även om psoriasis inte går att bota så finns det vardagsnära knep att ta till för att må bättre. Det är bra att ta reda på vad som passar dig bäst och när i livet du har behov av vad.

Psoriasis finns i olika former och kan variera mycket i intensitet och utbredning. Vissa får bara lindriga besvär av sin sjukdom medan andra drabbas av en mer envis och utbredd psoriasis. Det är väldigt individuellt hur man uppfattar sjukdomen och vilken typ av be - handling eller stöd man behöver.


Annons
Annons
Annons
Annons